کوبانی؛ اسطوره‌ی مقاومت قرن بیست‌ و یکم، حیات نوین انسان

کوبانی؛ اسطوره‌ی مقاومت قرن بیست‌ و یکم، حیات نوین انسان

بار دیگر خلق کورد در پاس‌داشت از ارزش‌های تاریخی خاورمیانه، این گهواره‌ی بشریت حماسه‌ای را رقم زد که بدون تردید، تاریخ بر خود خواهد بالید. کوبانی امروز ‌شهری به بزرگی جهان و هویتی به نام تمام خلق‌هایی دارد که آزادی و راه دشوار حیات آزادانه را با خون و شهادت نگاشته‌است. آن سنگر رفیعی‌ست که از دامانش، فرزندان حماسه‌ و خون، قهرمانان بی‌بدیل انسان گشته‌اند. اصرار و پای‌فشاری بر اخلاق سیاسی و مبارزاتی و اعتماد به نیروی انسان در برابر ابزار، سنگری را شکل داد که به آخرین دژ مستحکم در برابر شرق و غرب امپرالیستی مبدل گردید. کوبانی نماد رشد و بلوغ نیروهای موسوم به خط‌سوم، آرمانی را به واقعیت مبدل ساخت تا گستره‌ی حیات اجتماعی خلق‌هایی باشد که خارج از مرزها و محدوده‌های دولتی، سعی بر تداوم زندگی متعالی انسانی خویش دارند.

کوبانی میلاد دختران و پسرانی است که روح خویش را به خاک سرزمین‌شان پیوند زده و مبارزه علیه نظامی را آغاز نمودند که با بیرق سیاهِ غارت، تجاوز و نسل‌کشی، تخریب دستاوردهای ارزشمند مادی و معنوی سرزمین عزیزمان کوردستان و خاورمیانه را بر سر می‌پروراندند. قدرت‌های جهانی غربی و شرقی و اقمار منطقه‌ای آنان در سرزمین زنان و مردانی ناگزیر از قبول شکست شدند که زیستن در بحرانی همیشگی به‌عنوان یک سنت کهن و موجه‌جلوه دادن تجاوز با هدف نجات آن از سوی نظام مدرنیته‌ی غرب می‌رفت تا به بشریت قبولانده شود. کوبانی خط بطلانی هم بر این سرنوشت محتوم و هم اثباتی تاریخی در اراده‌مندی خلقی است که به درازای تاریخ، خواهان حیاتی دموکراتیک با همه‌ی ملت‌های موجود در جهان بوده‌است. کوبانی ثمره‌ی راستین قیام‌ و انقلابی است که در آن انسان “حیاتی دیگر ممکن است و جهانی دیگر وجود دارد” را جسمیت بخشید. کوبانی با آزادی‌اش عدم انسجام دنیای واقعا موجود نابارور غرب و شرق به اصطلاح مدرن را بر همگان عیان ساخت. انسانیت با آزادسازی کوبانی بر سرمایه‌ی ذهنی و اعتقاد خویش آگاهی خواهد یافت و پس از این کالبد می‌یابد. از این پس کوبانی این آلترناتیو نوین، الگوی عمل کسانی خواهد شد که بر سر راه شناخت تمدن، شیوه‌ی حیات و ساختار سیاسی مستقل خویش بدون هیچ واهمه‌ای به استقبال آینده خواهند رفت.

آزادی کوبانی در مقام انتخاب شیوه‌ی نوین حیات، رنسانس نوین خاورمیانه و جهان خواهد بود. حزب حیات آزاد کوردستان “پژاک” با ادای احترام به روح تمامی شهیدان، این نوزایی را به عموم خلق کوردستان به ویژه خلق کورد و تمامی آزدی‌خواهان جهان، و مبارزان راه حقانیت تبریک می‌گوید. بر تداوم مبارزه‌ی شکوهمند و قهرمانانه‌ی خویش تا تحقق کوردستانی آزاد و دموکراتیک اصرار می‌ورزد. از تمامی اقشار، گروه‌ها، اجتماعات و نیروها می‌خواهد تا در تحقق آرمان‌های شهدا و مبارزان راه آزادسازی کوبانی کوشا بوده و در تحقق جبهه‌ی متحد خلق‌های جهان بر علیه فاشیسم از هیچ ایثاری فروگذار ننمایند.

 

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان – PJAK
هفتم بهمن ماه 1393
27.01.2015

مطالب مرتبط