محکوم کردن حملات ارتش ترکیە بە باکور کوردستان در سوئد

محکوم کردن حملات ارتش ترکیە بە باکور کوردستان در سوئد

احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی کوردستانی، ایرانی، ترکیه‌ای، بلوچستانی، سوئدی و آمریکای لاتین با درخواست توقف پشتیبانی اقتصادی از ترکیه و فروش سلاح به آن کشور از سوی دولت سوئد، در استکهلم راهپیمایی کردند.

این سازمان‌ها و احزاب با تشکیل کمیته‌ای با نام «کمیته مخالفت با نسل‌کشی در ترکیه» خواهان توقف کشتار و خشونت در باکور کوردستان و بازگرداندن آرامش و آشتی بە باکور کوردستان و ترکیە شدند. همچنین شرکت کنندگان پشتیبانی خود را از مقاومت مردم در باکور کوردستان اعلام کردند.

احزاب و سازمانی کە «کمیته مخالفت با نسل‌کشی در ترکیه» را تشکیل میدهند:

 • حزب سوسیالیست سوئد
 • حزب عدالت سوسیالیست سوئد
 • شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران
 • حزب حیات آزاد کوردستان (PJAK)
 • حزب کمونیست ایران
 • هستە اقلیت
 • حزب کمونیست کارگری ایران (حکمتیست)
 • جوانان چپ، استکهلم بزرگ
 • حزب چپ سوئد، استکهلم بزرگ
 • مرکز جامعە دموکراتیک کورد در سوئد (NCDK-Sverige)
 • کمیتە روژاوا، استکهلم
 • حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)
 • مجلس زنان کورد آمارا (AMARA‎‏‎‏‎)
 • انسیاتیو زنان آزاد
 • جمعیت حقوق بشر کردستان
 • انجمن فرهنگی و همبستگی مردم
 • جامعە بلوچ در سوئد
 • نیروی کارگری سوئد
 • انجمن مادران کورد در سوئد
 • فدائیان-کمونیست
 • پلاتفورم آمریکای لاتین

 

[gdl_gallery title=”idane-kirdini-heresekani-turkiye-bo-ser-bakur-le-swed-2016-01-31″ width=”120″ height=”120″ galid=”1″ ]

مطالب مرتبط