مظلوم هفت‌تن: خلق باکور کوردستان قطعاً تنها نخواهند بود

مظلوم هفت‌تن: خلق باکور کوردستان قطعاً تنها نخواهند بود

جنگ و درگیری در منطقه در حال تشدید است و بحران‌های موجود عمیق‌تر می‌گردد، در همان زمان حملات متعددی علیه خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان بخصوص شمال کوردستان اعمال می‌گردد، در این وضعیت خلق کورد بر علیه فاشیزم راه مقاومت را در بر گرفته‌اند. بر همین مبنی، سایت پژاک مصاحبه‌ی را در راستای بررسی تحولات و آینده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه را با مظلوم هفت‌تن عضو شورای رهبری جامعه دمکراتیک شرق کوردستان (کودار) انجام داده است.

ـ بحران‌های موجود در خاورمیانه روزبه‌روز عمیق‌تر می‌گردد، دلایل تشدید و تعمیق این بحران‌ها را چگونه ارزیابی می‌نماید؟

مظلوم هفت‌تن: وقایعی که امروزه در خاورمیانه روی می‌دهد، به موقعیت و اهمیت منطقه خاورمیانه باز می‌گردد. خاورمیانه دارای ویژگی‌هایی‌ می‌باشد که باعث می‌شود این منطقه به ستون اساسی تمدن جهان تبدیل گردد، از جمله این ویژگی‌ها موقعیت تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، باوری، جمعیتی، ذهنیتی می‌باشد. خاورمیانه بعنوان سرچشمه‌ی زیستی اجتماعات انسانی‌ نقش هویتی برجسته‌ای را در جهان ایفاء می‌نماید، خیلی از اولین پیشرفت‌ها در این منطقه نمود و گسترش یافته است، در واقع نقش ریشه‌ای و تعیین‌کنندگی را در تاریخ تکوین، دارا است، اجتماع انسانی وقتی در هلال حاصلخیز مزوپتامیا قرار می‌گیرد، انقلاباتی عظیم در این منطقه روی می‌دهد از جمله زبان نمادین، زراعت و اهلی کردن حیوانات، یکجانشینی(روستا، شهر) و موارد بی‌شماری از این دست را می‌توان بیان کرد. از نظر تحول ذهنیتی مرحله‌های میتولوژی، دین، فلسفه و علم نیز همزمان در این منطقه به شکل عظیمی پیشرفت می‌کند، و در سیر رسیدن به حقیقت گام‌های بزرگی برداشته می‌شود، از نظر مرحله‌ی دینی چنان‌که امروزه شاهد آنیم، منطقه سرچشمه‌ی ادیان بزرگی چون موسویت، عیسویت و اسلام است. بزرگانی چون زردشت، مانی، مزدک و … را در دامن خویش پرورانده است. از نظر فلسفه و پیشرفت آن، فلاسفه‌ی بزرگی چون ترزی هرمس‌ها را در بطن خود پرورده است و در حقیقت مهد ظهور فلاسفه‌ی شرقی بود که معلم فیلسوفان بزرگی در یونان(غرب) شده‌اند(تالس و فیثاغورث). در حقیقت از زمانی که بشر به این سرزمین گام نهاده تا امروز دست‌آورد‌های بزرگی در پی داشته است، از ایجاد لوازم اولیه‌ی زندگی تا پیشرفت‌های علمی طب، نجوم، گیاه‌شناسی و … دانشگاه‌های حرَّان، جندی‌شاپور گویای این واقعیات است، خلاصه اینکه اهمیت منطقه علل بسیاری دارد و تحول و تغییر در این منطقه باعث تحولات فرامنطقه‌ای و جهان خواهد شد. از این‌رو نیروهای دخیل در منطقه که آنرا به ویرانه کشانده‌اند البته باید خاطر نشان کنم ‌تنها نیروهای منطقه‌ای نیستند، نیرو و دست‌های بی‌شماری فرامنطقه‌ای دخیل‌اند که در واقع باعث این تشدید اوضاع گردیده است.

