مقاومت عفرین، امپراطوری نوعثمانی را به کام مرگ می‌کشد!

مقاومت عفرین، امپراطوری نوعثمانی را به کام مرگ می‌کشد!

ریوار آبدانان

مقاومت خلق عفرین و نیروهای دفاعی سوریه‌ی دموکراتیک در برابر ارتش اشغالگر ترکیه پیروزمندانه ادامه دارد. فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه، در برابر خون‌آشام‌ترین دیکتاتور زمانه یعنی اردوغان، به‌شدت از ارزشهای خود دفاع خواهد کرد. این جنگ، نبرد دموکراسی خلق‌ها علیه نوعثمانی‌گرایانی است که با پول و اسلحه‌ی ناتو تغذیه شده‌اند و شبح روسیه‌ی دوران جمهوری کوردستانی مهاباد را بر فراز سر عفرین چرخاندند. همراهی نیروهای منفعت‌پرست جهانی با این اشغالگری رژیم ترکیه، پیام‌آور آن است که انقلاب روژآوا و نظام فدرال دموکراتیک شمال سوریه، تنها با اراده‌ی آزاد و مقاوم خود مردم قابل حفاظت است. عفرین و مقاومت شکوهمندش قلب تپنده‌ی این اراده‌ی آزاد است.

شکست و درماندگی ارتش متجاوز رژیم فاشیستی ترکیه در عفرین پیامدهایی تاریخی و گسترده به همراه خواهد آورد. آینده‌ی ترکیه‌ای که زیر یوغ دیکتاتوری اردوغان به ستوه آمده، طی این جنگ و مقاومت معلوم خواهد گشت. قمار دیوانه‌وار اردوغان در عفرین، سرنوشتی متفاوت از شکست داعش در کوبانی ندارد. شکست اردوغان در این جنگ از هم‌اکنون آشکار است. شکست ارتش تا دندان مسلح ترکیه در برابر اراده‌ی بزرگ مردم عفرین آخرین میخ را بر تابوت فاشیسم ترکیه خواهد کوبید. ترکیه‌ی پس از این شکست، قطعا دیگر آن ترکیه‌ی سابق نخواهد بود. اردوغان از این سفر شوم جنگی چه چیزی عایدش خواهد شد؟ لاشه‌های سوخته‌ی تانک‌ها و سربازانی که شاخه‌های زیتون عفرین چشم و دلشان را دریده است.
دولت‌های اشغالگر حاکم بر کوردستان صد سال برای نابودی موجودیت کوردها و جلوگیری از آزادی و ملت‌شدن ‌آنها، جنایت کردند. مقاومت کوبانی و عفرین نشان می‌دهد که تیر آن‌ها به سنگ خورده است. کوردها با مقاومت عفرین قلب پلید فاشیسم را در منطقه پاره پاره خواهند کرد. هیچ نیروی واپس‌گرایی در برابر ملت دموکراتیک کورد و اتحادی که بین خلق‌های منطقه تشکیل شده یارای ایستادگی ندارد. اکنون اردوغان و ارتش به خفت افتاده‌اش در رینگ عفرین گرفتار شده است. ‌آنها هیچ امکانی برای سالم خارج‌شدن از این میدان ندارند.

پس از شکست اردوغان و رژیم اشغالگر ترکیه در عفرین، نیروهای جهانی و منطقه‌ای همچون کرکس بر لاشه‌ی ترکیه فرود خواهند آمد. این صحنه‌ای است که به زودی همگان شاهد آن خواهند بود. امپراطوری نوعثمانی اردوغان خیالی واهی بود که مقاومت عفرین آن را بر باد می‌دهد. تمام جوانان کورد، مبارزان انترناسیونالیست جهانی و سوسیالیست‌های آزادیخواه با تمام توان به جبهه‌ی مقاومت عفرین می‌پیوندند. دختران و پسران جوان روژهلاتی و ایرانی که همیشه فریاد آزادیخواهی‌شان بلند است، با پیوستن به حماسه‌ی عفرین و تکرار پیروزی مقدس کوبانی، مسیر دموکراسی و آزادی را در کل خاورمیانه خواهند گشود. از همه‌ی آن‌ها دعوت می‌کنم برای شکستن فاشیسم اردوغانی، به سیل خروشان عفرین بپیوندند. شکست اردوغان که کریه‌ترین سیمای دیکتاتوری زمانه است، مژده‌بخش نابودی سایر دیکتاتورهای خاورمیانه و پایان همه‌ی رژیم‌های فاشیستی ضدانسانی است. نسیم جان‌بخش پیروزی در راه است!

مطالب مرتبط