مقاومت و ارتقاي سطح مبارزه‌ي آزاديخواهي، كليد آزادي‌ زنان و خلق كورد است

مقاومت و ارتقاي سطح مبارزه‌ي آزاديخواهي، كليد آزادي‌ زنان و خلق كورد است

به افكار عمومي خلق کورد و ديگر خلق‌هاي جهان!

بيش از 15 ماه است كه دولت مستبد و ديكتاتور تركيه با تحميل سياست در انزوا قرار دادن رهبرآپو، راه‌حل مسالمت‌آميز حل مسئله‌ي كورد را مسدود نموده است. رژيم فاشيستي تركيه همه‌روزه با فشار و سركوب خلق‌مان در شمال كوردستان، دستگيري فعالين و مبارزان آزادي‌خواه‌، روزنامه‌نگاران، سياست‌مداران، نمايندگان و حتي مادران و كودكان كورد باري ديگر بر اين ادعا كه «تركيه زندان دگرانديشان و آزادي‌خواهان است»، صحه مي‌گذارد. با اتكا بر سياست‌‌هاي ايالات متحده و انگليس و نيروهاي حاكم جهاني، با پيشبرد پليدترين راهكارهاي سياسي و نظامي نقشه‌ي احياي مجدد امپراطوري عثماني را به بهاي سركوب خلق‌ها و باژگون جلوه دادن مطالبات برحق آنان را در سر مي‌پروراند. در اين راستا با سياست در انزوا قرار دادن عليه رهبرآپو، افزايش اپراسيون‌هاي سياسي و زنداني‌نمودن ده‌ها هزار نفر، همچنين با انجام عمليات‌هاي نظامي عليه نيروهاي گريلايي، دشمني خويش را با خلق كورد به شيوه‌ي علني بيان نموده و تنها برنامه‌ي وي جهت خلق كورد، «نسل‌كشي فرهنگي و سياسي» است. اين در حالي است كه خلق كورد در طي ساليان متمادي مبارزه‌ي آزادي‌خواهي خويش، تمامي سناريوهاي فاشيستي دشمنان‌مان را خنثي نموده و هم‌اكنون زنان و جوانان کورد در پاسخ به سياست انکار و امحاي دولت فاشيست ترکيه با ادعايي شکست‌ناپذير در زندان‌‎هاي شمال کوردستان و ترکيه با شعار “مقاومت زندگيست” اراده‌اي بي‌نظير از خويش نشان داده و با ادامه‌ي خط‌مشي مظلوم دوغان، کمال پير، علي چيچک و خيري دورموش خط مقاومت را بر تسليميت ترجيح دادند. البته که ناديده گرفتن و انكار مطالبات و خواسته‌هاي طبيعي زندانيان نشان‌دهنده‌ي ترس و رعبي است كه اين مقاومت تاريخي دوباره در دل دولت‌مردان فاشيست ترك انداخته است. بدون شك به همان اندازه كه تاريخ زندان و شكنجه در تركيه طولاني است به همان اندازه نيز تاريخ مقاومت و رشاد‌ت‌هايي بي‌نظيري كه توسط انسان‌هاي قهرمان و تشنه‌ي آزادي صورت گرفت، قدمت دارد. زندان هميشه جايگاهي بوده است كه مستبدان و ديكتاتوران براي در هم شكاندن اراده‌ي آزاد انسان‌ها از آن بهره جسته‌اند. بدون ترديد زندان نه تنها نتوانست اراده‌ي راسخ آزادانديشان را در هم بشكند بلكه همچنان كه امروزه نيز شاهد آنيم بزرگترين مبارزات و مقاومت در زندان‌ها صورت مي‌گيرند. مقاومت رهبر آپو در زندان امرالي در دشوارترين شرايط گوياي همين واقعيت انكارناپذير است. امروز هم مقاومت زندانيان سياسي که 56 روز از آن مي‌گذرد جوابي بود به مقاومت بي‌نظير و تاريخي رهبر آپو، شهيدان شمزينان و شمال کوردستان بخصوص شهيداني همچون روژين گودا، بنفش، ميديا عمودي، ريوان، موحمه‌د. اين مقاومت‌ها توانست روحيه‌اي نوين در كل ميهن ما بوجود آورده و به خميرمايه‌ي اتحاد خلق كورد تبديل گردد. آنها توانستند با عشق به حياتي آزاد داستان دوباره زيستن و آزادزيستن را به رشته‌ي تحرير در‌آورند. در اين راستا بر تك‌تك افراد و اجتماعات و سازمان‌هاي مهين ماست كه اين مقاومت را درك نموده و موضعي شايسته‌ي آن را اتخاذ نمايند.

ما نيز بعنوان اتحاديه‌ي زنان شرق كوردستان(YJRK)، سلام و احترامات خويش را به تمامي مقاومتگران راه کمال پير و مظلوم دوغان در زندان‌هاي شمال کوردستان و ترکيه فرستاده، اين مقاومت تاريخي را تقدير نموده و در راستاي كسب هويت آزادمان با روحيه‌ي همدلي و همبستگي، بي‌وقفه و در هر زمان و مكاني، پشتيبان انجام هرگونه عمليات دموكراتيك و آزاديخواه بوده و خواهيم بود. و عهد مجدد مي‌بنديم كه ما نيز در راستاي كسب اراده و هويت آزادمان و بويژه آزادي رهبر آپو هرگز از پاي نخواهيم ايستاد. همچنين همه‌ي زنان و خلق‌مان در شرق كوردستان را به پشتيباني از عمليات زندانيان سياسي كورد در شمال كوردستان فرامي‌خوانيم. به اقتضاي «يكي‌بودن گوهر آفرينش‌مان»، از طريق ارتقاي سطح مبارزه‌ي خويش در راستاي رسيدن به اهداف‌مان بخصوص آزادي رهبر آپو، از همدلي و همبستگي نسبت به همديگر دريغ نورزيم و به ميدان هاي مبارزه بپيونديم. زيرا ما زنان تنها با پيشبرد اتحاد و همبستگي خواهيم توانست سياست اعدام، شكنجه، فشار و سركوب را درهم شكسته و ثابت كنيم كه «بني‌آدم اعضاي يك پيكرند»! دركمان از «محنت ديگران» و عزم‌مان به مبارزه جهت حفظ موجوديت و كسب آزادي منجر به پيروزي خواهد شد.

 

زنده باد رهبر آپو!
زنده باد مبارزه‌ي آزادي‌خواهي خلق كورد!
زنده باد اعتصابيون زندان‌هاي تركيه!

اتحاديه‌ي زنان شرق كوردستان (YJRK)
05.11.2012

مطالب مرتبط