هدف ترکیه، مصادره‌ی اراده‌ی مستقل ملت مبارز کورد است

هدف ترکیه، مصادره‌ی اراده‌ی مستقل ملت مبارز کورد است

سیاست‌ورزی کشورها و نیروهای درگیرِ در بحران منطقه‌ای، از یک سو با تضعیف داعش، و از سوی دیگر با ثبات ساختارین فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه به‌عنوان دستاورد اراده‌ی مستقل ملت کورد، دچار وضعیت تنش و تناقض شده‌است. ترکیه به عنوان نمود‌ عمیق‌ترین رویکردهای فاشیستی در منطقه‌ و حامی داعش، تحقق اهداف استراتژیک خویش را تنها از رهگذر نفی، نابودی و از میان‌بردن این نیروها و ساختارهای دموکراتیک می‌داند. درواقع ترکیه‌ی کودتازده‌ی اردوغانی در خوانش صحیح از سیاست خارجی از مدت‌ها قبل دچار سردرگمی است. از سوی دیگر عدم کسب نتیجه‌ی مطلوب از جانب حاکمیت این کشور در رفراندوم تغییر قانون اساسی، ترکیه را بیش از پیش به یک کشور شکننده‌ در حوزه‌ی سیاست داخلی تبدیل کرده است. اصرار بر گزینه‌ی حمله‌ی نظامی، به‌ویژه حملات اخیر این کشور به شنگال و فدراسیون شمال سوریه به بهانه‌ی مقابله‌ با تروریسم، خود عملکردی تروریستی برای حفظ آخرین بقایای جوهره‌ی تروریسم منطقه‌ای یعنی داعش است.

استراتژی به بن‌بست‌ رسیده‌ی ترکیه که بر مبنای مقابله‌ با هرگونه اراده‌ی مستقل سیاسی، دفاعی و عقیدتی ملت کورد در هر بخش از کوردستان پایه‌گذاری شده ‌است، دستگاه سیاسی این کشور را بر آن داشته است که از سیاست‌ مزورانه حزب دموکرات کوردستان عراق PDK بیشترین بهر‌ه‌ی ابزاری را ببرد. بی‌گمان حملات هوایی ترکیه به شنگال و فدراسیون شمال سوریه موید این نکته است که این حزب هم‌سو با رویکردهای فاشیستی حاکمیت سیاسی دولت اردوغان عمل می‌کند. فقدان برخورداری از هرگونه پروژه‌ی مشخص سیاسی جهت برون‌رفت از بحران از سوی نیروهای جهانی موسوم به “هم‌پیمان” و نیز عدم محکومیت صریح و اتخاذ رویکرد غیر‌استراتژیک این نیروها، نشان از توافقات پنهانی، آرایش سیاسی نوین میان این نیروها و امتیاز‌گیری و امتیاز‌دهی‌های آنها در بهره‌برداری از بحران است. در این شرایط حساس و سرنوشت‌ساز لزوم شناخت ابعاد این رویکردها و نیز مقابله‌ی عملی در برابر هرگونه تحرک بحران‌ساز ترکیه که هدف غایی آن سوق‌دادن تحولات به سمتی‌ست که اراده‌ی مستقل کوردها و ساختار دموکراسی‌ساز آنان را مورد هدف قرار دهد، رسالتی تاریخی و سرنوشت‌ساز به شمار می‌رود.

حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک‌، ضمن محکوم‌کردن این رویکرد فاشیستی و ضد‌انسانی رژیم ترکیه، و نیز هرگونه هم‌سویی سیاسی جریانات کوردستانی مخالف دموکراسی، در مقابله با دستاوردهای دموکراتیک ملت‌های موجود در جغرافیای کوردستان، تمامی احزاب سیاسی، نیروهای دموکراسی‌خواه، نهادهای اجتماعی، شخصیت‌های سیاسی و فعالین اجتماعی و روشنفکران به ویژه‌ فعالین سیاسی‌ـ اجتماعی در شرق کوردستان را به اتخاذ موضع صریح در محکومیت دولت ترکیه فرا می‌خواند.

 

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ ─ پژاک
27.04.2017

مطالب مرتبط