کتاب مانیفست راه انقلاب کوردستان
کتاب مانیفست راه انقلاب کوردستان

کتاب مانیفست راه انقلاب کوردستان

نخستین آثار رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان می‌باشد.

این اثر را رفقای شهید، مظلوم دوغان و محمد خیری دورموش به نگارش در آورده‌اند.

این اثر محصول ۵ سال تلاش بی‌پایان ایدئولوژیکی رهبر آپو بوده که به‌صورت نتیجه‌ای منسجم منتشر می‌یابد.

در بهار ۱۹۷۸ در شهر آمد به رشته‌ی تحریر درامده است.

در هنگام تحریر این اثر تاسیس پ.ک.ک بطور رسمی اعلام نشده بود.

در زمان نوشتن مانیفست راه انقلاب کوردستان، تاریکی استعمار بر کوردستان حاکم بوده است.

تحت این حاکمیت،‌عشیره‌ها و فئودالهای کهنه‌پرست بر خلق حاکم بودند.

خلق کورد در سایه این حاکمیت، دچار نومیدی و سرخوردگی  برای رهایی بودند.

چاپ و نشر این مانیفست، گروه‌های سوسیال شوونیست، رفرمیست ترک، ملی‌گرایان سنتی و کهنه‌پرستان کورد را دچار شوک می‌نماید.

مانیفست راه انقلاب کوردستان، محصول مباحث و موضوعات کنگره‌ی تأسیس پ.ک.ک می‌باشد.

برای خلق کورد و خلق‌های آزادیخواه منطقه، نویدبخش آینده‌ای نوین و روشن است.

در این اثر به تاریخ استعمار و طبقات اجتماعی – تاریخی، جامعه کوردستان، ویژگی‌ها و ابعاد انقلاب کوردستان به تحلیل در آمده است.

ارائه فرمول و سیستم برای انقلاب، ویژگی‌های انقلاب کوردستان، اهداف و وظایف استراتژیک و تاکتیکی به نگارش در آمده است.

کتاب بصورتی کاملاً سیستماتیک و با برنامه‌ای منظم و پرمحتوا نوشته شده است.

تنها برنامه‌ای بوده که در اختیار نخستین گروه و اعضاء پ.ک.ک  قرار گرفته است.

با برنامه‌ی خود، سندی اساسی و مبدأیی برای بنیاد نهادن پ.ک.ک و نقش گزارشی برای تأسیس، اعلام و آغاز جنبش انقلابی ایفا می‌نماید.

مانیفست راه انقلاب کوردستان

پایان تاریخ هزاران ساله‌ی فرودستی و نابودیست و زایش دوباره خلق‌هاست.

اکنون کوردستان سرزمین و جایگاه انقلاب خلق‌هاست

سرزمینی است که بار دیگر از یوغ استعمار رهایی می‌یابد.

برای رسیدن به استقلال و آزادی، پیکار و مبارزه‌ای بزرگ و شرافتمندانه  می‌آفریند.

برای خاورمیانه و جهان، طلوع آفتاب آزادی و رهایی می‌باشد.

کتاب به زبان ترکی در انتشارات سرخوبون چاپ و نشر یافته است.

در می ۲۰۱۰، انتشارات گریلا برگردان فارسی مانیفست راه انقلاب کوردستان را چاپ و نشر می‌کند.

برای دانلود pdf مانیفست راه انقلاب کوردستان کلیک نمائید

مطالب مرتبط