همدلی و همبستگی زنان یگانه کلید رسیدن به نیروی سازمان‌دهی و چاره‌یابی بنیادین مسائل است

همدلی و همبستگی زنان یگانه کلید رسیدن به نیروی سازمان‌دهی و چاره‌یابی بنیادین مسائل است

سده‌ی کنونی، سده‌ای ‌است که تمامی مسائل و معضلات تمدن اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خصوصاً مسائل مربوط به‌ زنان‌‌،‌ به مرحله‌ی بحرانی و بن‌بست رسیده‌اند. گذار از این مرحله، انقلابی ذهنیتی و اراده‌ای عظیم را می‌طلبد. چرا که ریشه‌دوانیدن ذهنیت مردسالار و قدرت‌گرایی به درازای تاریخ پنج هزارساله، در تمامی عرصه‌ها نفس و حق آزاد زیستن را از تمامی خلق‌ها و خصوصاً زنان که معمار حیات بشری‌اند، سلب نموده است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران همچون نظامی که سنگ‌بناها و قوانین آن با ذهنیت جنسیت‌گرای و تمامیت‌خواهی تنیده شده‌، به پیشاهنگ اعمال سیاست‌های زن‌ستیزانه و برخوردهای تحقیرآمیز در رابطه ‌با زنان تبدیل‌شده. آنچه که در این کشور همچون سدی در مقابل هرگونه تغییر و تحول ایستادگی کرده، ذهنیت و تفکر ولایت مطلقه‌ی فقیه است. اقدامات و شعارهای دولت حسن روحانی نیز تا کنون نه تنها قادر به گذار از آن نگشته، بلکه با ادبیاتی دوگانه‌ و غیر شفاف، در راستای خدمت و مشروعیت‌بخشی به همان ذهنیت قرارگرفته‌ و این نیز به معنای تحقیرشمردن مطالبات آزادی‌خواهانه‌ و برحق زنان ایران است. مباحثی که طی چند روز اخیر پیرامون مسئله‌ی زنان به میان‌آمده، مباحثی هستند که باهدف تشویش و انحراف اذهان عمومی، به ویژه زنان صورت می‌گیرند. زیرا هیچ‌گونه نشانی از احترام‌گذاشتن به اراده‌ی زنان و حضور فعال آنان در عرصه‌های‌ مختلف جامعه‌ دیده نمی‌شود. برعکس افزایش آمار خشونت‌ علیه زنان، زندان، شکنجه و صدور‌ احکام سنگین، از جمله خبرهایی هستند که وضعیت و موقعیت زنان و جامعه‌ی ایران را بازگو می‌کنند. این مباحث در حالی است که، آزاده زنانی همچون زینب جلالیان و صدها زنی دیگر هم اکنون در سیاه‌چال‌های ایران به سر می‌برند.

به عنوان اتحادیه‌ی زنان شرق کوردستان، از تمامی زنان در ایران و به ویژه زنان شرق کوردستان می‌خواهیم که با آگاهی و اراده‌ای مستحکم‌تر به مبارزه‌ی آزادی‌خواهی روی آورده و آن را در تمامی عرصه‌ها توسعه بخشند. همچنین لازم است که تمامی زنان در رابطه با وقایع و مسایل جامعه و خصوصاً مسایل مربوط به زنان، سکوت نکرده و با اتحاد و همبستگی خود، موضع و مطالبات خود را مطرح کنند. لذا همدلی و همبستگی همه‌ی ما زنان یگانه کلید رسیدن به نیروی سازمان‌دهی و چاره‌یابی بنیادین مسائل است و این نیز یعنی قرار گرفتن در مسیر آزادی و برساخت جامعه‌ای دموکراتیک. دولت‌مردان و حاکمان ایران هم باید بدانند که گذار و چاره‌یابی بنیادین مشکلات زنان و جامعه‌ی ایران، با شعار و وعده‌ وعید میسر نمی‌شود، اراده‌ای جسور و گام‌های عملی را می‌طلبد.

 

اتحادیه‌ی زنان شرق کوردستان — YJRK
24.04.2014

مطالب مرتبط