کتاب گوڵدەم سور (شکوفەی سرخ) نوشتەی ریوار آبدانان منتشر شد
کتاب گوڵدەم سور (شکوفەی سرخ) نوشتەی ریوار آبدانان منتشر شد

کتاب گوڵدەم سور (شکوفەی سرخ) نوشتەی ریوار آبدانان منتشر شد

«این کتاب مجموعه هایکوها و شعرهای کوتاه گریلایی دوزبانه کوردی و فارسی است با عنوان گوڵدەم سور (شکوفه‌ی سرخ) نوشته‌ی ریوار آبدانان. این اشعار به زبان کوردی خوارین (فِیلی، کلهری، لکی) سروده شده‌اند. هایکو نوعی شعر کوتاه خاص است که ابتدا در ادبیات و فرهنگ ژاپنی مطرح شد و سپس فراگیر گردید، البته در ادبیات خود نمونه‌هایی شبیه آن را در سه‌خشتی‌های کوردی هم داریم. هایکوهای این کتاب گویای حال و هوای کوهستان‌های کوردستان، زندگی گریلایی و رفاقت با انسان‌هایی مبارز است که همچون شکوفه‌هایی سرخ همواره بهاری زیبا و آزاد را مژده می‌دهند».

برای دریافت pdf کتاب کلیک را بزنید

مطالب مرتبط