مجموعه شعر گفتگو با باد منتشر گردید.
مجموعه شعر گفتگو با باد منتشر گردید.

مجموعه شعر گفتگو با باد منتشر گردید.

مجموعه شعر گفتگو با باد به قلم ریوار آبدانان منتشر گردید. این مجموعه شامل اشعار کوتاه به دو زبان کردی و فارسی می‌باشد. چاپ نخست این مجموعه در سال ۱۳۹۹ و ۲۷۲۰ کوردی از سوی انتشارات چیا صورت گرفته است.

برای دریافت این مجموعه،  کلیک نمایید.

مطالب مرتبط