مردم قربانی سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند
مردم قربانی سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند

مردم قربانی سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند

بیش از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و در تمامی این مدت خلق‌های ایران جز نابرابری، بی‌عدالتی، فساد سیستماتیک در حوزه‌های سیاسی-اقتصادی و اجتماعی، فروپاشی بنیان‌های اخلاقی و هنجاری جامعه، اختلاس و رانت‌خواری‌های نجومی، آپارتاید جنستی و مردسالاری چیزی دیگر را لمس نکرده‌اند. در واقع رمز به درازا کشیدن عمر چنین رژیمی که به معنی واقعی کلمه «مافیایی» و تا بن دندان مستبد است در بحران‌آفرینی در حوزه داخلی و خارجی نهفته است. جمهوری اسلامی ایران استراتژیی جز وقت‌کشی و بحران‌زایی نداشته و ندارد، این امر باعث به تاراج رفتن سرمایه‌های انسانی و طبیعی ایران شده است‌.

در پیش گرفتن سیاست‌های غیر انسانی و نئولیبرالیستی حکومت در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، تشدید بحران و بحران‌آفرینی در منطقه با استفاده از اقمار وابسته خود، هزینه نمودن میلیاردها دلار از سرمایه‌های مردم ایران برای مقاصد و اهداف غیر‌انسانی خود در سطح منطقه و جهان، سرکوب و کشتار نیروهای اجتماعی جوان و تحول‌خواه در داخل ایران، گوشه‌ای کوچک و آشکار از بی‌مسئولیتی و بحران‌آفرینی حاکمیت است. در این میان در روزهای اخیر ما شاهد بروز اتفاقاتی می‌باشیم که سیر و دامنه آنها هر روز بر دردها و رنج‌های مردم ایران بیشتر از پیش می‌افزاید. تنش‌های شدید، میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نمونه‌ای از این بحران‌آفرینی‌های مهندسی شده و سیستماتیک است. بدین معنی که رفتارهای سیاسی و نظامی تنش‌آفرین و تهدید‌آمیز روی داده میان رژیم استبدادی حاکم بر ایران و آمریکا نه تنها به نفع  خواست‌ها و مطالبات آزادی خواهانه‌ی خلق‌های ایران و منطقه نمی‌باشد، بلکه باید توجه داشت از جنبه‌ای دیگر به نوعی موجبات برساخت زمینه‌های فرافکنی و به انفعال کشاندن این خواست‌ها را فراهم می‌نماید.

در این میان عدم شفافیت و سوء مدیریت رهبران و مدیران جمهوری اسلامی ایران هر روز به دامنه‌ی قربانیان خود می‌افزاید. در آخرین مورد حمله‌ی موشکی به هواپیمای مسافربری خطوط ایران – اوکراین و به قتل رساندن تعداد زیادی از انسان‌های بیگناه، نمود بیرونی و بارز فساد، فروپاشی و مسئولیت‌گریزی در تمامی حوزه‌ها، بخصوص در حوزه‌ی سیاسی و نظامی رژیم است. دروغگویی و عدم شفافیت در پاسخگویی در مقابل فاجعه‌ای که آفریده‌ی خود رژیم است، دل تمامی مردم ایران را به درد آورده و افکار عمومی جهان را دچار شک نموده است. سیکل و چرخه‌ی میان بحران و بقای رژیم، تنها زمانی قطع می‌گردد که تمامی خلق‌های ایران متحد و همراستا، حکومت استبدادی و تمامیت‌خواه موجود را وادار به تغییر و یا تسلیم نمایند.

به همین خاطر بیشتر خلق‌های ایران مدت‌هاست به این واقعیت تلخ دست یافته‌اند که جز سیاهی لشکر یا بهتر بگوییم پیاده نظامی جان برکف و مطیع در صحنه‌ی شطرنج قدرت و جنگ آفرینی‌های رژیم استبدادی حاکم چیزی دیگر نبوده و نیستند. آگاهی و  خودآگاهی نسبی خلق‌های ایران باعث بروز اعتراضات و اعتصابات در جهت ایجاد تغییرات دمکراتیک بنیادین در سال‌ها و ماه‌های اخیر در گستره‌ی ایران را فراهم نموده است. درک این موضوع حیاتی است که یگانه راه رهایی و آزادی و دمکراتیک نمودن تمامی ایران از توان سازماندهی گسترده، خودآگاهی، اتحاد و مبارزه و حساب‌خواهی هدفمند آنان در  مقابل حکومت استبدادی موجود می‌گذرد.

حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک ضمن ابراز تاسف از واقعه‌، مراتب همدردی خود را به خلق‌های ایران و تمامی بازماندگان این حادثه تلخ و جانکاه اعلام می‌دارد.

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک

 

مطالب مرتبط