کتاب چگونه باید زیست؟ باز نشر یافت
کتاب چگونه باید زیست؟ باز نشر یافت

کتاب چگونه باید زیست؟ باز نشر یافت

کتاب چگونه باید زیست؟ یکی دیگر از آثار رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان می‌باشد.

جلد اول کتاب حاضر، از مجموعه سه جلدی کتاب می‌باشد.

جلد سوم این اثر تحت نام عشق کرد به فارسی برگردانده شده است.

کتاب از پنج درس گفتار عبدالله اوجالان تشکیل شده است.

اغلب دروس بر محور مناسبات میان زن و مرد مورد بحث و گفتگو درآمده است.

این آثار برای کسانی که درصدد بازآفرینی مجدد خود و جامعه هستند، منبعی باارزش و گرانبها محسوب می‌گردد.

محتوای اساسی کتاب متشکل از؛

کارایی هنر در کردستان و پیش‌نویس یک رمان انقلابی

چگونه باید زیست؟

زندگی و مبارزه در کردستان

غریزه‌ی جنسی و بحران اجتماعی

انقلاب کردستان، انقلاب آزادی زن و انقلاب اجتماعی است.

بارزترین ویژگی‌ این کتاب، انعکاس مسافتی است که با مبارزات بیست ساله‌ی در حال جریان به نگارش درآمده است.

این آثار رهبر آپو در بیداری شخصیت انسان‌ها دارای چنان کیفیتی است که نه تنها انسان کرد بلکه سایر خلق‌ها نیز می‌توانند، حقیقت خویش را در آن ببینند.

این آثار تأکید برآن دارد که در کوردستان، عشق تنها با جسارت تحقق می‌پذیرد.

عشق، تنها حق کسی است که بتواند برای معشوقش آسمان‌ها را به دست آورد.

به دست آوردن آسمان‌ها به معنی رهایی خلق خود از زنجیر اسارت یا رهایی زحمتکشان از زنجیر مالکیت خصوصی است.

بدست آوردن آسمان‌ها به معنی اعتماد و جلب باور خلق است.

انسان غیرقابل اعتماد، قدرت دوست داشتن را ندارد.

در این کتاب تأکید بر آن شده که انقلاب راه حلی برای مسئله چگونه باید زیست؟ است.

زیرا در کردستان قدرت انسان با فعالیت انقلابی آغاز می‌گردد.

فعالیت انقلابی، نیرو ایجاد کرده و این نیرو منجر به اراده‌مندی انسان می‌گردد.

در این آثار تأکید بر آن دارد که انقلاب کردستان می‌تواند برای اولین بار، یک انقلاب زن در سطح بین‌المللی باشد.

انقلاب کردستان تماماً یک انقلاب آزادی زن و انقلاب اجتماعی زن است.

در حقیقت انقلاب پ.ک.ک، انقلابی انسانی است.

جنبش پ.ک.ک جنبش قهرمانی است، از نظر علمی هم بدین‌گونه است.

اعضای آن باید شایسته‌ی قهرمانی باشند و یا به شیوه‌ای هدفمند در راستای قهرمانی زندگی نمایند.

اوجالان در کتاب خویش بیان نموده که انسان با مبارزه زیبا گشته و مورد رضایت خلق واقع خواهد گردید.

برگردان جلد نخست کتاب چگونه باید زیست؟ تقدیم به شهدای راه آزادی به ویژه شهید یاشار (اسلام جوانمرد) شده است.

رفیق آراس کاردوخ این آثار را از ترکی به زبان فارسی برگردان نموده است.

نشر اول کتاب در نوامبر ۲۰۰۲ – دی ماه ۱۳۸۱ در چاپخانه‌ی روناهی و چاپ دوم در اکتبر ۲۰۰۷ در چاپخانه آزادی صورت گرفته است.

برای دانلود pdf چگونه باید زیست؟ لطفاً کلیک نمائید.

مطالب مرتبط