نشریه ژیله‌مو منتشر شد
نشریه ژیله‌مو منتشر شد

نشریه ژیله‌مو منتشر شد

مجله‌ی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی اجتماعی ژیله‌مو شماره دوازدهم منتشر گردید.

مجله‌ی ژیله‌مو، شماره دوازدهم ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر» منتشر گردید. این شمارە به موضوعاتی از جمله‌؛ رهبر و رهبریت،‌ شهید هیرش کارزان الگوی یک جوان انقلابی، خورموا ( خرم آباد)، فرماندار راه آزادی شهید زیلان،‌ انقلاب روژئاوا و  همچنین گفت‌وگوی ویژه با کوردیناسیون ک.ج.ر در مورد وضعیت جوانان در ایران و شرق کردستان… به سه زبان کرمانجی، سورانی و فارسی اختصاص داده است.

برای دانلود مجله‌ی ژیله‌مو کلیک بزنید.

مطالب مرتبط