مبارزات شهید سمکو در حماسه قندیل، اراده خلقمان را نیرومند ساخت
مبارزات شهید سمکو در حماسه قندیل، اراده خلقمان را نیرومند ساخت

مبارزات شهید سمکو در حماسه قندیل، اراده خلقمان را نیرومند ساخت

بیانیه پژاک به مناسبت ۳ سپتامبر سالروز شهادت شهید سمکو

فرمانده قهرمان، رفیق شهیدمان، «سمکو سرهلدان» اسوه مبارزه‌گری در راه آزادی بود. در دوازدهمین سالگرد شهادت شهید سمکو، یاد و خاطره وی و رفقای شهید همرزمشان را گرامی می‌داریم. شهید سمکو با فداکردن جان خویش، مسیر آزادی را بعنوان بزرگترین دستاورد مبارزاتی خویش برای خلقمان گشود و امروز در سایه شیوه فرماندهی فدایی ایشان، کوهستان‌های آزاد کردستان همچنان کانون آزادیخواهی باقی مانده‌اند.

جنبش آزادیخواهی خلق‌کُرد در پی حملات تجاوزگرانه رژیم ایران در سال ۲۰۱۱ در منطقه قندیل به یکی از بزرگترین حماسه‌های تاریخی آن دوران دست زد و دشمن را با تمام قدرت مهار ساخت. خلق‌کُرد که طی یک قرن است با گسترده‌ترین حملات نسل‌کشانه روبرو است، کماکان از جانب دشمنان خویش خصوصا نظام فاشیست ایران مورد نسل‌کشی قرارمی‌گیرد. در مقابل این خط نابودگرانه دشمن، بی‌شک فرزندان غیور خلقمان چون شهید «سمکو سرهلدان» سربرآوردند، حماسه‌آفرینی کردند و به سپری محافظ برای خلق تحت ستم مبدل شدند. آنجا که کوهستان سربه فلک‌کشیده قندیل کانون مقاومت و مبارزه شد و شهید سمکو سرهلدان فرمانده لایق و توانا، دیگر خلقمان آسوده شد که با وجود چنین فرزندان غیوری سیاست نسل‌کشی دچار هزیمت می‌گردد و راه آزادی هموار.

خلق‌کُرد در سایه ظهور جنبش آزادیخواهی خویش با پیشاهنگی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و به یمن پروردن فرماندهان لایق و فدایی چون شهید سمکو سرهلدان از تمامی موانع و مرزهای دشمن عبور کرده و امروز بیش از پیش به آزادی نزدیک شده است. راه شهید سمکو، راه صحیح‌ترین مبارزه با نام دفاع مشروع در برابر دشمنان است. مبارزه بی‌امان شهید سمکو و رفقایش که جانشان را فداکردند، اراده خلق‌کُرد در شرق کردستان را نیرومند ساخت و امید خلق به کسب آزادی و دمکراسی را افزایش داد. در دورانی که به موجب سیاست نسل‌کشی دشمن، خفقان تمامی شرق کردستان را فراگرفته بود، ظهور پژاک و فرمانده سمکو نقطه‌عطفی گشت در احیای مبارزات آزادیخواهی و حماسه قندیل اوج این مبارزه‌گری صحیح گشت.

در سایه رنج‌های شهید سمکو، اندیشه‌های نوین مبارزات گریلایی و خلقی ترویج یافت و شیوه نوین فرماندهی برای کسب حتمی آزادی پایه‌ریزی شد. بنابراین میراث شهید سمکو در راستای پایبندی به خلق کُرد و رهبر آپو، همان دستاوردهای حماسه قندیل است که موجب پایداری جنبش آزادیخواهی شد و به خلقمان برای ادامه راه قوت قلب بخشید. بی‌شک از آن روز شمار زیادی از جوانان خلقمان با وقوف بر راه صحیح مبارزاتی شهید سمکوها و شیوه فرماندهی فدایی که تنها ضامن رسیدن خلق‌کُرد به آزادی است، کوهستان را بعنوان کانون مبارزات انتخاب کرده‌اند و راه شهدا را پررهرو ساخته‌اند. قطعا خلقی چون خلق کُرد مادام که صاحب چنین فرزندانی غیور است، بدون هراس و با امید وافر مسیر آزادی را طی می‌کند.

حماسه قندیل در سایه فرماندهی شهید سمکو سرهلدان اثبات ساخت که نظام فاشیست ایران در تهاجمات اشغالگرانه جدید خویش دچار شکست‌های مفتضحانه‌تر خواهد شد و انقلاب خلق‌کُرد به یمن وجود فرزندانی چون شهید سمکو که وظایف مبارزاتی، جنگی و فرماندهی خویش را به نحو احسن بجای آورد، به پیروزی خواهد رسید.

«حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» در دوازدهمین سالگرد شهادت رفیق فرمانده شهید، «سمکو سرهلدان» یاد خاطره وی و همه شهدای راه آزادی خلق کُرد را گرامی می‌دارد. قدرمسلم، حماسه قندیل، حماسه زنان مبارز کُرد بود و شهدای پیشاهنگی چون «شهید برفین، شهید عگید توش‍پا، عگید مهاباد، شهید ساریا و شهید اویندار» جنبش آزادیخواهی زنان را در جریان حماسه قندیل به قله‌های بلند اراده‌مندی و امید رساندند. ما نیز سوگند یادمی‌کنیم که مبارزه را تا پیروزی نهایی خلقمان با روحیه و اراده رفقای شهید پیشاهنگ‌مان «سمکو، رِزان، رِناس، هورام، روژدا، زیلان، کاوندا، عادل، رِوان، روکن، جنگاور، لشکر، بروسک» و صدها شهید فدایی راه آزادی و حقیقت شرق کُردستان بدون‌وقفه ادامه دهیم و به پیروزی برسانیم. همچنین از جوانان غیور خلقمان دعوت بعمل می‌آوریم که راه شهید سمکو و شهدای خلقمان را پررهرو سازند و به صفوف مبارزاتی انقلابی و گریلا بپیوندند.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

۲ سپتامبر ۲۰۲۳ – ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

مطالب مرتبط