کتاب تبار آزادی بازنشر یافت

کتاب تبار آزادی بازنشر یافت

کتاب تبار آزادی نوشته‌ی حسن قادر مرزی (رامین گارا)، بازنشر و پخش گردید.

محتوای کتاب از ۸  بخش مهم از قبیل؛ ۱ – ایدئولوژی ۲ – دیالکتیک ۳ – سیاست ۴ – روانکاوی ۵ – آزادی ۶ – راه و روش ۷ – حقیقت ۸ – فیزیک و جامعه‌شناسی تشکیل گردیده است.

برای دانلود PDF کتاب می‌توانید کلیک را بزنید.

مطالب مرتبط