کتاب مجموعه شعر (این زخم، پنهان شدنی نیست) چاپ و منتشر گردید
کتاب مجموعه شعر (این زخم، پنهان شدنی نیست) چاپ و منتشر گردید

کتاب مجموعه شعر (این زخم، پنهان شدنی نیست) چاپ و منتشر گردید

کتاب مجموعه‌ شعر ئی زامە، ئاشارەو نێیەو (این زخم، پنهان شدنی نیست) به قلم رفیق رِیوارآبدانان به دو زبان کُردی و فارسی نوشته شده است.

محتوای این کتاب از مجموعە اشعار کوتاه تشکیل میشود کە در زیر هر شعر کُردی همتای فارسی آن نیز موجود است. رِیوار آبدانان، نویسندە کتاب، در اشعار خود بە فلسفه و معناشناسانە بودن اشعار اهمیّت بسزایی دادە است کە جذابیت خاصی را دارست و بە درک انسان، از انسان و هستی، نیز پرداختە است.

چاپ نخست کتاب در سال ۱۴۰۰ خورشیدی در چاپخانه چیا  صورت گرفته است.

برای دریافت فایل کتاب می‌توانید کلیک نمائید.

مطالب مرتبط