کتاب «جامعه اقتصادی» منتشرشد
کتاب «جامعه اقتصادی» منتشرشد

کتاب «جامعه اقتصادی» منتشرشد

برای دریافت نسخه پی‌دی‌اف کلیک کنید

 

کتاب «جامعه اقتصادی» از آثار «رامتین‌ صبا» با محوریت «اکواقتصاد کمونی دانش‌بنیان و هزاره کمون‌ژن» چاپ و منتشر شد. این اثر به بررسی نظام و مدل اقتصادی فراسرمایه‌داری از دیدگاه رهبر ملت کورد «عبدالله اوجالان(آپو)» می‌پردازد و زمینه‌ها و مؤلفه‌های بنیادین برای برساخت یک نظام اقتصادی نوین با ساختار غیرسرمایه‌داری را به دست می‌دهد. سعی می‌شود در بخش‌هایی مختلف کتاب سیستم سرمایه‌داری و بنیان‌های ویرانگر آن معرفی گردد. سپس تلاش‌های جهانی برای برساختن یک نظام نوین اقتصادی از سوی بسیاری نحله‌های فکری و دانشمندان را به بحث و چالش بگذارد.

در سخن آغازین کتاب آمده:«مقدمه اساسا جهت به دست دادن کليتي از سيستم‌ها و مدل‌ها است. ريشه‌هاي تاريخي و امروزين سيستم‌ها در بخش‌هاي مختلف توأمان تحليل جامعه‌شناختي شده است. در بخش نخست، سرمايه‌داري تئوکراتيک ايران از جنبه اقتصاد سياسي مونوپولي(انحصار كامل) تبيين مي‌گردد كه پديده وفور ـ كميابي را بروزمي‌دهد. ايران داراي دولتي است که داعيه خصومت تام و قدرت اليگوپولي(رقابت كامل) با سرمايه‌داري جهاني و ذهنيت آن را دارد، در حالي که خود بدترين نسخه‌ کپي‌شده آن مي‌باشد بطوري که خصوصي‌سازي در دوران تحريم‌ها و پس از گذشت چهل سال به اوج رسيده، گرايش دانشگاهها هم با تعلقات دولتي خود کاملا معطوف به آن سيستمي مي‌باشد که انحصار داخلي، خاورميانه‌اي و جهاني را با سياستي دغلبازانه در افق برنامه‌هايش قرار داده و به عنوان يک نظامِ ربويِ مافيايي و كورپوراتيستي(اقدام عوامفريبانه براي ايجاد تعادل ميان دولت و جامعه) با تابوهاي سياسي خاص خويش تعريف گشته است. دولت در اساس يك شرّ است.»

درخصوص بخش‌های دیگر نیز تاکید شده:«در بخش سوم به معرفي سيستم اقتصادي ملت دمکراتيک از منظر رهبر اوجالان پرداخته‌ و در بخش‌هاي ديگر به واكاوي جزئيات آن همت گمارده‌ايم. کمون را نيز به عنوان نهاد مردمي سازمان‌يافته، محور قرار داده‌ايم. در بخش اکولوژيک هم ضرورت آن موضوع به عنوان بحران جهاني بررسي و جوانب و تبعات تخريبات زيست‌محيطي بنا به علل سرمايه‌دارانه تبيين شده است. طبعا در تمامي اين بخش‌ها آلترناتيو لازم جهت احياي نهادهاي اقتصادي مردمي در قالب ملت دمکراتيک ارائه گشته که همانا فلسفه رهبر اوجالان است. ولي در بخش تشريح آنتروپي کوچک الزاما به تبين تئوري‌اي پرداخته‌ايم که ناظر بر مناسب‌ترين ساختار از ميان ساختارهاي کيهاني، آنتروپي کوچک براي جامعه و کنفدراليسم دمکراتيک است. زيرا کنفدراليسم و دمکراسي محلي مکمل يکديگر بوده و چنان ويژگي‌اي دارند که با تئوري آنتروپي کوچک متباين نيستند. هرچند اين تئوري، خاص مولف است ولي دلايل ويژه خود را براي برداشتن پرده از چهره کريه سرمايه‌داري با آنتروپي‌هاي بحراني دارد. قطعا در تناقض با کنفدراليسم و ملت دمکراتيک رهبر اوجالان نيست و کميت و کيفيت ارزندة ملت دمکراتيک را توأمان در نظر داشته و حتي آن را تقويت مي‌نمايد. در هر حال اين تئوري در راستاي اثبات مفيدبودن سازوكارهاي سيستم کنفدراليستي و طراحي ملت دمکراتيک است.»

کتاب «جامعه اقتصادی» در وب‌سایت پژاک در دسترس همگان قرارگرفته است.

مطالب مرتبط