کتاب تاریخ لرستان با عنوان «طوفانی آرام بر ستیغ زاگرس» منتشر شد
کتاب تاریخ لرستان با عنوان «طوفانی آرام بر ستیغ زاگرس» منتشر شد

کتاب تاریخ لرستان با عنوان «طوفانی آرام بر ستیغ زاگرس» منتشر شد

کتاب «طوفانی آرام بر ستیغ زاگرس(تاریخ لرستان)» به تحقیق «رامین گارا و با پشتیبانی مرکز پژوهش‌های استراتژیک پژاک» در زمستان سال ۲۰۲۲ میلادی توسط مرکز نشر زاگرس وابسته به «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» منتشر شد. این کتاب شامل ۱۵ بخش است:

«پیدایش انسان و ادوار سنگ و نوسنگی در لرستان؛ تمدن عیلام و دولت‌گرایی سومری همچو تاریخ کهن خلق لر؛ قوم کاسی همچو پروتوتیپ و نیای لرها؛ عیلام تا ظهور ماد؛ برآمدن تمدن الیمائی و اوضاع خلق لر تا ورود اسلام؛ تاریخ کُردهای پارس و کرمان همچو حلقه‌ای پیرامون خلق لر؛ لر کوچک و لر بزرگ، دوره زندیه، والیان لرستان؛ آئین یارسان همچو باور مشترک زاگرسی؛ جنبش بختیاری و مشروطه؛ قتل‌عام خلق لر توسط پهلوی و مصائب نسل‌کشی دوران جمهوری ولایی».

تمامی موضوعات و مضامین ذیل در نگارش این کتاب از این حیث متمایز و متفاوت است که با دید و نگرشی مجزا با کانونیت «زاگرسی» نوشته شده است. چه‌بسا تبیین هویت لرستان در «مهد زاگرس» در ادوار تاریخ، در کتب و منابع تاریخی به سبب فشارهای پان‌ایرانیسم و تاریخ تحریف‌شده، یا ذکر نگشته و یا تنها در حد یک عنوان گذرا بوده. کتاب «تاریخ لرستان» اما کل فرهنگ، اعتلای فرهنگی، رشد تاریخی لرها و تبدیل‌شدنشان به خلق و نیز هویت تاریخی آن خلق را تنها و تنها در بطن ژرفای هستی‌مدارانه زاگرسی بامعنا می‌داند و غیراز آن، پرداختن بدون زاگرس‌محوری را حاشاکردن از تاریخ و فرهنگ لرستان عنوان کرده.

قلم‌فرسایی و نگارش تاریخ لرستان بر نمط اندیشه تاریخ‌نگاری آپویی که همانا «بیان وقایع» و نیز «تحلیل رویدادها» است، به‌ندرت انجام‌شده. شاید دهها و صدها کتاب در باب تاریخ لرستان نوشته شده‌اند و برخی هم در یک نمط تحریف‌آمیز، هویت تاریخی لر را منکر بوده و موجودیت آن خلق را به تاریخ و هویت ملت فارس گره‌زده‌اند. کتاب تاریخ لرستان اما با رویکردی مطابق اصول و روش‌شناسی «مکتب آنال» و آپویی به تاریخ خلق لر پرداخته و به موازات آن، غیر از برجسته‌سازی هویت زاگرسی خلق لر و تعلق آن به آن سرزمین شکوهمند، یکی‌بودن این خلق با زاگرس‌نشینان اصیل یعنی ملت کُرد را برجسته ساخته که این موضوعات همانا تاکنون دست‌خوش تعرضات تحریف‌آمیز تاریخ ایرانشهری گشته است.

در مقدمه کتاب آمده:

«هويت لر داراي تنها يک تکيه‌گاه است که او را پرورانده، از بلايا و مصائب محفوظ‌ داشته و براي امروز از هرگونه نابودي رهانده و آن تکيه‌گاه عظيم، چيزي نيست جز عظمت و شکوه همه اعصار، يعني «زاگرس». اگر لرستان کويري بود، آيا آن خلق غيور دوام‌مي‌آورد؟! زاگرس را در نگارش حاضر بعنوان تکيه‌گاه دو مفهوم «هويت لر» و «تاريخ‌ لر» قرارداده‌ايم. اين تنها برخورد صحيح انديشمندانه عملي است. زاگرس يعني ضديت با ملي‌گرايي، فاشيسم، سرمايه‌داري، نسل‌کشي، شوونيسم و دولت‌ـ ملت؛ زاگرس يعني برادري و برابري ملل برپايه خودمديريتي و اراده سياسي و اقتصادي فارغ از هرگونه سلطه و احياي خلق‌های تحت‌ستم آن بر بنيان تاريخي که مورد هجوم بي‌محاباي دشمن قرارگرفته.»

همچنین با توجه به منابع اصیل پژوهشی مورد استفاده و استناد به سندهای موثق تاریخی، با بازنمایی برحق هویت اصیل لر در ادوار مختلف چند هزار سال گذشته، دوره نوسنگی را بنیان تاریخ شفاف لر قرار داده و با گذر از لایه‌های پرعظمت تمدن عیلام و شکوه لر بختیاری و خرم‌آبادی، بالاگریوه، مینجایی و بروجردی در مسیر گردبادهای کوبنده که آه از نهاد آن برنیامد، خلق لر را در یک دوره طوفانی تطور و تکامل قرار داده و امروز نه یک خرده‌فرهنگ بلکه یک خلق است که «تاریخ آن یک معما نیست، شفاف است».

«تاریخ لرستان» با ۴۱۸ صفحه که با کوشش مرکز نشر زاگرس منتشر گشته، در وبسایت رسمی «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» در دسترس همگان می‌باشد.

برای دانلود فایل pdf کلیک کنید

 

مطالب مرتبط