ـ اختلافات و بحران ایران با ترکیه و عربستان سعودی در حال افزایش است، به نظر شما چرا این اختلافات تشدید می‌یابد؟

مظلوم هفت‌تن: در خاورمیانه چنان‌که در جواب سئوال اول اشاره نمودم ایجاد حاکمیت باعث تأثیرگذاری جدی در منطقه و فرامنطقه خواهد شد. همچنانکه نیروها و دوّل جهانی که می‌خواهند برای پیشبرد اهدافشان بر منطقه حاکمیت ایجاد کنند، در منطقه هم نیروها و دولت‌هایی هستند که می‌خواهند اقتدارشان را گسترش داده و سکان‌دار اصلی باشند و در واقع خواستار آن هستند که در دنیای امروزه مخاطب اساسی قرار گرفته و دارای نقش اصلی باشند. دولت‌های همچون ایران، ترکیه، عربستان سعودی، مصر و رژیم اشغالگر اسرائیل بیشتر از بقیه در این جنگ قدرت درگیراند و هر کدام به شکلی می‌خواهند در منطقه و طبعاً در فرامنطقه نقش داشته باشند، از این‌رو چون این دولت‌ها هر کدام خواهان آنند که به تنهایی نقش اصلی را داشته باشند و در این راستا درگیر مسائلی می‌گردند که امروزه شاهد آنیم، وضعیتی که ایجاد می‌کنند منطقه را بحرانی نموده و تخریبات جدی‌ای به‌وجود آورده است، در این جنگ قدرت از هر روشی استفاده می‌کنند و هر مسئله‌ای را بهانه قرار می‌دهند که امروزه به سمت درگیری‌های دینی و مذهبی سوق پیدا می‌کند که تلفات وحشتناکی در بر خواهد داشت.

ـ تعمیق چالش‌های ایران با دولت‌های منطقه، چه تأثیری بر منافع ملی خلق‌های ایران دارد؟

مظلوم هفت‌تن: بی‌گمان تأثیرات مخربی خواهد داشت که به مواردی اشاره نمودم و خواهم کرد، ایران همواره با فرض و یا تراشیدن دشمن خارجی سعی کرده مشکلات داخلی را لاینحل گذاشته، و حتی به بهانه هجوم خارجی صدای معترضین داخلی را قطع کند و فشارها را بر مردم افزایش دهد و مشکلات عدیده‌ای که ناشی از سیاست‌گذاری غلط که ریشه در ذهنیت و ساختار نظام دارد و مردم را که گریبانگیر آن هستند را بی‌جواب گذاشته و هر اعتراض را با اتهاماتی چون مزدور بیگانگان، دشمن‌خانه و …. خاموش می‌گرداند از این‌رو قربانی اصلی این بحران‌تا و بازی‌های قدرت را خلق‌های ایران خواهند پرداخت، چرا که هزینه‌ی اصلی جنگ اقتدار ایران با دولت-ملت‌های منطقه را خلق‌ها پرداخت می‌کنند.

ـ ایران در منطقه جنگ مذهبی و دینی را تعمیق می‌بخشد، اگر ایران در تلاش باشد همان سیاست را در میان خلق کورد در شرق کوردستان اعمال کند، چه دستاوردی برای نظام در بر خواهد داشت؟

