مبارز‌ه‌ی زن کورد، مبارزه‌ در راستای صیانت از ارزش‌های والای انسانیت است
مبارز‌ه‌ی زن کورد، مبارزه‌ در راستای صیانت از ارزش‌های والای انسانیت است

مبارز‌ه‌ی زن کورد، مبارزه‌ در راستای صیانت از ارزش‌های والای انسانیت است

نگار آوستا

حملاتی که از سوی داعش علیه خلق کورد در جنوب و غرب کوردستان صورت می‌پذیرد در حقیقت تهاجمی است علیه تاریخ هزاران ساله‌ی این خلق و تمامی دستاوردها و ارزش‌های تاریخی آن.

هزاران کورد مسلمان و ایزدی در این جنگ به قتل رسیده، سربریده شده و یا مورد تجاوز قرار گرفتند. انسان‌های بیشماری از شدت تشنگی و گرسنگی جان باختند. زنان بیشماری را به اجبار از خانواده‌های‌شان جدا کرده، مورد تجاوز قرار داده و یا برای فروش به اربابان و امیرانشان در بازارهای برده‌فروشان به دادوستد گذاشتند، که تا بحال از سرنوشت بسیاری از آنان هیچ آگاهی در دست نیست.

کشورهایی که داعیه‌ی آزادی و دمکراسی را داشته و دم از حقوق بشر، مردم‌سالاری و برابری زن و مرد می‌زدند، خود موسس داعش بوده و آن را به جان خلق‌های منطقه انداخته تا ارزش‌های هزاران ساله‌ی انسانیت را زیر پا گذارده و یا به یغما ببرند. این جنگ خانمان‌سوز چهره‌ی واقعی داعشیان و اربابان آن را به خوبی نمایان ساخته است.

هدف حملاتی که هم اکنون در کوردستان با پشتوانه‌ی نیروها و دولت‌های هم‌پیمان داعش پیرو می‌گردد، به تاراج بردن و از بین بردن تمامی ارزش‌های انسانی و تاریخی این مرز و بوم و نیز اعتقادات آنان می‌باشد. در دیگر سو در برابر تمامی این حملات وحشیانه، زنان و مردان کورد هم در جنوب و هم در غرب کوردستان از خود مقاومتی بی‌نظیر و مشروع را به منصه‌ی ظهور رساندند.

با افول خورشید الهه‌ها، روح حیات و آزادی در جهان به انجماد کشیده شد و دوران طلایی بشر که در آن عدالت، برابری و داد حاکم بود، پایان گرفت و نظام نوینی در عرصه‌ی جامعه‌ی انسانی، از زیر آوارهای نظام مادرسالار سر بر آورد. نظام مذکور که تا کنون به حیات خود ادامه می‌دهد، رهاوردی به جز اسارت، بردگی و رنج را تا عصر کنونی برای بشر به ارمغان نیاورده است. این نظام رخسار جامعه‌ی انسانی را به جنگ، خون و نابرابری آلوده نموده است.

امروزه زن کورد با توسل به ایدئولوژی رهایی زن، انقلابی اجتماعی را رقم زده و زنان و جامعه‌ی انسانی را به سلاحی مطمئن برای آزادی مسلح نموده و در سایه‌ی مجاهدت‌های رهبر و موسس و بانی این تفکر و نیز تلاش‌های گریلاهای کورد، امروزه زنان در کوردستان از پایگاهی رفیع برای مبارزه برخوردار گشته‌اند. اکنون زنان کورد با تاسیس « حزب زنان آزاد» با اراده‌ی مستحکم و با جسارت در راه نیل به آرمان مقدس و انسانی گام برمی‌دارند. آنها در این راه با جانفشانی و ایثار به معنای واقعی کلمه در راه رسیدن به اهداف خود و ملت خویش، حیات خویش را نثار می‌کنند.

در برابر حملاتی که از سوی ذهنیت متجاوز داعش و داعش‌مابان صورت می‌گیرد، زنان کورد با اتحاد و یکپارچگی و در چارچوب ارتش گریلاهای زن آزاد به دفاع از ارزش‌های والای انسانیت پرداخته و بدین نحو رسالت اخلاقی و انسانی خود را به جای می‌آورند. با روحی خستگی ناپذیر و اعتقادی راسخ در سنگرهای مبارزه به دفاع از میهن‌شان می‌پردازند. زنان با توسعه‌ی دامنه‌ی مبارزات و خودسازی خویش بیش از پیش در راه نیل به آزادی، ایجاد رستاخیزی نوین، استقرار یک جامعه‌ی دمکراتیک در خاورمیانه و محقق ساختن ایدئولوژی رهایی در سراسر گیتی با تلاش و تکاپوی بیکران به سوی افقی روشن، به پیش می‌روند.

