مجلس پژاک: مه ماه پیشاهنگان مبارزه‌ی آزادیخواهی خلق‌های فرودست است

مجلس پژاک: مه ماه پیشاهنگان مبارزه‌ی آزادیخواهی خلق‌های فرودست است

“در هشتمین سالروز شهادت رفقای تلاشگر و پیشاهنگ مبارزه آزادی خلق فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مبارز مهدی اسلامیان یاد و خاطره تمامی شهدای ماه مه را گرامی می‌داریم. مبارزه و مقاومتی را که رفقای انقلابی به اوج رساندند با عزمی راسخ و استوار به پیروزی می‌رسانیم و تا آخرین نفس خطمشی مبارزاتی آنها در مبارزه آزادی را ادامه خواهیم داد. بر این مبنا رژیم اعدام[گر] ایران و رفتارهای آن را محکوم می‌کنیم.
ماه مه از اولین تا واپسین روز خود در مبارزه خلق‌ها بویژه برای کردستانی‌ها به ماه مبارزه در برابر اشغالگری، نسل‌کشی، فاشیسم و اقتدارطلبی مبدل شده و در این ماه تعداد زیادی از انقلابیون به درجه شهادت رسیده‌اند. انقلابیون اینترناسیونال، سوسیالیست و کرد با روحیه‌ای فدایی به این ماه زینت بخشیده‌اند. از دنیز گزمیش(‌ها) تا هاکی کارر(ها)و خسرو‌ روزبه[ها]، از ابراهیم بیلگن‌[ها] تا محمد کاراسونگور(ها) و از لیلا قاسم‌(ها) تا هوزان مزگین(ها) صدها مبارز راه حقیقت و آزادی در ماه مه با دستاوردها و ارزشهایی که آفریده‌اند نشان دادند که در شخصیت خویش به خلق‌های تحت ستم جانی تازه بخشیده‌اند. این انقلابگران با مبارزه خود ایستاری مقاوم را در خلق خویش آفریدند.
رژیم غاصب ایران همیشه با قوانین غیرانسانی خود برای جلوگیری از مبارزه آزادیخواهی خلق‌ها از اعدام و قتل [پیشاهنگان] استفاده کرده و اینگونه در تلاش است مانع فعالیت‌های نیروهای دمکراتیک بالاخص پیشاهنگان سازماندهی و جنبش‌های آزادی شود. بویژه در شخص خسرو روزبه سال ١٣٣٧، قتل‌عام جوان کرد در سال ١٣۵٩ در زندان تبریز، اعدام عبدالمالک ریگی رییس سازمان دفاع خلق بلوچ در سال ١٣٨٩ و دهها مبارز کرد مطالبات آزادیخواهانه آنان را جرم دانسته و به قتل رسانده است. برای تحمیل این سیاست خویش در ٩ مه ٢٠١٠ با اعدام معلم فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی و رفقای آنان در تلاش بود تمام راهکارها را [از نو] در کردستان اعمال کند. با این اعدام‌ها سعی نمودند ترس و وحشت را در خلق کرد و تمام خلق‌های دمکراتیک در ایران نهادینه کنند.
ماه مه ماه قهرمانان، مقاومتگران و شهیدان دلیری است که کوهستان‌های روژهلات کردستان از ماکو و اورمیه و قندیل و جوانرو و دالاهو و همه کوهستان‌ها، شهرها و زندان‌ها را با مشارکت و اراده انقلابیون راه حقیقت و زندگی آزاد به عرصه‌های مبارزه و مقاومت مبدل کردند. همچون جنبش از ١ مه که با شهادت ۶ رفیق مرکز رسانه‌های آزاد در پی حملات هوایی جنگنده‌های دولت فاشیست ترک آغاز شد، در ۶ مه پنج تن از مبارزان راه آزادی در کوههای دالاهو با رویه‌ی غیر انسانی دولت اعدام[گر] ایران، همچنین عضو مجلس پژاک رفیق ژیان سوروچ همراه با ۵ رفیق در منطقه دشت سوما در اورمیه، همچنین رفیق کاوندا با سه پیشاهنگ آزادی در کوههای جوانرو و دهها رفیق که در این ماه به شهادت رسیدند. پژاک در این معنی حزب شهداست. در تمام عرصه‌ها مبارزه را با صرف هزینه‌های گزاف آغاز کرده است. هرکدام از این شهدای قهرمان با مشارکت خویش دستاورهای بزرگی را مسجل نمودند.
چهار رفیق قهرمان با مقاومت در زندانهای اشغالگران با پایبندی به مبانی مبارزه آزادی دیوارهای حبس را فروپاشیدند. با مقاومت خود ماهیت واقعی رژیم فاشیست ایران را به جهانیان نشان دادند. شهیدان ٩ مه نشان دادند که هیچگونه فشار، شکنجه، حتی دار اعدام هم نمی‌تواند مانع مبارزین راه آزادی گردد. همچنان که مظلوم دوغان در زندان آمد سیاست تمکین و تسلیم شدن را به شکست کشاند، همچنان که امروز هم در شخص لیلا گووَن با شعار ” پایان دادن به انزوا، درهم شکستن فاشیسم و آزادی کردستان” هزاران اسیر مبارزه در زندان‌های دولتی فاشیستی آ.ک.پ ماههاست که در اعتصاب غذا بسر می‌برند و ١۵ انقلابی راه آزادی با آغاز اعتصاب غذای مرگ دشمنان کردها را مجبور به زانو زدن خواهند کرد. این فرهنگ مقاومت از فرهات کورتای، نجمی اونر، مهموت زنگین و اشرف آنیک امروزه با هزاران انقلابی ادامه یافته و بر مبنای همین خط‌مشی و در همان زندان‌ها فرهنگ مقاومت را در زندان اوین زنده احیا نموده و ایستادگی را در تمام روژهلات کردستان اشاعه دادند.
رژیم اعدام‌گر ایران با رفتارهای ضد دمکراتیک خویش بر خلق‌ها و بخش‌های دیگر جامعه فشارهای همه‌جانبه‌ای را وارد می‌کند. تا اکنون هیچ رژیم مستبدی نتوانسته با توسل به نیرو و رفتار خود مانع مبارزه آزادی شده و نیروی خلق را شکست دهند. مبارزه مشروع خلقمان و خلق‌ها در ایران به رژیم اعدام پایان خواهد داد و زندگی برابر و دمکراتیکی را خواهد آفرید. این شرافتمندانه‌ترین پاسخ به شهیدانی خواهد بود که رزش‌های مقدسی را برای ما آفریده‌اند. بر این مبنا ما در سالروز شهادت رفقای ٩ مه خلقمان و افکار عمومی دمکراتیک را فرا می‌خوانیم تا در برابر حملات رژیم اعدام [ایران] سکوت نکنند. دولت ایران بیش از هر زمان دیگری در مقابل مبارزان و مقاومتگران تضعیف شده است. از این رو ما بیش از هر زمانی با اتحاد و همبستگی خلق‌ها و مبارزه‌ی مشترک در ایران می‌توانیم این رژیم دیکتاتور را تغییر دهیم و با به اوج رسانیدن مبارزه انتقام خون شهدایمان را بگیریم.
 
زنده باد شهدای ٩ مه!
زنده باد مقاومت زندان‌ها!
زنده‌باد ازادی و برادری خلق‌ها!
مجلس حزب حیات آزاد کردستان- پژاک
 ۴ ماه مه ۲۰۱۹/ ١۴ اردیبهشت ١٣٩٨”
 

مطالب مرتبط