مظلوم هفت‌تن: ایران جهت پیشبرد اهدافش با محوریت و ابزار، ملی و مذهبی بصورت جدی و برنامه‌ریزی شده کار می‌کند. هر چند بصورت عام مقوله‌ی ایران و اسلام را مدنظر قرار داده و البته جهت رسیدن به اقتدار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر آن‌ها تأکید می‌کند و از خیال ایران بزرگ غافل نمی‌گردد اما بطور خاص بر دو مقوله‌ی ملیت ( فارس / پارس) و مذهب (شیعه) تأکید می‌کند و تمرکز جدی دارد، هر چند در پیشرفت اهدافش دامنه‌ی گسترده‌تری را در پیش می‌گیرد مثلا همکار حماس و حزب الله ترکیه. و از طرفی دیگر با سرپوش نهادن بر هویت اصلی‌اش (پارس) و تأکید بر ایرانی یک‌پارچه و تحریک حس میهنی خلق‌های دیگر غیر‌فارس در ایران در نیل به اهدافش و جهت‌دهی احساسات خلق‌ها استفاده می‌نماید. بی‌گمان امروزه حکومت ایران وارد کارزاری شده است که نه تنها ایران را بلکه منطقه را به سمت جنگ‌های دینی و مذهبی پیش می‌برد. در منطقه مردم دین و مذهب را به شکل هویتی (شناسنامه) پذیرفته‌اند و این اهمیت مسئله‌ی دین و مذهب را نمایان می‌گرداند، بی‌گمان جنگ هویتی آسان نخواهد بود، خلق‌های ایران با باورداشت‌های جداگانه در طول تاریخ به شکل همزیست و مسالمت‌آمیز با هم زیسته‌اند. اما هر نیروی که در سدد از میان بردن این نظم، تفاوت‌ها و واقعیت تاریخی-اجتماعی گردد، نتایجی خونین به همراه خواهد داشت. کوردها به حکم کوردبودن در ایران محکوم‌اند و طبعاً کوردهای غیرمسلمان و غیرشیعه دوبار محکوم‌اند، از این‌رو نوک پیکان به سمت آنها است، حکومت ایران باید اندیشه‌ی خام و غیرانسانی خویش را کنار بگذارد، وضعیت سلفی‌ها وقتی طرفداران (داعش و تکفیری) در بعضی از مناطق شرق کوردستان و فعالیت علنی آنها بیانگر این ‌است که ایران سیاست‌های نادرستی را بر مبنی نابودی کوردها به دست کورد در سر دارد، بی‌گمان درگیری‌های دینی و مذهبی در شرق کوردستان تخریبات جبران ناپذیری ایجاد خواهد کرد، چرا که بافت انسانی این مناطق از نظر باوری متنوع است، اما نقطه‌ِ‌ی قابل دقت این‌ است که کوردها و ساکنین شرق کوردستان (کورد و غیر کورد) با درایت و ژرف اندیشی با این مسئله برخورد خواهند نمود، چرا که معتقداند انسانیت، مقدم بر دیانت است و تفاوت در باورداشت‌ها و تنوع در دین و مذهب را نه بر اساس تبعیض یا حق و عدم حق حیات، بلکه به معنای ارزش‌های فرهنگی مشترک می‌نگرند و متعصبانه و کورکورانه برخورد نخواهند کرد.

ـ در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در راه است، نظر شما درباره‌ی آماده‌کاری نظام و طرف‌های دیگر درباره‌ِی این انتخابات چیست؟ چه احتمالاتی برای وقوع آشوب و جنجال در ایران پیش‌بینی می‌کنید؟

