پژاک: رفیق فرهاد تمامی عمر خود را برای سوسیالیسم و عدالت صرف کرد
پژاک: رفیق فرهاد تمامی عمر خود را برای سوسیالیسم و عدالت صرف کرد

پژاک: رفیق فرهاد تمامی عمر خود را برای سوسیالیسم و عدالت صرف کرد

پژاک: رفیق فرهاد تمامی عمر خود را برای سوسیالیسم و عدالت صرف کرد
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در بیانیه‌ای درگذشت فرهاد شعبانی سیاستمدار کورد و عضو کمیته مرکزی کومله سازمان کوردستان حزب کمونیست ایران را تسلیت گفت. پژاک بر تداوم راه زنده‌یاد شعبانی تأکید کرده است.
متن پیام تسلیت پژاک به این شرح است:
“به مناسبت درگذشت رفیق فرهاد شعبانی، پیشمرگ و عضو کمیته مرکزی کومله-سازمان کوردستان حزب کمونیست ایران مراتب تسلیت خود را به کادرها و هواداران کومله، خلقمان در روژهلات کوردستان و خلق دردکشیده و خانواده وی اعلام می‌داریم و خود را شریک غم آنان می‌دانیم.
درگذشت رفیق فرهاد شعبانی در این مرحله خسرانی بزرگ برای خلقمان در روژهلات کوردستان و بویژه خلق فقیر و دردکشیده ایران و منطقه است و وفات ایشان قلب ما را به درد آورد. رفیق فرهاد در واقع شخصیت انقلابی و مبارز خلقمان بود که همیشه در فکر خلق ستمدیده و دردمند بود و تا اخرین لحظه زندگی برای تحقق سوسیالیسم و عدالت مبارزه نمود و بی‌وقفه علیه اشغالگران موضع انقلابی و میهن‌دوستانه‌ای را اتخاذ کرد، یکی از شخصیت‌های انقلابی است که دارای موضع ملی و میهنی بوده و همیشه از مبارزات کوردها در دیگر بخش‌های کوردستان حمایت کرده است.
رفیق فرهاد در آغاز کودکای با دردها و آلام خلق آشنا شد و بر این اساس برای همیشه غمخوار خلق فقیر و ستمدیده بود، خدمات بزرگی را به طیف کولبران، کاسبکاران و کارگران کرد. این مبارزات ایشان را به شخصیتی دوست‌داشتنی نزد خلق مبدل کرد، برای تداوم مبارزات به راه وی گرما و نیرو بخشید و برای زنده نگهداشتن یاد وخاطره وی، اتحاد و همبستگی داخلی کوردها را مستحکم می‌کند.”

مطالب مرتبط