مراسم اجتماعی و مذهبی پیرشالیار مایه اتحاد ملی، حفظ موجویت فرهنگی و آزادی خلقمان  است
مراسم اجتماعی و مذهبی پیرشالیار مایه اتحاد ملی، حفظ موجویت فرهنگی و آزادی خلقمان  است

مراسم اجتماعی و مذهبی پیرشالیار مایه اتحاد ملی، حفظ موجویت فرهنگی و آزادی خلقمان  است

مراسم پیرشالیار که همه ‌ساله در هورامان ‌تخت برگزار می‌شود، از جمله تجمعاتی در کوردستان است که نشانه وحدت ملی کورد با ریشه و قدمت تاریخی است. کمیته‌ی باورداشت‌های «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» این ارزش فرهنگی، ملی و آئینی خلقمان را به باورمندان آن و همه آحاد خلق‌ها تبریک می‌گوید.

برگزاری مراسم پیرشالیار به مدت سه ‌روز در بهمن‌ماه هر سال، نشانه وحدت ملی و انسجام و قدمت فرهنگی در کوردستان است. نشانه همگرایی، گردهمایی باشکوه و احیای دوستی‌ها و نوع‌دوستی، میان خلقمان است. پیران کوردستان در طول تاریخ ستون‌های استوار جامعه کوردی و مایه اتحاد و یکپارچگی در مسیر فرهنگ اصیل آن بوده‌اند. در دوره کنونی، برگزاری چنین مراسمی درحالی است که خلق‌کورد با سیاست‌های انکار و نسل‌کشی فرهنگی و گاه فیزیکی روبرو است. دشمنانی که به تجزیه خاک و جامعه کوردستان پرداختند، هنوز هم به این خصومت‌ها علیه تمامی بخش‌های جامعه و مفاهیم فرهنگی، ملی، دینی و مذهبی ادامه می‌دهند. مراسم پیرشالیار که از همه آحاد، اقشار و خلق‌های مناطق مختلف با لهجه‌های متفاوت زبان کوردی در آن گردهم آمده و وحدت ملی و فرهنگی را تحقق می‌بخشند، بیانگر مقاومت اجتماعی خلقمان برای حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی است. این مراسم می‌رساند که هر ملت و خلقی تحت هر باور و اندیشه‌ای قادر به مقاومت، مبارزه و حفظ موجودیت و ماندگار ساختن ارزش‌های خویش است.

خلقمان بویژه باورمندان به پیرشالیار، بخوبی واقفند که سیاست‌های تفرقه‌افکنانه و نابودگرانه دشمن خاصه در سده‌های معاصر ضربات بزرگی بر موجودیت فرهنگی و باورمندی‌هایمان زده است و رژیم کنونی ایران همچنان به این دسایس و تجزیه ‌کردن‌ها در همه ابعاد سیاسی،‌ فرهنگی و غیره ادامه می‌دهد. جامعه کوردستان از هر قشر، طبقه، مذهب و باورداشتی که بوده، هنوز هم در مسیر مبارزه برای رهایی و آزادی می‌کوشد. چه‌بسا جنبش آزادیخواهی کوردستان، این مسیر را با پیشاهنگی توانمندانه خویش درپیش گرفته، امید را در دل‌های خلقمان زنده‌ گردانده و با تقدیم هزاران شهید، هزینه‌های زیادی پرداخته است.

همچون کمیته ادیان و باورداشت‌های «جامعه دموکراتیک و آزادی شرق کوردستان(کودار)» ضمن تبریک به باورمندان پیرشالیار و شرکت‌کنندگان در این مراسم سه‌روزه، از عموم خلقمان دعوت به‌عمل می‌آوریم که نمادهای مقاومت فرهنگی و ملی خویش را با هدف خنثی‌ساختن توطئه‌های دشمنان زنده‌ نگاه ‌دارند و صفوف اتحادخود  را قوی‌تر گردانند. امید است که با هشیاری و بیداری تمام، مراسم اجتماعی و مذهبی پیرشالیار مایه اتحاد ملی، حفظ موجویت فرهنگی و آزادی خلقمان در تمامی ابعاد مبارزات گردد. کودار سوگند یاد می‌کند که تا تحقق آزادی خلقمان و خلق‌ها و باورهای تحت ستم از پای ننشینیم.

 

کمیته ادیان و باورداشت‌های کودار

۰۳-۰۲-۲۰۲۱

مطالب مرتبط