تحلیلات رهبر اوجالان با عنوان «بحران خاورمیانه و رهیافت مدرنیته دمکراتیک»‌ منتشرشد
تحلیلات رهبر اوجالان با عنوان «بحران خاورمیانه و رهیافت مدرنیته دمکراتیک»‌ منتشرشد

تحلیلات رهبر اوجالان با عنوان «بحران خاورمیانه و رهیافت مدرنیته دمکراتیک»‌ منتشرشد

برای دریافت نسخه پی‌دی‌اف کلیک کنید

 

تحلیل اوضاع خاورمیانه و در بطن آن شرایط و موقعیت‌های ایران در کوران بحران‌های نابودگر خاورمیانه در اولویت موضوعات مهم است. رهبر اوجالان در دفاعیات پنج‌گانه خود با نام «مانیفست تمدن دمکراتیک» بصورت مفصل و دقیق به تحلیلی جامع از اوضاع خاورمیانه پرداخته و بخصوص به مسایل ریشه‌ای ایران توجه شایانی کرده‌اند. رهبر اوجالان در دفاعیات  خویش گذشته از تشخیص ریشه‌های بحران‌ها و مسایل بنیادین، راه‌های برون‌رفت از آنها در قالب مدرنیته دمکراتیک را ارایه داده‌اند. اکنون که قیام در ایران و شرق کردستان نیرومندانه شکل گرفته، این تحلیلات کمک شایانی به درک و فهم صحیحی از مسایل ایران می‌کند.

تحلیلات رهبر اوجالان در خصوص ایران و خاورمیانه از دفاعیات پنج‌گانه ایشان جمع‌آوری و در قالب یک مجموعه تحلیلی تحت عنوان «بحران خاورمیانه و رهیافت مدرنیته دمکراتیک» از سوی بخش مطبوعات «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» منتشر شد.

در این اثر گردآوری‌شده به موضوعات ذیل پرداخته شده:

«بحران خاورمیانه و رهیافت مدرنیته دمکراتیک که در آن اوضاع ایران، ترکیه، کشورهای عرب و اسراییل، عراق، سوریه و دولت‌- ملت‌های سرمایه‌دارانه آنها مورد واکاوی قرارگرفته. همچنین موضوع فرجام مدرنیته کاپیتالیستی در خاورمیانه و عاقبت دولت‌- ملت‌های عرب، ترک و ایران نقد و بررسی شده و در تقابل با مسئله کُرد و چاره‌یابی دمکراتیک آن بصورت مدرنیته دمکراتیک،‌ ارزیابی گشته. مسایلی از قبیل ملت دمکراتیک، اقتصاد کمونی دمکراتیک و صنعت اکولوژیک که با انقلاب ذهنیتی در خاورمیانه مرتبط هستند بعنوان برساخت‌های نوین برشمرده شده‌اند».

مانیفست تمدن دمکراتیک رهبر اوجالان در پنج مجلد در وبسایت رسمی پژاک در دسترس می‌باشد.

مطالب مرتبط