نشریه‌ی زنان شرق شماره ۳۶ منتشر گردید
نشریه‌ی زنان شرق شماره ۳۶ منتشر گردید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ۳۶ منتشر گردید

نشریه‌ی زنان شرق شماره۳۶ جامعه زنان شرق کوردستان منتشر شد.

جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە بنا به بررسی وضعیتی که جنبش‌های زنان در جهان، کوردستان وایران  به سرمی‌برند.نشریه زنان شماره  ۳۶ درمحوریت چارچوبی از گسترش بر جنبش‌های آزادی‌خواهی زنان  در فروردین  مصادف با ۲۵ آدار منتشر کرد.

هیئت تحریریه‌ی زنان شرق دراین شماره از نشریه به جنبش زنان در سطح جهان، تاریخچه‌ی بوجودآمدن فمینیسم و وضعیت کنونی آن در ایران ،  گسترش فمینیزم در جهان وچگونگی به وجودآمدن آنان ،وضعیت زنان در اسلام  ،نقش زنان در جنبش ایران را مورد بررسی قرارمی‌دهد.

در این شماره از نشریه؛رهنمود رهبرآپو در مورد فمینیسیت برگرفته از مانیفیست ’’آزمونی در باب جامعه شناسی آزاد’’ همچنین رهنمود گژار در مورد اوج‌گیری ستیزگری  زنان در برابر نسل‌کشی آمده است،

 

زنان برای هویت خود همیشه در حال مبارزه بوده است واز این مبارزه دست نکشیده اند برخلاف آن مبارزه را عظیم تر و به موفقیت رسانده اند طبق شرایط مکان وزمانی که دراختیار داشتند خود را سازمان‌دهی کرده اند . گسترش یافته‌اند. در این سده‌نیز برای حاکمیت ذهنیت مردسالاری که در جامعه وجود دارد زنان شرق کردستان برای آزادی جامعه مبارزه‌ی می‌کنند واین مبارزه نیز به فکر و اندیشه‌ی رهبر آپو برای زن آزاد جامعه آزاد به وجود آورده است براین مبنا در جهان در حال مبارزه هستند . وزنان شرق کردستان نیز براین اساس برای ایران دموکراتیک وکوردستان آزاد خود را سازماندهی می‌کند هرچه زمان می‌گذرد نیز گسترش می‌یابند.

برای دانلود این نشریه اینجا را کلید کنید

 

 

مطالب مرتبط