زنان کورد دفاع از میهن را جزئی از هویت خویش ارزیابی نموده و زن آزاد را هویت میهنی آزاد می‌دانند. مبارزه‌ی آزادیخواهانه و برحق خود برای دفاع از آب و خاک‌شان را جزء وظیفه‌ی اساسی خود برمی‌شمارند و در این راه از هیچ جانفشانی‌ای دریغ نمی‌ورزند. زمانی که زنان مبارز کورد در سنگرهای کوبانی و شنگال، مخمور و کرکوک از هویت خود دفاع می‌کنند برآنند تا دیگر زنان، قربانی تجاوز و قتل نگردند و خلق‌شان از کشته‌شدن و سربریدن در امان بماند و میهن‌شان نیز از یوغ استثمار غارتگران و خونخواران رهایی یابد، و در این راه بی‌دریغ جان خویش را نثار می‌کنند، وظیفه‌ حکم می‌کند که در برابر این حملات خاموش ننشسته و هم صدا و متحد به یاری همدیگر شتافته و به یکدیگر یاری رسانیم و این را جزء وظایف اساسی و رسالت خود برشماریم. وقت آن رسیده که همگی ما هم‌صدا و متحد به پا خاسته و در برابر این وحشت و ترور به مبارزه برخیزیم.

امروزه در جای جای میهنمان شاهد ریخته شدن خون صدها زن و مرد جوان هستیم که برای دفاع از میهن‌شان مبارزه می‌کنند. امروزه که زنان کورد و غیر کورد در برابر داعشیان و اربابانشان بدون هیچ ترسی و با جسارت هر چه تمامتر که جهانیان را شیفته و مبهوت خود نموده‌اند، در حال مبارزه هستند؛ گاها عده‌ی قلیلی از اشخاصی که داعیه‌ی فعالیت حقوق بشری دارند را بر آن داشته تا بدون رعایت انصاف مقایسه‌ای مع‌الفارق میان دو مقوله‌ی مجزا به عمل آورند. برساخت تصویری از مبارزات زنان کورد و راهکارهای برگزیده شده از سوی آنان به عنوان خطری که در آینده آنان را تهدید خواهد کرد، به دور از انصاف و غیر واقع‌بینانه می‌باشد. این حکایت نشان از آن دارد که نوع نگاه، اندیشه و تفکر زن مبارز کورد به درستی مورد کندوکاو قرار نگرفته است. فاکتورهای دفاعی از سوی این صاحب‌نظران که تنها به رویت مسئله پرداخته‌اند تنها به یک مقوله مسلحانه فروکاسته شده است. این مهم خود نشان از عدم شناخت و رویت تمام مسئله دارد.

این مبارزان کورد الهام بخش تمامی زنان مبارز در اقسی‌نقاط جهان بوده و به سرمشق هر زن و هر انسانی مبدل شده که خواهان آزادی و مبارزه است. مبارزه‌ای که این زنان در آن مشارکت می‌کنند مبارزه‌ی تعریف موجودیت، تحصیل هویت، کسب نقش‌ویژه‌ی اجتماعی، دفاع از حیثیت و ارزش‌های والای انسانی است. برای دفاع از حوزه‌جی استقلال ذهنی و عملی تمامی زنان بوده تنها مختص یک قشر و حتی یک جنس هم نیست. به همین علت جانبداری، درک و پشتیبانی از این مبارزات و پیوستن به آن وظیفه‌ای گریزناپذیر است. امروزه آزادی تمامی زنان جهان به نتیجه‌ی جنگی که در کردستان در جریان است گره خورده است. در برابر این جنگ ناحق امروزه مبارزه‌ای مشروع توسط مبارزان و گریلاهای زن کورد انجام می‌گیرد.

گریلاهای کورد به هیچ کس و هیچ دولتی حمله نکردند. حتی اگر پیشرفته‌ترین تکنولوژی هم در دستان‌شان باشد باز هم حمله نخواهند کرد. اما اگر هر نیرو و یا دشمنی به آنان حمله‌ور شود، در چارچوب اصول دفاع مشروع و با اراده‌ی کامل و عظمی راسخ به مقاوت از خود خواهند پرداخت. آنانی که خواستار آنند که چنان تصویری بسازند که گریلاهای زن دوستدار جنگند و به همین خاطر اسلحه بدست گرفته اند؛ نمیخواهد وقایعی را که زن کورد و تمامی زنان جهان با آن روبرو هستند را دیده و درک کنند. چنین اشخاصی با گفته‌ها و نوشته‌های‌شان هیچ خدمتی به اتحاد زنان نکرده و قضاوت‌های‌شان بدور از شناخت بستر مبارزاتی، اهداف و برنامه‌ها می‌باشد. حال حاضر در کورستان با این همه ظلم و ستمی که روا داشته می‌شود، عدم دفاع از خویش ولو با اسلحه که آخرین وسیله‌ی تعریف شده در قاموس مبارزاتی بر مبنای دفاع مشروع است به معنای سرسپردگی، انقیاد، استعمار و عدم استقلال جسم و اندیشه‌ای فرد فرد انسانی اعم از زنان، کودکان، جوانان و مردان است.

