نشریه‌ی آلترناتیو، شماره‌ی هشتم از دوره‌ی سوم منتشر شد
نشریه‌ی آلترناتیو، شماره‌ی هشتم از دوره‌ی سوم منتشر شد

نشریه‌ی آلترناتیو، شماره‌ی هشتم از دوره‌ی سوم منتشر شد

خوانندگان محترم نشریه‌ی آلترناتیو، شماره‌ی هشتم از دوره‌ی سوم منتشر شد. با توجه به ماهیت سیاست انکار، امحاء وازهم گسیختگی هویت کورد و کوردستان همچنین به بررسی شخصیت مبارزگرانی که در زمینه‌ی روشنگری به بازنویسی و تعریف نوینی از تاریخ و نگارش خط مقاومت خلق کورد موثر و کارآمد بوده‌اند در این شماره بیشتر بر روی این موضوع متمرکز شده و نیز روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی را مورد واکاوی قرار دادیم.

خوانندگان گرامی جهت دریافت این شماره از نشریه اینجا را کلیک نمایید.

 

مطالب مرتبط