هیچ تفاوتی میان تفکر و اندیشه‌ی تبهکاران داعش و مزدوران جمهوری اسلامی نسبت به جامعه و جود ندارد

هیچ تفاوتی میان تفکر و اندیشه‌ی تبهکاران داعش و مزدوران جمهوری اسلامی نسبت به جامعه و جود ندارد

طی روزهای گذشته شاهد قیام و خیزش دلیرانه‌ی مردم و جوانان غیور مهاباد بودیم که در اعتراض به جان باختن “فریناز خسروانی” در جریان مقابله با تعرض مأموران سرکوبگر جمهوری اسلامی، به میدان آمدند و با ایستاری به جا و انقلابی خشم و انزجار خود را از رژیم آخوندی و سیاست‌های ضد بشری و جامعه‌ستیزانه‌اش اعلام داشتند. جان باختن این دختر قهرمان را به خانواده‌ی وی و شهروندان مهابادی تسلیت می‌گوییم و درود می‌فرستیم به حرکت اعتراضی و قهرمانانه‌ی جوانان مهاباد. بدون‌شک این جنایت و سایر جنایات عوامل جمهوری اسلامی، نتیجه ذهنیت و فرهنگ تعرض و تجاوز دولت و انحصارطلبی رژیم آخوندی است که در طول دوران حکومت سیاه خود، سعی در نهادینه نمودن آن در جامعه داشتە است.

بار دیگر ثابت شد که هیچ تفاوتی میان تفکر و اندیشه‌ی تبهکاران داعش و مزدوران جمهوری اسلامی نسبت به جامعه و جود ندارد. قیام مردم مهاباد نشان داد که علی‌رغم تمامی سیاست‌های ضد انسانی و فشار و سرکوب مداوم دژخیمان رژیم اسلامی، ملت کورد و جوانان‌اش تسلیم نشده و نخواهند شد. جوانان شرق کوردستان لازم است بدانند که این جنایت تازه رژیم، تنها تعرض به فریناز خسروانی نبوده، بلکه کارگزاران و حاکمان رژیم مرتجع ولایت‌فقیه با اعمال چنین سیاست‌هایی، بنیان‌های اخلاقی جامعه و جوانان کوردستان را هدف گرفته‌اند. لذا خطاب به جوانان و زنان شرق کوردستان و ایران اعلام می‌کنیم که مقاومت و رهایی از استبداد سیاه ولایت‌فقیه تنها با گسترش مبارزه و اعتراضات به شیوه‌ای نظام‌مند و متحد امکان‌پذیر خواهد بود. رژیم زن‌ستیز و پوسیده‌ی جمهوری اسلامی، در برابر عزم جوانان کورد به شدت ناتوان و به هراس افتاده است.

از تمامی جوانان و زنان شرق کوردستان و ایران می‌خواهیم که در حمایت از مردم و جوانان بپاخاسته‌ی مهاباد به میدان بیایند و با ایستادگی، استمرار و گسترش مبارزات خود، اجازه ندهند مزدوران اطلاعاتی و امنیتی رژیم بار دیگر مرتکب چنین جنایت‌هایی شوند. همچنین در سالگرد حماسه‌ی مقاومت زندان اوین و اعدام مبارزان آزادی‌خواه شهیدان “فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی‌حیدریان و مهدی‌اسلامیان” توسط رژیم پلید و دیکتاتوری آخوندی، یاد این شهیدان را گرامی‌می‌داریم و اعلام می‌کنیم که با ایمان و اراده‌‌ای راسخ، تا تحقق کامل آرمان‌های این شهیدان به مبازره ادامه خواهیم داد. بدون شک جمعیت جوانان شرق کوردستان (KCR) در قبال جنایات رژیم و جهت حمایت و پاسداری از جوانان و مردم بپاخاسته‌ی کوردستان سکوت نخواهد کرد.

 

کوردیناسیون جمعیت جوانان شرق کوردستان ─ KCR
09.05.2015

مطالب مرتبط