پ.ک.ک اسوه مبارزه برای آزادیست
پ.ک.ک اسوه مبارزه برای آزادیست

پ.ک.ک اسوه مبارزه برای آزادیست

مبارزات خلق کُرد در سایه فدایی‌گری جنبش خلقمان به رهبری رهبر آپو به اوج رسیده. «حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک)» ۴۳ سال مملو از فدایی‌گری و فداکاری را در سیر این مبارزات جهان‌گستر طی نمود و وارد ۴۴امین سال می‌شود. سالروز تأسیس پ.ک.ک همیشه عطف به سرآغاز همه آزادی‌های خلق‌کُرد و خلق‌های تحت ستم است.

تأسیس حزب کارگران کردستان و مبارزات بی‌امان و فداکارانه رهبر آپو تقریبا نیم‌سده را طی کرده. ظهور پ.ک.ک در سایه ظهور رهبر آپو تحقق یافت و مرحله تاریخی نوینی را در چهاربخش کردستان و خاورمیانه آغاز نمود. ۴۳ سال مبارزه برای آزادی، زبیاترین، بامعناترین و شکوهمندترین راه را پیش‌پای خلق کُرد گذاشته و همچو چراغی پرفروغ روشنگر راه مقاومت‌گری خلقمان گشته. ظهور رهبر آپو و پ.ک.ک به دوران بردگی خلق‌کُرد تحت ستم پایان داد و دوره مبارزه آزادیخواهانه و دمکراتیک را با تقدیم دهها هزار شهید آغازنموده. شخصیت کُردِ تحتِ ستم، زور و فشار، به شخصیت آزاد و مبارز مبدل شده و نظام‌ها و رژیم‌های زورگو، ستمگر و فاشیست امروز فراروی محو و نابودی قرارگرفته‌اند.

ظهور پ.ک.ک نشان داد که خلق کُرد می‌تواند با شایستگی تمام به پیشاهنگ بزرگ جهانی در مسیر آزادیخواهی و دمکراسی‌طلبی مبدل‌شود. به یمن راه روشنگر رهبر آپو، به مرحله نابودی خلق‌کُرد از سوی فاشیسم پایان داده شده. اگر امروز در هرچهاربخش کردستان خلقمان در دوره رستاخیز برای تحقق آزادی قراردارد، آن در سایه میلاد رهبر آپو و فداکاری‌های بی‌شائبه رهبرمان می‌باشد.

پ.ک.ک اسوه مبارزه برای آزادیست. امروز واقعیت پ.ک.ک و شهدای گرانقدر آن از سوی خلقمان، جوامع تحت ستم خاورمیانه و آزادیخواهان و روشنفکران جهان درک شده و می‌رود مهر نهایی را بر حلول جهانی نوین بزند. همه آزادیخواهان و دمکراسی‌طلبان جهان امروز واقفند که در عمق تاریخ پ.ک.ک، کارزار آزادیخواهی مستمر قراردارد و خلق‌های تحت ستم، طلیعه راستین در آن می‌باشند. خلق کُرد امروز به یمن این مبارزات در نوآوری و اراده‌مندی عصر حاضر توانمند گشته و در سطوح جهانی حرف‌هایی بی‌بدیل برای گفتن دارد. مبارزات امروز خلقمان تنها محدود به عصر حاضر نه که مبارزه‌ای تاریخی بر ضد تمامی ستم‌های رواداشته در تاریخ به خلق‌هاست. موانع و سختی‌ها را از پیش‌روی خلقمان و خلق‌های تحت ستم برداشته و راه آزادی را با نیرومندی هموار ساخته.

خط‌مشی آزادی زن، راهکارهای آزادی جامعه و مسیر حفظ اکولوژی را پ.ک.ک برای خلق‌کرد و جنبش‌های آزادیخواه نمایانده و گشایشگر مسیر صعب و پرخطر گردیده. اثبات نمود که بدون آزادی زن، هیچ‌یک از آزادی‌های خلق‌ها و جوامع جهان تحقق نخواهد یافت و هیچ نظام فاشیستی از میان نخواهد رفت. زنان کُرد در چهاربخش کردستان مقاومت بی‌امان و بی‌نظیر کردند و نظام‌های فاشیستی و مردسالار را بیش از پیش تضعیف ساختند. زنان با تحمل هزینه‌های زیاد اما توانسته‌اند در سطوح اروپا و جهان گفتمان‌های قوی‌تری را طرحریزی نمایند و زنان را به میادین مبارزه بکشانند.

بخاطر اینکه رهبر آپو خلق‌کُرد، زنان، جامعه و اکولوژی را در کردستان و خاورمیانه در مسیر حقیقی آزادی قرار داده امروز فراروی سنگین‌ترین و ظالمانه‌ترین شکنجه‌ها و سیاست‌های ایزولاسیون گردانده شده. مبرهن است که آزادی خلق‌مان، زنان و رهبر آپو بصورت تنگاتنگ به هم ربط دارند و ۴۴امین سال مبارزات خلقی می‌رود که همین مسیر را دنبال نماید.

پیروزی‌های رهبر آپو در جریان مقاومت در امرالی ۴۳امین سال مبارزات را قاطعانه به ذروه رساند و به بزرگترین پشتوانه برای تمامی اقشار جامعه‌ مبدل شده. در سایه این مقاومت، در سالی که گذشت همانند سابق زنجیره‌ای از توطئه‌های دشمنان بر ضد خلقمان، خنثی گشت. امروز با نیروگرفتن از مقاومت رهبر آپو، بزرگترین مقاومت‌ها و حماسه‌های گریلایی در کوهستان‌های چهاربخش کردستان رقم خورده و به خمیرمایه تحولات آینده نیز مبدل شده‌اند. حتی جنگ‌شیمیایی جاری که از سوی ترکیه تحمیل می‌شود، نتوانسته کوچک‌ترین شکست را برای جنبش آزادیخواهی کُرد به میان آورد.

در سال جاری نیرو‌های چپ‌گرا، آزادیخواهان جهان، آکادمیسین‌ها، روشنفکران و فیلسوفان از همه قاره‌ها، زنان، جوانان و زحمتکشان در عرصه بین‌المللی با وقوف بر حقانیت مبارزات خلقمان و گریلا به ویژه مبارزات رهبر آپو به حمایت از رهبری و خلقمان برخاستند.

همچو «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» ضمن تبریک ۴۳امین سالگرد تأسیس پ.ک.ک به رهبر آپو، خانواده‌های شهدا، خلق فداکارمان و تمامی آزادیخواهان، از همه اقشار جوانان، زنان، روشنفکران و آزادیخواهان شرق کردستان و ایران دعوت به‌عمل می‌آوریم که در سال نو مبارزه هم همانند سابق از کارزار و کمپین «نه به فاشیسم! زمان آزادی فرارسیده» و «نه به اعدام و بله به دمکراسی» حمایت قاطع بعمل آورند. زمان، زمان آزادیست و خلقمان به آزادی نزدیک‌تر شده.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

26.11.2021

مطالب مرتبط