کمیته‌ي شهدان کودار؛ کوبانی نمود مقاومت عصر است
کمیته‌ي شهدان کودار؛ کوبانی نمود مقاومت عصر است

کمیته‌ي شهدان کودار؛ کوبانی نمود مقاومت عصر است

چهار سال از آزادسازی کوبانی میگذردرشادتها، ایثار و جانفشانی‌هایی که در طول تاریخ مدرن بی‌مانند است کوبانی و حماسه نهفته در آن را بر تارک تاریخ مقاومتهای معاصر قرار دارده است.

این امر میسر نمی‌گردید مگر با ایثار خون صدها انقلابی از هر چهار بخش کوردستان و انقلابیون انترناسیونالیست جهان که بیدریغ و فدایی‌وار جان خویش را در راه یاری رسانیدن به خلق ستمدیده کورد اهدا نمودند.

در واقع هرکسی بایستی بر این امر واقف باشد که کوبانی تنها نقطه جغرافیایی کوچکی بر روی نقشه نیست که به آن با دست اشاره نمودکوبانی نمود بارز اتحاد چهار بخش جداشده کوردستان استکوبانی آخرین سنگر مقاومت سوسیالیستها ،زنان، جوانان، ستمدیدگان و خلقهای به حاشیه‌ رانده‌شده در جهان بودبنابراین مقاومتی که در کوبانی صورت گرفت را باید به مثابه نماد مقاومت عصر قلمداد نمود که نام خویش را در کنار مقاموت ویتنام، پاریس و استالینگراد قرار داد.

حماسه مقاومت کوبانی تنها در وادی سخن شکل نگرفت بلکه این حماسه با ایثار جان و خون هزاران انسان آزاده شکل گرفت؛ انسانهای آزاده‌ای که مرزها و خط‌کشیهای استیلاگران چهار بخش کوردستان را زیر پا گذاردند و به یاری هموطنان خویش شتافتندنقش آفرینی و ساختارشکنی‌ای که شهیدانی چون هه‌ردم موسی، سیامند، روکن و روژن و انترناسیونالیستهای انقلابی چون شهید روژوان پیشاهنگی تاریخی آن را به عهده گرفتند.

در چهارمین سالروز آزادسازی کوبانی این روز را به همه آزادی‌خواهان جهان تبریک عرض نموده و یاد و خاطره همه شهدای راه آزادی و انسانیت را گرامی میداریم.

کمیته‌ی شهیدان کودار

۲۷/۱/۲۰۱۹ 

مطالب مرتبط