کتاب بوستان آزادی چاپ و منتشر شد
کتاب بوستان آزادی چاپ و منتشر شد

کتاب بوستان آزادی چاپ و منتشر شد

جهت دریافت فایل کتاب می‌توانید کلیک نمائید

کتاب «بوستان آزادی» دربرگیرنده‌ی اسامی و مشخصات شماری از شهدای سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ است که در مناطق مختلفی از کُردستان به درجه‌ی رفیع شهادت نائل گشته‌اند.

این کتاب را کمیته‌ی شهیدان حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) در راستای معرفی هرچه بیشتر و گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهدای راه آزادی و دمکراسی تهیه و تدوین نموده است. به همین دلیل در سالگرد میلاد رهبر آپو، تاسیس حزب حیات آزاد کردستان و برای گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهیدان این آلبوم را منتشر می‌کند.

 

 

مطالب مرتبط