نشریه ژیله‌مو منتشر شد

نشریه ژیله‌مو منتشر شد

مجله‌ی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی اجتماعی ژیله‌مو شماره دوازدهم منتشر گردید.

مجله‌ی ژیله‌مو، شماره دوازدهم ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر» منتشر گردید. این شمارە به موضوعاتی از جمله‌؛ رهبر و رهبریت،‌ شهید هیرش کارزان الگوی یک جوان انقلابی، خورموا ( خرم آباد)، فرماندار راه آزادی شهید زیلان،‌ انقلاب روژئاوا و  همچنین گفت‌وگوی ویژه با کوردیناسیون ک.ج.ر در مورد وضعیت جوانان در ایران و شرق کردستان… به سه زبان کرمانجی، سورانی و فارسی اختصاص داده است.

برای دانلود مجله‌ی ژیله‌مو کلیک بزنید.

مطالب مرتبط