فراخوان پژاک از احزاب شرق کردستان برای اتخاذ موضعی‌مشترک در قبال انتخابات

فراخوان پژاک از احزاب شرق کردستان برای اتخاذ موضعی‌مشترک در قبال انتخابات

فراخوان پژاک از احزاب شرق کردستان برای اتخاذ موضعی‌مشترک در قبال انتخابات

همانطور که می‌دانیم، دولت ایران فراروی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارد. بدون شک این انتخابات به دلیل تغییر و تحولات سیاسی منطقه‌ای و جهانی و همچنین بخاطر بحران داخلی ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این انتخابات، تاحدودی مواضع و سیاست‌های آینده رژیم در قبال بحران‌های داخلی و خارجی کشور، روشن می‌گردد و بویژه بر سرنوشت رژیم تأثیراتی مستقیم خواهد داشت. در صورت اصرار رژیم بر مواضع و سیاست‌های گذشته خود و گام برنداشتن برای چاره‌یابی بحران‌ها، احتمال می‌رود که وضعیتی خطرناک در سراسر ایران به میان آید و کشور با سرنوشتی نامعلوم رودررو گردد. هرچند انتخابات و تعیین رئیس‌جمهور آینده ایران، به تنهایی به معنای چاره‌یابی مسایل و مشکلات نیست و این، عملکرد آینده خود دولت است که تعیین‌کننده می‌باشد، اما تعیین برنامه‌ها و پروژه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری، گامی آغازین در راستای این مهم خواهد بود. بر این بنیان، اعلام برنامه‌ها و پروژه‌های کاندیداها در خصوص چاره‌یابی بحران، نبود دموکراسی در کشور و چاره‌یابی مسئله هویت‌ها، حقوق ملت‌ها و هویت‌های مختلف داخل ایران، دارای اهمیتی تاریخی است. بویژه همانطور که پیشتر هم در بیانیه‌های حزبمان به آن اشاره شد، موضع‌گیری دولت آینده در قبال چاره‌یابی مسئله کرد، مواضع ملت‌کرد در قبال انتخابات را هم مشخص خواهد ساخت. بدون‌شک تعریف و محدود ساختن مسئله کرد در ایران به «مسئله‌ای اقتصادی»، به معنای اصرار ورزیدن بر تداوم سیاست آسمیلاسیون و نسل‌کشی هویتی و فرهنگی خلق‌کرد بوده و به هیچ وجه قابل‌ قبول نیست. به همین خاطر تعریفی صحیح از مسئله‌کرد و تعیین راهبردهای چاره‌یابی این مسئله از سوی کاندیداها، از اهمیت زیادی برخوردار است.

در مرحله حساس کنونی که ایران و خلق‌های داخل کشور در آن قرار دارند، تحلیل، بررسی گسترده و موضوعی و همزمان علمی و مسئولانه رویدادها، بیش از پیش ضرورت می‌یابد. همانطور که اشاره کردیم، این رویدادها مستقیما و به شیوه‌ای منفی و یا مثبت بر خلق‌کرد هم تأثیراتی خواهد داشت. بر این اساس، ما همچو پژاک گفتگو میان احزاب و جناح‌های سیاسی و مدنی کرد در شرق کردستان را بیش از پیش ضروری می‌دانیم. لذا بنام حزبمان، پژاک، همه احزاب و جناح‌های شرق کردستان را فرامی‌خوانیم که بر سر مرحله کنونی، بویژه انتخابات و آینده آن، گفتگو‌هایی بعمل آوریم و در نتیجه با دیدگاهی مشترک در قبال انتخابات موضعی اتخاذ کنیم. چنین گامی موجب شکل‌گیری بنیانی مناسب برای مستحکم ساختن روابط میان احزاب و جناح‌های سیاسی شرق کردستان و اتحاد و انسجام صفوف خلق‌کرد خواهد شد.

با سلامهای انقلابی
کوردیناسیون حزب حیات آزاد کردستان PJAK
12.05.2013

مطالب مرتبط