نشریه‌ي آلترناتیو شماره ۶۹

نشریه‌ي آلترناتیو شماره ۶۹

نشریه‌ی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک
نشریه‌ی ایدیولوژیک، سیاسی و فرهنگی شماره‌ی ۶۹ با محوریت اعتراضات و اعتصابات ۱۳۹۶-۱۳۹۷منتشر شد
در این شماره خواهید خواند؛
سخن پژاک 
گفتگوی ویژه با سیامند معینی / ریاست مشترک پژاک 
نئولیبرالیسم شیعی و جنگ با آموزگاران / زاگروس مانی
اساتید! سکوت نکنید / هرمان ریحق
جنگ دولت با کارگران / بیستون ایلام 
جنگ نظام پیرسالار با جوانان / متین کارزان
جهت دانلود پی‌دی‌اف این نشریه کلیک نمایید

مطالب مرتبط