پژاک هفده سالگی خود را شکوهمندانه جشن گرفت.
پژاک هفده سالگی خود را شکوهمندانه جشن گرفت.

پژاک هفده سالگی خود را شکوهمندانه جشن گرفت.

پژاک هفده سالگی خود و هفتادوسه سالگی رهبر آپو را شکوهمندانه در کوهستان‌های آزاد کردستان جشن گرفت.

در ۴/۴/۲۰۲۱ گریلاهای حزب حیات آزاد کردستان ـ پژاک به همراه خلق در کوهستان‌های آزاد کردستان مراسمی در بزرگداشت ۴ آوریل برگزار نمودند.

ابتدا در شب چهارم آوریل تعدادی از گریلاهای کردستان به همراه خلق آتشی به شکل نام آپو در کوهستان‌های آزاد کردستان برپا نموده و با شعار درود بر رهبر آپو و مقاومت امرالی به پیشواز روز چهارم آوریل رفتند.

طی برگزرای مراسم شکوهمندانه‌ی ۴ آوریل خلق و گریلا به احترام یاد و خاطره‌‌ی شهدای راه آزادی خصوصا شهدا زاگرس مانی و شوگر چیا یک دقیقه سکوت نموده و در ادامه نوژین بریتان عضو مجلس پژاک در مورد اهمیت این روز گفت:۴ آوریل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روز رستاخیز خلقی در آن نهفته است. در این روز مبارزات خلق کرد در راستای کسب هویت و فرهنگ واقعی زنده و روز به روز گسترش یافت.

وی ادامه داد: لازم است گریلا و خلق و میهن‌دوستان و کادرهای محلی با فهم و درکی عمیق از این روز به مبارزه بپردازند. باید بدانیم که تاسیس یک حزب با افکار و فلسفه‌ی رهبر آپو به معنی شرافت و کرامت انسانیت می‌باشد. رهبر آپو در مقابل تمام هجمه‌ها در راستای از میان برداشتن خلق کرد خصوصا در امرالی مقاومتی تاریخی از خود نشان داده است.

بریتان در مورد سالگرد تاسیس حزب حیات آزاد کردستان پژاک گفت: پژاک در طول ۱۷ سال از مبارزات خود شهدای گرانقدری تقدیم نموده که با مبارزه و جان‌فشانی‌های خود تاریخی معنامند برجای گذاشته‌اند. تاریخی که ملزم  پیروزی و تحقق اهداف شهدا است. پژاک با ادعا و عزم راسخ بر تحقق اهداف دموکراتیک گام بر می‌دارد و از هر لحاظ خود را آماده می‌نماید. ۴ آوریل می‌تواند به سرآغازی برای ارتقای مبارزات و پیشبرد سیاست دموکراتیک در ایران و شرق کردستان مبدل گردد.

نوژین بریتان عضو مجلس پژاک در انتها گفت: بایستی میهن‌دوستان و طرفداران پژاک با افکار و فلسفه‌ی رهبر آپو تمام میادین را به میادین مبارزه و گسترده‌تر نمودن افکار رهبریت مبدل نمایند.

پس از برگزاری مراسم و آواز و شعرخوانی از سوی خلق و گریلا،  مراسم با درختکاری به معنای تجدید پیمان با رهبر آپو و طبیعت ادامه‌ یافت.

در ادامه‌ی مراسم ۴ آرویل فاطمه سقزی از شهرواندن شرق کردستان گفت: این روز را بر تمام خلق کرد و آزادیخواهان خصوصا خانواده‌های شهدا تبریک می‌گویم. لازم است تا رسیدن آگاهی موثقی از رهبرمان از پای ننشینیم زیرا وضعیت سلامتی رهبر آپو در خطر است.

همچنین روناهی سنه فعال زن، این روز را به خلق کرد و خانواده‌ی رهبر آپو و تمام کسانی که برای رسیدن به آزادی مبارزه می‌نمایند تبریک و گفت: لازم است با آگاهی بر وضعیت کنونی کردستان در مقابل استعمارگری گام برداریم. بایستی آزادی رهبر آپو از اهداف اصلی هر فرد کردی باشد. در این راستا جوانان بر تحقق اهداف بایستی به مبارزه علیه ظلم و استبداد بپاخیزند.

خنده سردار قادر از شهروندان کردستانی این روز را بر رهبر آپو و تمام آزادیخواهان تبریک گفت و افزود: این روز با شکوه را بر تمام آزادیخواهان و خانواده‌های شهدا تبریک می‌گویم و تمام امید و آرزویم پیروزی گریلاها در همه‌ی میادین مبارزه است. برای هر چهار بخش کردستان و مبارزات آن آرزوی پیروزی دارم.

ریبین سنه، فعال سیاسی نیز در مورد این روز گفت: لازم است جوانان و خلق کرد با شناخت کافی از دشمنان به مبارزه علیه ظلم و استبداد به مبارزه به بپاخیزند. بدانیم که با رهبری آزاد می‌توانیم به خواسته‌ها و اهداف خود دست یابیم.

در ادامه نیز جوانا سنه عضو شورای هماهنگی کژار ۴ آوریل مصادف با سالروز تولد رهبر آپو و تاسیس پژاک را بر تمام خلق کرد و آزادیخواهان تبریک و گفت:  این روز به معنای رستاخیز خلق کرد و خلق‌های تحت استعمار است. هم زمان این روز به معنی میلاد آزادی زن می‌باشد. ۱۷ سال مقاومت و مبارزه‌ی پژاک تعریفی نوین از مبارزه و حیات آزاد را در شرق کردستان به ارمغان آورد. موجودیت خلق کرد در تعریف رهبر آپو برای خلق و آزادی خود را معنا می‌بخشد. لازم است تا آزادی رهبرمان از پای ننشینیم و به مبارزاتمان ادامه دهیم.

در انتها نیز مراسم ۴ آوریل با رقص و پایکوبی از سوی خلق کرد و گریلا خاتمه یافت

 

 

مطالب مرتبط