هشدار یگان‌های شرق کوردستان به مزدوران بومی سپاه
هشدار یگان‌های شرق کوردستان به مزدوران بومی سپاه

هشدار یگان‌های شرق کوردستان به مزدوران بومی سپاه

خلق کورد در مرحله‌ای حساس، تاریخی و سرنوشت‌ساز قرار دارد. خلق کورد با شکستن همه‌ی مرزهای ممانعت‌ساز در فکر، روح و روانش در همه‌ی بخش‌های کوردستان در جنگ و مقاومتی بی‌امان به‌سرمی‌برد. یگان‌های مدافع شرق کوردستان نیز با اشراف کامل بر وضعیت سیاسی و برخورداری از افق و چشم‌انداز منطقه، ایران و شرق کوردستان با اهمیتی وافر در حال رصد تحولات است و موقعیت خویش را بر این مبنا تعریف و بازتعریف می‌نماید.
ما می‌دانیم و بر این باوریم دشمنان خلق کورد در راستای ممانعت از دست‌یابی این خلق به اراده‌ای آزاد و دموکراتیک از هیچ دسیسه‌ و اقدامی فروگذار نیستند. تمسک به مزدورپروری، مزدورسازی، سیاست‌های تفرقه‌ساز و ایجاد یگان‌های کنتراگریلا از میان مردمان ایران مبنای چشم‌انداز امنیتی جمهوری اسلامی ایران به حاشیه و در این بین خلق کورد بوده و هست. در همین راستا به انحنا و اشکال گوناگون به مزدورانی که آگاهانه و یا ناآگاهانه در دام سیاست‌های تفرقه‌افکنانه و مردم‌ستیز نظام افتاده‌اند هشدار داده شده و از آنان بازگشت دوباره به آغوش خلق طلب گشته است. اما برخی از این مزدوران با سو‌ئ‌استفاده از این حسن نیت هنوز هم در صف مقدم حمله به خلق کورد و گریلاهایمان قرار داشته و با رصد جغرافیای محل استقرار نیروهایمان پیش‌قراولی عملیات‌های نظامی، ایجاد کمین و اشکال دیگر دشمنی سعی در ضربه زدن به یگان‌هایمان را دارند. قرارگاه مرکزی یگان‌های مدافع شرق کوردستان به اطلاع عموم می‌رساند زین پس هیچ کدام از اقدامات خلق‌ستیزانه‌ی مزدوران مشمول عفو نخواهد شد و عواقب سنگینی برای آنها در پی خواهد داشت.
در همین رابطه می‌توان به اقدامات چندین ساله‌ی ارکان قدیمی معروف به حه‌مه‌ علی (محمدعلی) و یکی از دوستان نزدیکش که ساکن روستای گوشتخانه از توابع مریوان می‌باشند، در امر مزدوری برای نظام اشاره کرد. عنصر مزبور علاوه بر خدمت چندین ساله مزدوری و مزدورسازی و همکاری با اطلاعات در شهادت جوانان مبارز و انقلابی نیز دست داشته است.
۹.۶.۲۰۱۸ ارکان قدیمی با گزارش تردد رفقایمان از حوالی روستای گوشتخانه به سازمان اطلاعات سپاه، شخصا در عملیات و کمین نهادن علیه این رفقا مبادرت می‌کند و منجر به شهادت رفیق جیهان آزاد که سالیان مدیدی به عنوان یک شخصیت مبارز آپویی در شرق کوردستان به خلقش خدمت نموده بود، می‌گردد. ۱۳.۷.۲۰۱۸ نیروهایمان با رصد شخص مزبور، در خانه‌ی شخصی‌ وی را مجازات می‌کنند. فرماندهی مرکزی یگان‌های مدافع شرق کوردستان ضمن هشدار دوباره به تمامی کسانی که در جبهه‌ی ضدخلقی جای گرفته‌اند به اطلاع می‌رساند از این پس هیچ کدام از عناصر ضدخلقی که در شهادت نیروهایمان و اقدام علیه آنها دست دارند در امان نخواهند بود.
خلقمان در شرق کوردستان نیز ضمن انسجام هرچه بیشتر در صفوفشان و صیانت از اتحاد خویش بایستی به تمامی این عناصر را از میان خویش طرد نمایند. وظیفه‌ی دفاع از ارزشهای خلق در این مرحله‌ی حساس برعهده‌ی جوانان به منزله‌ی نیروی پویای جامعه می‌باشد. این وظیفه نیز میسر نخواهد گشت مگر با جای‌گیری در صفوف گریلا و سازماندهی خویش.
فرماندهی مرکزی یگان‌های دفاعی شرق کوردستان
۳۱ تیر ۱۳۹۷

مطالب مرتبط