پانزدهمین سالروز تاسیس پژاک را به  تمامی خلقهای آزادیخواه تبریک می گوییم

پانزدهمین سالروز تاسیس پژاک را به  تمامی خلقهای آزادیخواه تبریک می گوییم

پانزدهم فروردین سالروز تولد رهبر اوجالان معمار پارادایم جامعه سیاسی و اخلاقی و موجد فلسفه حیات آزاد در سپهر سیاست خاورمیانه را به لیلا گوون و رفقایش که با شعار «ایزولاسیون را از میان برداریم، فاشیسم را نابود کنیم و کوردستان را آزاد نماییم» دوره‌ی نوینی از مقاومت را در کوردستان آغاز نموده‌اند، همزمان پانزدهمین سالروز تاسیس حزب حیات آزاد کوردستان _ پژاک را به  همه خلقهای آزادیخواه به ویژه خلقمان در شرق کوردستان و خانواده شهدای راه آزادی تبریک می گوییم.
 در طول دو سده اخیر مبارزات آزادیخواهانه و هویت محور کوردها بی وقفه و بی امان جریان داشته و در این راه چه بدیلها که از سوی خلقمان داده نشده؛ اما میلاد رهبر اوجالان و فلسفه حیات ترویج داده شده از سوی وی را بایستی نقطه عطفی در تاریخ معاصر کورد و خاورمیانه عنوان کرد. برای اولین بار ارزشهای تاریخی کلیت خاورمیانه و در این بین کوردها با دستاوردها و اندیشه های حقیقت مدار و  روزآمد جهان مدرن از سوی رهبر آپو یکی گردید تا برآمد آن جهانبینی جامعه دموکراتیک، اکولوژیک مبتنی بر آزادی زنان و به صورت خاص نظام کنفدرالدموکراتیک گردد. این همان پارادایمی است که نتیجه چندین دهه تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیر انسانی آزادیخواه و حقیقتجوست که بیش از دو دهه از عمر پربار خویش را در زندان جزیره امرالی تحت شدیدترین تدابیر امنیتی گذرانده و پنج سال گذشته حیات وی نیز توام با ایزولاسیونی مطلق و غیرانسانی و بدور از هرگونه معیار اخلاقی و حقوقی سپری گشته است. اما برکسی پوشیده نیست که افکار و اندیشه های رهبر اوجالان که نمود عینیت یافته آن را اکنون در شمال و شمال شرق سوریه مشاهده میکنیم تنها رهیافت گذار از وضعیت بحرانزده کلیت خاورمیانه است و هرگونه تلاش برای آزادی وی را بایستی تلاش برای آزادی انسانیت و در این میان کوشش برای آزادی زنان تعبیر و تفسیر نمود.
 پانزدهم فروردین همزمان سالروز تاسیس حزبمان پژاک میباشد. با احتساب دوره پنج ساله پیش از تکوین حزبی میتوان اذعان نمود که بیست سال از میلاد خط سوم در شرق کوردستان و ایران میگذرد و امروز پژاک توانمندتر از هر دوره ای، به قابلیت ها، توانایی و ظرفیتهای خویش واقف بوده و به عنوان تنها حزب سیاسی ایدئولوژیک بهره‌مند از آلترناتیو ملت دموکراتیک در سپهر سیاسی جغرافیای ایران داعیه چاره یابی نه تنها مساله کورد بلکه مسایل سایر خلقهای ایران را نیز دارد. حزبمان با مبنا قرار دادن همه ارزشهای مبارزاتی کوردستان و ایران، میراث عظیم مبارزات آزادیخواهانه را با اندیشهها و فلسفه رهبر اوجالان ارتقا بخشیده و براین باور است که مسایل خلقهای ایران و در این بین مساله کورد نه در چارچوب ذهنیت واپسگرای موجود در ساختار قدرت و نه راهکارهای قدرتگرایانه اپوزسیون خارج کشور به هیچ وجه قابلیت حل و چاره یابی را ندارند. ما بر این باوریم که اصرار بر راهکارهای سنتی و کلاسیک در شرق کوردستان که نقطه فصل کوردهاست نیز نه تنها نفعی به حال کوردها ندارد بلکه به اختلافات فی مابین هرچه بیشتر دامن میزند. لذا در مقطع حساس کنونی تنها راهکار پیش روی کوردها نیز گذار هرچه سریعتر از این وضعیت و مبنا قرار دادن اتحاد بر اساس ارزشهای دموکراتیک و احترام متقابل است.
 
پژاک در چارچوب جامعه دموکراتیک، زیست محیطگرا مبتنی بر آزادی زنان در همه عرصه های حیات اجتماعی، باور و ایمان دارد که مساله زنان اساس و بنیان همه دیگر مسایل است و تا زمانیکه به صورت ریشه ای این مساله تاریخی و روزآمد چاره یابی نگردد هیچ کدام از دیگر مسایل به صورتی بنیادین چاره یابی نخواهند شد. زنان نقطه ثقل و بنابراین مرکز تغییر و تحولات دموکراتیک ایران خواهند بود و بدون شک انقلاب آینده ایران انقلاب زنان خواهد بود.
 
  در شرایطی که بحران همه جنبه های وجودی جمهوری اسلامی ایران را دربرگرفته، مدیریت کلان کشور با بحران ساختاری عمیق روبرست و فساد و رانت به سان خوره‌ای به جان نظام افتاده است و باتوجه به ماهیت بحرانزای نظام در داخل و منطقه، به عنوان یک حزب مدرن، پیشاهنگ، پیشرو و برخوردار از آلترناتیو دموکراتیک مبارزه یمان در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی در برابر سیاستهای خلق ستیزانه جمهوری اسلامی توانمندتر از پیش تا برساخت ملت دموکراتیک ایران و استقرار دموکراسی راستین و رادیکال ادامه خواهد یافت.
 در پایان ضمن تبریک مجدد سالروز میلاد رهبر اوجالان و تاسیس حزبمان پژاک، خلقمان در شرق کوردستان را در شرایط بحرانی کنونی به همیابی، همیاری و همکاری هرچه بیشتر فرامیخوانیم. یاد و خاطره شهدای پیشاهنگ حزبمان عاکیف مامو زاگرس، سیروان ناری، هیمن بیکه‌س، بریوان هژار، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، فرزاد و علی، تولهدان و آرگش ،کمال پنجوینی، اقبال مرادی و همه شهدای راه آزادی را گرامی داشته  و با همه این شهدا در راستای ارتقای هرچه بیشتر مبارزات و تحقق آرمانهایشان تجدید میثاق مینماییم.
 مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک
۱۴ فروردین ۱۳۹۸
 
 

مطالب مرتبط