مقاومت شنگال، رهایی خلق‌کورد و زنان بود
مقاومت شنگال، رهایی خلق‌کورد و زنان بود

مقاومت شنگال، رهایی خلق‌کورد و زنان بود

در روز ۳ آگوست سال ۲۰۱۴ خلق‌کورد ایزدی با هفتادوسومین قتل‌عام بزرگ بدست داعش و حامیان سرمایه‌داری جهانی روبه‌رو گردید که ننگی شد برای بشریت و خاورمیانه. امروز همچنان خطر قتل‌عام‌های دیگر غیراز شنگال، هر چهاربخش کوردستان را تهدید می‌کند.

قتل‌عام خلق ایزدی شنگال می‌رفت که به یک پاکسازی کامل بدست تبهکاران داعش صورت گیرد، اما به یمن حضور گروه فدایی گریلاهای «نیروی مدافع خلق» جلوی آن گرفته شد و تاریخ‌ساز شدند. مبارزان هر چهاربخش کوردستان در آزادسازی شنگال و کوبانی مشارکت داشتند پس مقاومت شنگال دستاورد تمامی خلق‌کورد می‌باشد.

سال ۲۰۱۴ سال آغاز جنگ و پاکسازی نه تنها در شنگال که در سراسر کوردستان در تاریخ ثبت شده است. این پاکسازی در عین‌حال پاکسازی علیه زنان هم بود. اثبات شد که منطقه همچنان نه تنها تاب تحمل آزادی زنان را ندارد بلکه کمر همت به کشتار آنها را نیز می‌بندد. مقاومتی که از سوی نیروهای گریلا و «یگان‌های شنگال (ی.ب.ش)» دست‌کمی از حماسه کوبانی نداشت. کشتار جمعی و ربودن بیش از پنج هزار زن و کودک و فروختن آنان بعنوان برده از سوی داعش در واقع یک رسوایی برای قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بود. داعش همچنان امروز هم درصدد انجام چنین کشتارهایی با پشتیبانی دولت فاشیست ترکیه است.

جنگ و کشتار امروز همچنان ملت‌کورد را تهدید می‌کند و بسیاری گروه‌های تبهکار و دول فاشیست در آن دست دارند. کشتار چند روز پیش چند شهروند کورد در شهر قونیه در ترکیه درواقع یکی از زنجیره قتل‌عام‌ها علیه خلقمان است.

تداوم جنگ در مناطق مختلف چهاربخش کوردستان کماکان حساسیت مهم‌ترین مرحله تاریخی کنونی را برای خلق‌کورد می‌رساند. حملات ترکیه به مناطق کوردستان از عفرین گرفته تا گریسپی و سراسر مناطق شمالی جنوب کوردستان و تقلا‌های رژیم ایران برای ممانعت از فعالیت‌های نیروهای گریلای شرق کوردستان همه و همه نشانگر انجام بزرگ‌ترین مقاومت‌ها با محوریت گریلا برای کسب آزادی و دموکراسی برای ملت کورد وملت‌های تحت ستم کردستان است. نجات خلق‌کورد از هر جنگ و قتل‌عام اساسا نجات خلق‌های تحت ستم کردستان و خاورمیانه از کشتارهای جمعی و آوارگی می‌باشد.

همچو «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار)» ضمن محکوم‌کردن قتل‌عام شنگال از سوی داعش و دول پشتیبان آن، اعلام می‌داریم که امروز همچنان جنگ و قتل‌عام کماکان ملت‌مان را تهدید می‌کند وتنها راه دفاع از خود، میهن و خلق‌های تحت ستم، اتحاد ملی کوردها، پیوستن نیروهای آزادیخواه و دموکراتیک در یک جبهه مقاومت تاریخی است. در خاورمیانه بیش از همه، چهاربخش کوردستان با جنگ روبرو است و مقاومت تاریخی هم تنها در کوردستان در جریان می‌باشد. پس کوردستان به مرکز ثقل مقاومت الگوپذیر جهانی مبدل گشته. تمامی اقشار و سازمان‌های هر چهاربخش کوردستان با پشتیبانی خلق‌های منطقه می‌توانند اتحاد کوردستانی و خاورمیانه‌ای را محقق سازند و به انسانیت ادای دین کنند. تنها تضمین آزادی ملت‌کورد و خاورمیانه، مبارزه بی‌امان، نستوه و متحدانه می‌باشد.

 

 

جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار)

۰۲-۰۸-۲۰۲۱

مطالب مرتبط