مظلوم هفت‌تن: تحولاتی که از شمال آفریقا شروع شده و بخش عظیمی از منطقه را در برگرفته است هر چند در سوریه و عراق سرعت حرکت‌اش کند شده اما لازم است بدانیم که مناطق دیگری را هم دست‌خوش تحول خواهد کرد، یکی از این مناطق، ایران است، در سئوالات قبلی بیان نمودم که نیروهایی (دولت‌های) موثری در منطقه هستند از جمله ایران، ترکیه، عربستان‌سعودی، مصر و رژیم اشغالگر اسرائیل، بی‌گمان اینها جهت حاکمیت خویش و حتی گسترش حیطه‌ی حاکمیتی خویش تلاش فراوان می‌نمایند، بر کسی پوشیده نیست که در منطقه دارای نقش اصلی هستند و این مسئله ما را به این نتیجه می‌رساند که تحول در این دولت‌ها باعث تحول در منطقه خواهد شد. نیروهای جهادی در سدد آنند با تغییر و سمت‌دهی این دولت‌ها به طرف اهداف خود این موج تحول را جهت‌دهی کنند، البته خط سوم یا خط‌ خلقی هم که جنبش و حرکت آپویستی پیشاهنگ آن است هم سعی دارند که تحولات را بر اساس منافع خلقی به مقصد برسانند. از این‌رو چون سوال در رابطه با ایران است باید بگویم که ایران نیک می‌داند که هدف این تحولات است، به اصطلاح دیر و زود دارد اما سوخت و سوزاندن، رقبای منطقه‌ای ایران از جمله ترکیه، عربستان‌سعودی و رژیم اشغالگر اسرائیل و هم نیروهای استیلاگر خارجی خصوصا آمریکا و اروپا، موقعیت، اهمیت و تأثیر ایران بر منطقه را می‌دانند از این‌رو در جهت تحول ایران در راستای منافع خود در تلاش‌ می‌باشند. ایران این موضوع را درک نموده است و در جهت جلوگیری از آن و یا جهت‌دهی آن تلاش می‌کند، برخورد ایران با مسئله‌ی اتمی به نوعی تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی جهان و طولانی کردن عمر خویش است و این شکلی از برخورد ایران است و جنگ در سوریه، عراق، یمن و … هم شکلی دیگر از برخورد ایران محسوب می‌گردد. در واقع ایران در حوادث منطقه تنها ناظر نیست، بلکه دخیل و درگیر می‌باشد. با بیان این مختصر به اهمیت مسائل انتخابات پیشرو در ایران می‌رسیم. هم انتخابات خبرگان و هم مجلس، مرحله‌ی حساسی است، بستر نارضایتی داخلی و مداخلات خارجی بسیار زیاد است، مردم در داخل تحت فشارهای جدی قرار دارند، دولت با سیاست‌های سیاسی-اقتصادی خویش ارزش‌های اخلاقی جامعه را به نابودی کشانده‌اند(با وفور مواد مخدر، مشروبات، فحوش و دزدی و ..) جامعه را پریشان نموده‌اند. خفه‌کردن دگراندیشان و حاکمیت مطلق نیروهای سپاه پاسداران و اطلاعات، این چنین مواردی، راه تنفس فکری را از مردم سلب کرده است. اینها خود بستر جدی به‌وجود می‌آورد، جهت انفجار درونی، حوادث گذشته جنبش نیرو بیانگر آمادگی زمین داخلیست و مسائل خارجی را نیز بر این موارد باید افزود، با این توصیف ایران تدابیر لازم را لحاظ خواهد کرد، اما دَر همواره بر یک پاشنه نمی‌چرخد و در دنیا حوادث و اتفاقات، احتمالات همواره در چارچوبه‌ای تنگ قرار نخوهند گرفت. امروزه مسائلی مطرح می‌شوند که حائز اهمیت و حکایت از این واقعیت را دارند، از جمله مسئله‌ی شورایی ولایت فقیه و مسئله‌ی ولایت فقیه و ولایت مطلقه موضوعی بنیادین است که نظام حاکم بر ایران با محوریت آن برخورد می‌کند. ایران با این نگرش و دیدگاه با انتخابات مجلس خبرگان روبرو می‌شود، قطعاً تحول و شکاف در این مقوله مهم بشمار می‌آید.

ـ مسئولیت خلق‌های ایران و به‌خصوص خلق شرق کوردستان(روژهلات) در قبال وضعیت منطقه و به‌خصوص شمال کوردستان(باکور) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مظلوم هفت‌تن:

