وضعیت زندانیان سیاسی در ایران به مرحله‌ی بحرانی و خطرناکی رسیده است
وضعیت زندانیان سیاسی در ایران به مرحله‌ی بحرانی و خطرناکی رسیده است

وضعیت زندانیان سیاسی در ایران به مرحله‌ی بحرانی و خطرناکی رسیده است

نگاه حاکم بر سیاست داخلی جمهوری اسلامی بر این مبنا استوار بوده که می‌توان از تهدیدها به مثابه فرصت استفاده نمود. شایان ذکر است که دراین نگاه حاکمیتی تنها مصالح و منافع یک‌سویه دولت و حاکمیت گنجانده شده و منافع مردم در آن هیچ‌گونه جای‌گاهی ندارد. البته که بر همگان روشن است که شکاف‌های عظیمی بین حاکمیت و جامعه به‌وجود آمده است که مدام توسط نظام با شعارهای خشک و توخالی سعی بر پر و پنهان نمودن این شکاف‌ها و معضلات متعاقب آن دارند. بحران کورونا در کشورمان بدون شک نتیجه‌ی سو مدیریت‌ها و تلاش برای بازگرداندن مشروعیت از دست‌رفته‌ی نظام است. همواره نظام مسائل را تنها از بعد سیاسی و امنیتی نگریسته و در همین چارچوب به ارائه‌ی راه‌کار می‌پردازد. وجود نگاه همیشگی سیاسی و امنیتی به مسائل جهت شانه خالی کردن و رفع تکلیف از نظام است. در این اواخر شاهدیم که خلاف تمام پیمان‌نامه‌ها و موازین بین‌المللی و بشردوستانه حقوق ابتدایی زندانیان سیاسی نه تنها رعایت نمی‌شود بلکه به مرحله‌ی بحرانی و خطرناکی رسیده است. با توجه به وضعیت وخیم و فلاکت‌بار زندان‌های رژیم به‌خصوص از لحاظ بهداشت و سلامت این امر باعث نگرانی عمیقی دربین آحاد جامعه، خانواده های زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا نظام حاکم در ایران مسئول سلامت جسمی و روانی تمامی زندانیان سیاسی بوده و هست. لازم است جهت احقاق حقوق زندانیان سیاسی براساس پیمان‌نامه‌ها و موازین بین‌المللی (که خود نیز در این کنوانسیون‌ها عضو است)، مسئولانه و به دور از منافع حاکمیتی برخورد نماید. حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک هرگونه سستی و اهمال در این رابطه که موجبات تهدید جسمی و روانی زندانیان سیاسی را فراهم آورد اقدام عامدانه از طرف نظام قلمداد نموده و به‌صورت روی‌دادی طبیعی به‌آن نمی‌نگرد.

پژاک مسئولیت هرگونه روی‌دادی که به سلامت و حیات زندانیان سیاسی لطمه وارد نماید را متوجه رژیم دانسته وآن را مورد اغماض قرار نخواهد داد. همچنین از تمامی جناح‌ها، کنش‌گران مدنی و حقوق بشری و خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌خواهیم که دراین مورد هوشیارانه و انسانی عمل نمایند.

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک

٣٠\٠٣\٢٠٢٠

مطالب مرتبط