پذيرش رسمي خودمديريتي و آزادي زن، حق انساني براي ايزديان

پذيرش رسمي خودمديريتي و آزادي زن، حق انساني براي ايزديان

اشغال شنگال و قتل‌عام خلقمان در آن خطه از كوردستان در 3 آگوست 2014 كه توسط تروريست‌هاي چندمليتي داعش تبهكار انجام گرفت و طي آن هزاران تن زنده‌بگور و بيش از 5 هزار تن ازجمله زن و كودك ربوده‌شدند، همانا آغاز اشغال مجدد جنوب كوردستان بود. اين نسل‌كشي تنها عليه ايزديان نه بلكه عليه تمامي ملت‌كرد صورت گرفت. فدايي‌گري نيروي گريلا در شنگال نيز آغاز مرحله نوين مقاومت در تمامي كوردستان بود.

مقاومت  شنگال در كنار كوباني مقاومت در برابر اشغالگري و خط خيانت نام گرفت. اشغال شنگال از سوي تبهكاران داعش كه بشدت از سوي تركيه فاشيست حمايت شدند، منجر به قتل‌عام 73امين عليه ايزديان و اشغال مجدد كركوك، مخمور، كلار، كفري و خانقين شد. قطع يقين خيانت در حق شنگال و ايزديان خيانت به زنان كورد و تاريخ و فرهنگ كهن‌ترين خلق بين‌النهرين يعني خلق كورد و نيز اشغال مجدد كوردستان بود، اما پيروزي نيروي گريلا و ي.ب.ش نقطه‌عطفي شد براي شكست كامل داعش از كركوك تا خانقين. اين مقاومت‌گري همچنان برضد اشغالگري فاشيسم تركيه تداوم دارد. هيمنه و شكوه خلقمان در سايه اين فدايي‌گري بارديگر اثبات جهاني يافت. تنها گذاشتن خلقمان در شنگال با حضور نيروي گريلا كه جان بيش از 200 هزارتن را از قتل‌عام حتمي نجات‌دادند، جبران‌گشت. حضور گريلا، انقلاب جهاني كوباني را در شنگال تكرارساخت و بر چهاربخش كوردستان تأثير مثبت نهاد.

مسلم است كه آزادي زن، آزادي ملت‌كورد و آزادي كوردستان در محتواي ناب انقلاب شنگال نهفته است و بيش از پيش به لحاظ سياسي، اخلاقي و انساني تقبل خودمديريتي دموكراتيك براي شنگال را مبرم مي‌گرداند. عدم پذيرش خودمديريتي دموكراتيك شنگال همانا انكار موجوديت ملت كورد و به‌هدردادن خون هزاران شهيد  است. آزمون پذيرش موجوديت دمكراتيك شنگال آزموني الگوپذير براي كل خاورميانه مي‌باشد كه قطعا رد آزادي‌هاي آن هم رد و انكار آزادي ملت‌هاي گرفتار جنگ و خون‌ريزي در خاورميانه خواهد بود و مي‌تواند حملات اشغالگرانه تركيه به سوريه و عراق با رؤياي احياي استبداد نوعثماني را مهارنمايد.

چه‌بسا هم‌اكنون تمامي شنگال از سوي اشغالگران و دشمنان تحت محاصره قرارگرفته و با تهديدات تركيه و احتمال جان‌گرفتن دوباره داعش، همچنان با تهديد روبروست. بدون‌شك اين وضعيت اسفبار به‌دليل سياست‌هاي منفعت‌پرستانه هژموني‌هاي دخالت‌گر جهاني، دولت محافظه‌كار منطقه و نيروهاي خيانت‌كار است. اين سناريوي كثيف هر آن ممكن است ديگر بخش‌هاي كوردستان را تهديد كند كه البته تنها راه، مبارزه خلقمان در كنار نيروي گريلا است.اگر حملات داعش اشغال نظامي شنگال بود، مسلما سياست ايزولاسيون عليه شنگال و محاصره آن، اشغال سياسي آن خطه و نفي آزادي و خودمديريتي دمكراتيك براي ايزديان است. فلذا همانطور كه شنگال سپري شد براي نجات هولير از اشغال داعش، وظيفه هولير هم حفاظت كامل از موجوديت شنگال است و اين مهم را تنها مي‌توان از خلقمان انتظار داشت نه نيروهاي قدرت‌طلب.

همچو «جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان(كودار)» ضمن محكوم‌كردن نسل‌كشي ايزديان و اعلام حمايت و صيانت از خلقمان در ششمين سالروز نسل‌كشي ايزديان، اعلان مي‌داريم كه خون هزاران شهيد چهاربخش كوردستان كه به پاس صيانت از كرامت خلقمان در شنگال ريخته شد، به هدرنخواهدرفت و امروزه همچنان با گراميداشت ياد و خاطره فدائياني چون فرمانده «دلگش بوكان» راهشان پاينده است. وجود خلق‌ ايزدي يادگار فرهنگي و تاريخي ملت‌كورد از عمق تاريخ هزاران‌‌ساله كوردستان است. بدون‌شك مبارزه زنان، موجبات آزادي هزاران زن ربوده شده از اسارت تبهكاران داعش را فراهم آورده و ضامن آزادي زنان و ملت‌هاي خاورميانه و كوردستان است. بايسته است كه در عرصه‌هاي جهاني قتل‌عام ايزديان رسما به‌مثابه ژينوسايد پذيرفته شود و براي جبران آن، خودمديريتي دمكراتيك شنگال مورد حمايت كامل قرارگيرد.

جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان(كودار)

02-08-2020

مطالب مرتبط