مجله آلترناتیو شماره 6 از دوره سوم چاپ و انتشار یافت
مجله آلترناتیو شماره 6 از دوره سوم چاپ و انتشار یافت

مجله آلترناتیو شماره 6 از دوره سوم چاپ و انتشار یافت

مجله آلترناتیو شماره 6 از دوره سوم چاپ و انتشار یافت

این شماره از مجله به صورت ویژه به بررسی میلاد رهبر آپو به عنوان زادروز یک خلق، ظهور پژاک، ابعاد مختلف مبارزاتی و تاثیرات و بازخوردهای فعالیت‌های سازمانی آن بر جامعه‌ی ایران و شرق کوردستان اختصاص یافته است. در بخش‌های مختلف از گفتارهای این شماره از مجله آلترناتیو، برساخت جامعه نوین دمکراتیک، تاثیرات پژاک بر احزاب دیگر، پژاک، پدیده‌ای نوین در حوزه‌ی سیاسی و کتابشناسی کتاب حیات آزاد یک خلق مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

جهت دریافت این شماره از مجله اینجا را کلیک نمایید.

مطالب مرتبط