کودار: سردشت، شهر مقاومت، نماد صلح و آزادی

کودار: سردشت، شهر مقاومت، نماد صلح و آزادی

بیست‌وهشت سال پیش در چنین روزی کوردستان شاهد زخم دیگری بر پیکر مقاوم و استوار خویش بود. سردشت در این روز قربانی جنگ اقتدارگرایانه‌ی نظام‌های اشغالگر و حکومت‌های دیکتاتور جمهوری اسلامی و عراق گردید. در یورشی وحشیانه و غیرانسانی خلق این شهر شاهد قتل‌عام و نسل‌کشی‌ای بود که جامعه‌ی جهانی و مدعیان دروغین حقوق بشر تا به امروز ننگ سکوت حلبچه‌ها و سردشت را در تاریخ اشغالگری و تجاوز خویش به ثبت رسانیده‌اند. سیاستی که سردمداران قدرت و جنگ‌افروزان سلطه‌خواه منطقه‌ای و در راس آن کشورهای ایران و عراق، شهرهای کوردستان را همچون سپر انسانی در برابر حملات نظامی خویش به کار بسته و امروزه نیزشاهد رویکردی این چنینی در روژاوای کوردستان از سوی تبهکاران داعش هستیم. اینک پس از گذشت بیستوهشت سال از این فاجعه، شاهد موج نوینی از ملیتاریسم و نهادینه‌کردن رعب و وحشت ‌نظامی‌گری در این شهر و دیگر شهرهای شرق کوردستان از سوی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی آن هستیم.

تاریخ کوردستان تاریخ مقاومت و ایستار َآگاهانه‌ی ملتی‌ست که هیچگاه حاضر به پذیرش و قبول تسلیمیت نبوده، حتی اگر با وحشیانه‌ترین شیوه‌های نسل‌کشی و قتل‌عام روبرو گشته است. فرزندان سردشت، پس از بیست‌و هشت سال از زخم بمباران شیمیایی و پیامدهای ناشی از کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی، امروز مبارزین راه آزادی و دموکراسی‌اند، و انتقام اشغالگری، تجاوز و نسل‌کشی را بامقاومت شکوهمند خویش در سنگرهای کوبانی، شنگال، سرت و روژهه‌لات کوردستان به زیباترین جلوه به تمامی جهان اثبات نموده‌اند.

سردشت زنده آست، چرا که امروز ملت کورد و خلق آزادی‌خواه آن پیشاهنگ مبارزه‌ی دموکراتیک و آزادی‌خواهی مشروع و روای خویش در کوردستان بوده و احیاگر روح مقاومت خلق‌ّهای خاورمیانه در برابر ذهنیت و عملکرد هژمون‌گرایانه‌ی نظام فاشیستی ایران و حامیان آنند.

نظام جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار) ضمن محکوم کردن این فاجعه‌ی انسانی که عامل اصلی آن جمهوری فاشیستی ایران بود، به بازماندگان این فاجعه تسلیت گفته و در صیانت از خون شهیدان راه آزادی و پیروزی و تحقق دموکراسی راستین، پیمان خویش را با خلق مقاوم رو‌ژهه‌لات دوباره می‌نماید.

 

شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان ─ KODAR
27.06.2015

منبع: سایت رسمی کودار

مطالب مرتبط