«هدف حمله به شنگال، شکستن اراده پولادین خلق کورد است»
«هدف حمله به شنگال، شکستن اراده پولادین خلق کورد است»

«هدف حمله به شنگال، شکستن اراده پولادین خلق کورد است»

 حمله تروریستی دولت اشغالگر ترکیه در روز ۷ دسامبر به خودروی حامل «مروان بدل خودیدا»، رئیس مشترک شورای خودمدیریتی شنگال در شهر خانسور تلاش آن دولت قتل‌عام‌گر برای تداوم نسل‌کشی علیه خلق ایزدی است. هدف، شکستن اراده پولادین خلق کورد بویژه خلق ایزدی در شنگال است.

در جریان حمله تروریستی دولت اشغالگر ترکیه به خودروی حامل «مروان بدل خودیدا»، رئیس مشترک شورای خودمدیریتی شنگال در شهر خانسور که دو فرزند خردسال وی نیز همراهش بودند، به شهادت رسید. درحالی که خلق ایزدی در آستانه برگزاری جشن بود، عامدانه این حمله نسل‌کشانه انجام گرفت. انتخاب این روز پیام آشکار دولت‌ ترکیه با همکاری خائنان برای تداوم نسل‌کشی‌ای است که داعش علیه خلق ایزدی ناتمام گذاشته است. بطور قطع دست‌های پلید توطئه‌گری درکارند تا خلق ایزدی را از داشتن پیشاهنگان فدایی، آزادیخواه و دموکراسی‌طلب محروم سازند سپس به طرز وحشیانه نسل‌کش نمایند. این حملات در حالی که داعش مجددا در مناطق مختلف جنوب کوردستان بویژه کرکوک و هولیر سربرآورده، مصداق بارز جریان‌داشتن یک جنگ سیستماتیک با توطئه‌های سریالی علیه شنگال و خلق کورد در آن خطه است.

مقاومت شنگال، قدرت‌طلبان و جریان‌های نسل‌کش در ترکیه و عراق را آزار می‌دهد. آشکار است که این حملات در تداوم توطئه «توافق ۹ اکتبر» میان دولت عراق و حزب پ.د.ک برای به انقیاد درآوردن خلق ایزدی صورت گرفته و همان دست‌های پلیدی که موجب شهادت رفقا «مام زکی، زردشت و سعید حسن» شدند، رفیق مروان را نیز به شهادت رساندند.

بخاطراینکه خلق ایزدی خواهان خودمدیریتی مناطق خویش بطور آزادانه، دمکراتیک و شرافتمندانه هستند، این توطئه‌ها با اتکای بر ذهنیت دولت‌گرایی اشغالگرانه انجام می‌گیرد و در اصل پیامی به تمامی خلق‌های منطقه خاورمیانه است. درحالی که خلق ایزدی با مقاومت بی‌نظیر و فداکارانه خویش به جهانیان پیام می‌دهند که خواستار حیاتی آزاد و دمکراتیک فارغ از هر گونه زورگویی، اشغال و ستم دول هستند، در پاسخ به آنها، توطئه‌های مکرر طرحریزی می‌گردد و جهانیان خاصه اروپا نیز در قبال آن سکوت کرده‌اند.

شهید مروان از جمله مبارزان فدایی خلق خود بود که راسخانه در مقابل قتل‌عام سیستماتیک ایزدیان ایستاد. وی  علیه داعشیان و خیانتکاران و دولت‌های اشغالگر ایستاد و حتی یک لحظه خلق خویش در شنگال و جنوب کوردستان را تنها نگذاشت.

همچو «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» ضمن تسلیت به خلق ایزدی و تمامی خلقمان به مناسبت شهادت رفیق «مروان بدل خودیدا» بر این باوریم که این حمله همانا حمله توطئه‌گرانه به تمامی خلق‌کورد است و پیام تهدیدی علیه خلق‌های عراق و خاورمیانه نیز می‌باشد. مسلما با استمرار فداکارانه مبارزات خلقی در کوردستان و منطقه، دول فاشیست و خیانتکاران از میان خواهند رفت و خلق‌ها به آزادی دست خواهند یافت. لازم است تمامی آزادیخواهان کورد در چهار بخش میهن و اروپا از پای ننشینند و با حضور در میادین، خطر توطئه‌ها و قتل‌عام‌ها علیه خلق ایزدی را از میان ببرند.

حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)

۰۸-۱۲-۲۰۲۱

مطالب مرتبط