کودار: حمايت از اعتصاب‌كنندگان و زندانیان سیاسی وظيفه‌ای انسانی‌ است
کودار: حمايت از اعتصاب‌كنندگان و زندانیان سیاسی وظيفه‌ای انسانی‌ است

کودار: حمايت از اعتصاب‌كنندگان و زندانیان سیاسی وظيفه‌ای انسانی‌ است

 
اعتصاب‌غذاي گسترده و تاريخي ليلا گوون و زندانيان سياسي كورد در شمال كوردستان و تركيه و نيز اعتصاب فعالان، سياسيون و روشنفكران كورد در اروپا، هولير، سليمانيه و چند كشور ديگر از قبيل كانادا براي شكستن حصر اعمال شده عليه رهبر خلق‌كورد، عبدالله اوجالان به اوج رسيده و همچنان ادامه دارد. خلق ‌كورد در شمال، شرق، جنوب و روژاواي كوردستان در حمايت از اعتصاب‌كنندگان مقاومت‌گر خويش چيزي دريغ نكرده‌اند. اين مقاومت عظيم براي آزادي رهبر اوجالان و خلق ‌كورد تحت ستم انجام مي‌گيرد و حمايت از آن يك وظيفه اخلاقي، انساني و ملي است.
سرنوشت رهبر اوجالان و خلق ‌كورد و خلق‌هاي خاورميانه بشدت به هم گره خورده است زيرا جنگ ميان فاشيسم‌ها و خلق‌ها در قالب جنگ جهاني سوم به اوج رسيده و نتيجه قطعي و گريز‌ناپذير آن آزادي در سايه مبارزه و مقاومت بي‌امان خلقمان در كوردستان خواهد بود. هر اندازه رهبر اوجالان در خطر قرارگيرد به همان‌اندازه خلقمان در خطر خواهد افتاد. حقانيت آزادي رهبر اوجالان و خلق‌كورد اين روزها فضايي معنوي و هيجان‌انگيز مملو از مبارزه دموكراتيك را در وجود مبارزاني چون ليلا گوون و رفقايش در زندان‌ها و خارج از زندان دميده. دولت فاشيست تركيه به همين‌دليل به وحشت افتاده است. نتيجه مطلوب اين مقاومت را ميزان مبارزه و موضع‌گيري اقشار مختلف خلقمان رقم خواهد زد. درحالي كه اعتصاب در ۸۰ مين روز ادامه دارد و خطرها افزايش يافته، وجدان‌هاي بيدار در كوردستان، خاورميانه و جهان قطع‌يقين بايد به خود آيند و بعنوان وظيفه اخلاقي ـ انساني خويش به ميادين سرازير شوند. كماكان مبارزه مقاومت‌گراني همچون گوون و زندانيان سياسيي مكمل مبارزه خلقمان در ميادين است و دولت‌هاي ايران و تركيه به همراه مزدوران خود به هر توطئه‌اي عليه آن دست مي‌زنند، اما ترس آنها فروپاشي فاشيسم‌شان است.
فاشيسم تركيه به جنگ نظامي عليه مناطق گريلايي شمال كوردستان و روژاوا دست مي‌زند و در شهرهاي مختلف هم فعالان كورد را به زندان‌ها مي‌اندازد. در كنار آن، فاشيسم ايران هم براي تكميل‌كردن دشمني تركيه موجي از بازداشت‌، زنداني‌كردن، شكنجه و سركوب عليه فعالان مدني، محيط‌زيستي، سياسيي و نويسندگان به راه انداخته است. توافقات و همكاري‌هاي فاشيستي ايران و تركيه در واقع وحشت از بيداري خلق كورد در خاورميانه است. زيرا كوردها به نيروي فعال انقلابات خلق‌هاي خاورميانه مبدل شده‌اند. اين است كه فاشيسم تهران فشارها عليه كارگران و زندانيان سياسي را با بازداشت‌هاي فله‌اي افزايش