بنی‌آدم اعضای یکدیگراند           که در آفرینش ز یک گوهراند

چو عضوی به درد آورد روزگار      دگر عضو‌ها را نماند قرار

تو که از محنت دیگران بی‌غمی     نشاید که نامت نهند آدمی

وحشی‌گری که امروزه در منطقه وجود دارد، دل هر انسان را به درد می‌آورد، وقایع سوریه، عراق و امروزه ترکیه بسیار تکان‌دهنده هستند، قتل‌عام‌های صلاح‌الدین (تکریت)، موصل، شنگال، وقایع روژئاوای‌ کوردستان و کوبانی، به غنیمت بردن و فروختن هزاران زن ایزدی در شنگال و قتل کودکان، پیرمردان و پیرزنان، تخریب عبادتگاه‌ها و کشتن انسان‌ها به شیوه‌ایی وحشیانه و کوچاندن میلیونها انسان از سرزمین تاریخی‌شان به سوی ناکجا آبادها، وقایعی‌ است که بیانگر قیامتی است عینی می‌باشد. اگر جامعه‌ی انسانی و آزادی‌خواهان، رسالت و تعهد اخلاقی، وجدانی، تاریخی و انسانی در تقابل آن به موقع عملی و به انجام نرسانند، از نظر گستره و عمق فاجعه چنان خواهد شد که جبران آن بسیار دشوار می گردد. بی‌گمان این شیوه‌ی عملکرد فاشیستی مدرن، ناشی از ذهنیتی خون‌خوار و متجاوز است که برای رسیدن به امیال پست، سیری ناپذیری خود هیچ حد و مرزی و هیچ معیار و چارچوبی را نمی‌شناسد. رویدادهای به وفوع پیوسته در خاورمیانه قربانیان متعددی داشته است که یکی از اصلی‌ترین آنها کوردها هستند؛ تراژدی‌های شنگال و کوبانی نمونه‌های از این مسئله هستند، امروزه وحشتی که در باکور کوردستان(آمد،تصیبین،شرناخ،سلوپی،سور) به دست ارتش ترکیه، داعش، ژیتم و … انجام می‌شود از همان ذهنیت خونخوار و فاشیستی سرچشمه می‌گیرد، مافیای مشکل از حزب عدالت و توسعه و اردوغان عاملان این جنایت‌ها هستند. کوردها با ایمان به «مقاومت، همشه پیروز است» عمل می‌کنند و قطعاً تنها نخواهند بود، نمونه‌های مقاومت شنگال و کوبانی وجود دارند. نابرابری میان مشت و تانک، گوشت و سرب هویدا بود، اما نهایت چه رخداد، همگان دیدند و می‌بینند. اما نقطه‌ی موثر این مقاومت‌ها اتحاد و همگرایی نیروهای خلقی و خط توده‌ای است و بخصوص کوردها با همدیگر بود و امروزه هم این مسئله صدق می‌کند و بر هر انسان آزاده‌ای فارغ از نژاد، زبان، ملیت و باوری که دارد، لازم است که وظیفه و مسئولیت انسانی خویش را به جای آورد و در تقابل ظلم و وحشت فاشیزم نو و هیتلر زمانه سکوت نکند و از هر طریق به (فکر، زبان و عمل) به خط مقاومت و خلق کورد در باکور کوردستان کمک کند. خصوصاً مردم کورد روژهه‌لات کوردستان لازم است بدانند، دیروز شنگال و کوبانی بود -خشت بر خشت نگذاشتند- مردان را کشتند و زنان را به غنیمت بردند و امروز سور، سلوپی، جزیره، نصیبین و … است و فردا ؟! وقت آن رسیده است که قلم، داس و بیل را به نیزه و شمشیر و سپر بدل کنیم، چرا که امروزه، روز تعیین سرنوشت و بزنگای تاریخ است. پسران و دختران لازم است به صفوف پولادین گریلا بپیوندند. مردم ما باید، محصولات ساخت ترکیه‌ را تحریم کنند، با قلم و صدای خویش را به گوش دنیا برسانند و محکوم گردانند، سازماندهی خلقی خود را افزایش داده و به شکلی فعال و مستمر تا آزادی کوردستان و خلق‌های دیگر به صورت واقعی هزینه(زبانی، مالی و جانی) بپردازد. باید به مقاومت باکور کوردستان پیوست و کمک کرد.

مطالب مرتبط