کتاب رهبریت و سیاست آپوئیستی تجدید چاپ شد
کتاب رهبریت و سیاست آپوئیستی تجدید چاپ شد

کتاب رهبریت و سیاست آپوئیستی تجدید چاپ شد

این کتاب از دیگر آثار ارزشمند رهبر آپو می‌باشد که از چهار بخش اساسی رهبریت در تاریخ، رهبریت در کردستان، شیوه‌ی کاری رهبریت، رویه و مقایسه آن و اصول استراتژی و تاکتیکی رهبری تشکیل شده است.

محتوای کتاب حاوی درس‌هایی است که در (آکادمی معصوم کرکماز) تدریس شده است.

لحن و شیوه‌ی آن نیز بیشتر تحلیلاتی و شامل آنالیز جامعه‌ی کرد می‌باشد.

در کتاب به نگارش درآمده؛ رهبریت برای جامعه‌ی انسانی به معنای امکانی برای توسعه است.

رهبریت از نگاه کمون‌های اولیه تا جوامع پیشرفته، به معنی پیشاهنگی در رویدادها، راهنمایی، فرمان دادن و نیرو بخشیدن بوده و در حکم قانون، جذابیت و داشتن قدرت استعداد است.

رهبر آپو در کتاب مذکور بر تعیین‌کنندگی رهبریت سیاسی تأکید نموده؛ رهبری سیاسی، رهبری کلیدی است.

رهبری سیاسی، رهبری درجه نخست بوده و سرچشمه‌ی تمامی رهبریت‌ها و فعالیت‌ها را تشکیل می‌دهد.

تاریخ ما در این موضوع تماما مشحون از رهبری خائن و غافلی است که تماما تحت اختیار رهبری دشمن است.

در بخش دیگری از کتاب آمده که خلق ما به رهبری په.که.ک بپاخاسته است.

اراده و عزم آن برای آزادی قاطع بوده و معتقد است که از مرگ رهایی یافته و به همان میزان هم با گام‌هایی استوار به سوی پیروزی می‌رود.

رهبر آپو در بخش دیگری از کتاب بیان نموده که من با خود پیمانی بستم.

سوگند صداقت خورده‌ام  تا زمانی که زنده هستم، امورات رهایی خلق و آزادی آنان به هیچ وجه متوقف نشده و کسی نمی‌تواند آن را متوقف نماید.

رهبر آپو در این کتاب به نکته‌ی مهمی تاکید نموده که انقلاب یک هنر است که استادانی برای آن لازم است.

هنر استادانه انجام می‌گیرد. انقلاب نیز باید دارای چنین استادانی باشد.

انقلاب جدی‌ترین و ظریف‌ترین هنر است.

بنابراین پیداست که باید تبحر لازم برای اجرای آن وجود داشته و توسط کسانی اجرا شود که به همه چیز بسیار توجه دارند.

برای همین در ابتدا باید انقلاب را در خود آغاز نمود و گام به گام در میان تمام خلق توسعه بخشید.

چیزی که لایق ماست، انقلاب و موفقیت است.

انقلابی که چندان به زیبایی و یا رهایی زن توجه نداشته باشد، شانس پیشرفت نخواهد داشت.

در حقیقت انقلاب یک راه‌حل است.

برای خلق ما نیز همه چیز است.

انقلاب را با شخصیت خود مدیریت می‌کنم.

کسی هیچ نوع امکاناتی به من نمی‌بخشد.

بستر ملی و اجتماعی لازم هم وجود ندارد و چیز دیگری هم نداریم.

تنها موجودیت من است که آن را تشریح کرده و به کار می‌بندم، توسعه داده و به خلق ارائه می‌دهم.

رهبر آپو در کتاب مذکور تأکید بر آن دارد که جنگ یک بازی است.

بازی بازی‌هاست.

شاه بازی‌هاست.

باید شخصیت خود را برای بازی آماده نمایید.

فوتبال نیز یک بازی است که پیش‌زمینه‌هایی برای آن لازم است.

برای پیروزی باید این مقتضیات را بجای آورید.

ما در جامعه‌ی خود درون بازی دشمن یک بازی انجام می‌دهیم. آن هم بازی آزادی است.

برگردان کتاب از ترکی به فارسی، توسط رفیق آراس کاردوخ در سال ۱۳۸۴ صورت گرفته است.

برگردان کتاب تقدیم به شهدای راه آزادی به‌ویژه شهدای سال ۲۰۰۶ حزب حیات آزاد کردستان – پژاک از جمله؛ شهید هیرش کارزان، زیلان پپوله، دلخواز بینگول، منزور، شورش ورمی و فرهاد پپوله شده است.

برای دانلود کتاب می توانید کلیک نمائید

مطالب مرتبط