کتابچە 102 شهید انقلاب زن چاپ و منتشر شد
کتابچە 102 شهید انقلاب زن چاپ و منتشر شد

کتابچە 102 شهید انقلاب زن چاپ و منتشر شد

کمیته‌ی‌ شهيدان حزب حیات آزاد کوردستان”پژاک”، در کتابچەای مشخصات 102 شهید انقلاب ژن، ژیان، ئازادی “انقلاب زن” را چاپ و منتشر کرد.

کمیته‌ی شهيدان پژاک به مناسبت گذشت سه ماه از انقلاب ژن، ژيان، ئازادی، که با پیشاهنگی ستمدیده‌ترین طبقه‌ی‌ جامعه، یعنی زنان و با حضور گسترده و فعالانه‌ی خویش در عرصه‌ی انقلاب توجه همگان بویژه خلق‌های آزادیخواه را جلب نمود و موجب نیروبخشی و تداوم مبارزه تا پیرزوی را برای تمامی خلق‌های ایران به ارمغان آورد و همچنین ساختار سیاست سرکوب و کشتار نظام مردسالار، نژادپرست و اشغالگر ایران محدود نمود، کتابچە 102 شهید انقلاب زن را آماده نمود.

کمیته‌ی شهيدان پژاک در کتابچەی ارائه شده ضمن اشاره به شهیدان انقلاب زن تأکید نمود، جوانان شجاع بسیاری با قهرمانی و اراده‌ای پولادین در راه انقلاب زن جان خویش را فدا کرده‌اند. کمیته‌ی شهيدان حزب حیات آزاد کوردستان”پژاک” صیانت از شهيدان راه آزادی و دموکراسی را وظیفه‌ای اخلاقی، انسانی و انقلابی دانسته و در همین بارە، مشخصات 102 تن از شهيدان قیام تاریخی “ژن، ژیان، ئازادی” را همراه با 102 نقل قول از اندیشه و فلسفه‌ی رهبر خلق کورد “عبدالله اوجالان” در رابطه با مسئله‌ی زنان نماد کتابچەی “102”شهید انقلاب زن نمود. کمیته‌ی شهيدان تأکید می‌نماید، صحیح‌ترین و مناسب‌ترین راه صیانت از شهيدان ادامەی مبارزات تا پیروزی است.

خوانندگان محترم، جهت دریافت کتابچەی 102 شهید انقلاب زن می‌توانید اینجا را کلیک نمائید.

 

مطالب مرتبط