اگر در هر جای این جهان جنگی در کار باشد قبل از هر کس این زنانند که باید سلاح در دست گرفته و با پارادایمی آزادیخواهانه و فلسفه‌ا‌ی مبتنی بر دفاع مشروع به صیانت از کرامت خویش بپردازند و در این چارچوب خود را به بهترین نحو سازماندهی نمایند.

به همین علت زنان برای دفاع از خود مجبور به سازماندهی و تاسیس یک ارتش مختص به خویش بوده و در این راستا ارتش زنان آزاد می تواند اثباتی بر برحق بودن مبارزات آزادیخواهانه و سازماندهی زنان در چارچوب فلسفه‌ی آزادی زن باشد.

زنان کورد در بسیاری از قیام‌های کوردی نقش پیشاهنگی را بر عهده داشته‌اند. در قیام‌های درسیم، وادی زیلان، آگری، مهاباد و در جنبش پ.ک.ک وظایف خود را به بهترین نحو به انجام رسانده‌اند.

در جنبش آزادیخواهی پ.ک.ک نیز زنان گریلا بر مبنای ایدئولوژی رهایی زن بیش از 40 سال است که به مبارزات آزادیخواهانه‌ی خود ادامه می دهند. سکینه جانسز سمبل این مقاومت است. ایشان مبارزه‌ِی خویش را از در برابر ارتش فاشیست ترک در زندان دیاربکر آغاز نموده و تداوم آن را در کوه‌های کوردستان و شهرهای اروپا رقم زد. گاه با اسلحه و گاه با قلم، گاه با مبارزه‌ی سیاسی و گاه با هنر خود به سمبل مبارزه‌‌ی زنان آزادیخواه کورد مبدل شد.

ایدئولوژی آزادی زن بر اساس معیار “میهن دوستی، سازماندهی، اراده‌ی آزاد و مبارز بودن” بنیاد نهاده شده که رویکرد زیبایی‌شناسانه‌ی زن کورد از همین فلسفه نشات می‌گیرد. زنان کورد برای رسیدن به آزادی‌شان شهدای بسیاری را تقدیم کردند. مبارزانی همچون ” به‌سێ، ظریفه، لیلا قاسم، مارگاریت، زکیه، بیریتان، زیلان، ته‌وار و شیرین علم‌هولی” جانشان را برای رسیدن به آزادی و برای دفاع از میهن، شرف و ناموس‌شان اهدا نموده‌اند. امروزه هزاران زن مبارز کورد آماده‌اند تا در جای پای این زنان والا گام برداشته و به دفاع از ارزش‌های خود بپردازند.

زنان که جزو طبقه‌ و ملت فرودست و مستعمره محسوب می‌گردند، موظف به تشکیل ارتش زنان برای دفاع از ارزش‌های‌شان می‌باشند. بیش از چهل سال است که زنان مبارز کورد در هیئت زنان گریلا در برابر ذهنیت مرد سالارانه که امروز خود را در چارچوب ذهنیت داعشی متبلور می‌سازد به مبارزه می‌پردازند. بیداری و رهایی زن در اندیشه، ایدئولوژی، عمل و مبارزه‌ی آزادیخواهی زنان جهان جایگاه ویژه‌ای دارد. ایدئولوژی رهایی زن، زنان را مبشران و پیام آوران تغییر و آزادی معرفی می‌کند و بر نقش سازنده‌ی آنان در ساختن جهان فردا، جهانی آکنده از صلح، برابری که خشونت در آن محلی از اِعراب ندارد تاکید می‌ورزد. زنان نیز با توسعه‌ِی دامنه‌ی مبارزات و خودسازی خویش بیش از پیش در راه نیل به آزادی، ایجاد رستاخیزی نوین، استقرار یک نظام دمکراتیک و مدنی در خاورمیانه و محقق ساختن ایدئولوژی رهایی در سراسر گیتی با تلاش و تکاپوی بیکران به سوی افقی روشن، به پیش می تازند.

مطالب مرتبط