داده و برخي از آنها را با شكنجه‌هاي بي‌امان به اعترافات دروغين اجباري وامي‌دارد. سركوب سياسي خلق كورد در روزهاي اخير در نتيجه هم‌پيماني خصمانه تركيه و ايران عليه خلق‌كورد به اوج رسيده و نقطه مشترك اين دو فاشيسم، سركوب مبارزه اوج‌گرفته خلقمان است. اين سركوبگري قطعا نشانه ضعف فاشيسم است چون در سياست‌هاي نابودگرانه خود شكست‌خورده‌اند. اين شكست‌ها آنها را قتل‌عام‌گر، ولي خلقهاي كورد و خاورميانه را اميدوارتر ساخته است.
اين سطح از مبارزه زندانيان سياسي و فعالان كورد همان مبارزه‌اي است كه رهبر اوجالان زمينه آن را با مقاومت خويش در امرالي فراهم آورده ولي فاشيسم ايران و تركيه درصدد انتقام بخاطر آن هستند. در اين روزها برگ‌هاي زرين تاريخ به نفع خلقمان ورق‌مي‌خورد. اين مبارزه، مبارزه ميان فاشيسم توطئه‌گر و فريبكار و خلق‌كورد بيدار و داراي وجدان است. بويژه خلقمان در شرق كوردستان بايستي همانند هميشه به پاخاسته و از اعتصاب‌كنندگان قاطعانه حمايت نمايند. سرنوشت مادران، زنان، كارگران، فعالان مدني، زيست‌محطي و سياسي، معلمان، جوانان و ديگر اقشار تحت ستم در ايران، بويژه شرق كوردستان به ميزان حضور در خيابان‌ها و ميادين مبارزه در حمايت از مقاومت رهبر اوجالان و زندانيان سياسي گره خورده است. راهي جز مبارزه نستوه و پيروزي باقي نمانده. پس اين دولت‌هاي فاشيست منطقه و ابرقدرت‌هاي غاصب جهان نيستند كه سرنوشت خلق‌ها را تعين مي‌كنند بلكه خود خلقمان هستند. فاشيسم ايران و تركيه آخرين نفس‌هايشان را مي‌كشند و مي‌رود كه آفتاب از شرق طلوع كند.
همچو جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان(كودار) ضمن اعلام پشتيباني از زندانيان اعتصاب‌كننده، از كوهستان‌هاي مبارزه‌گر، خلقمان را خطاب قرار داده و از همه اقشار دعوت به عمل مي‌آوريم كه بر پشتيباني خويش از مقاومت زندان بيافزايند . زيرا اعتصاب به مرحله‌اي حساس و خطرناك رسيده. تنها راه‌چاره اخلاقي و انساني در قبال تاريخ و وجدان‌هاي خويش، حضور در خيابان‌ها و اعاده حق بصورت مبارزه دموكراتيك است. مبارزه‌اي كه تا اينجاي كار توطئه‌هاي ايران، تركيه و مزدورانشان را به شكست كشانده و مي‌رود كه آخرين ميخ‌ها را بر تابوت‌شان بزند. خاورميانه در سايه كوردستان در حال قيام و آبستن تغير بزرگ است. همه خلق‌ها به تنها اميدشان يعني ملت كورد چشم دوخته‌اند. مبارزه كارگران، فعالان سياسي ـ مدني، زنان و جوانان در شهرهاي سنه، اورميه، مهاباد، كرماشان و ايلام توطئه‌هاي ناشي از ترس و وحشت فاشيسم ايران را خنثي مي‌سازد. از همگان دعوت مي‌نماييم كه سركوب‌گري‌هاي شوونيسم دولت را با مبارزات دموكراتيك و برحق خود نابود و خنثی سازند.
 
 
 
جامعه دموكراتيك و آزاد شرق كوردستان (كودار)
26-1-2019

مطالب مرتبط