کژار: حمله به کوبانی نشانه ی شکست اردوغان و داعش در برابر نیروهای دمکراتیک  و آزاد است

کژار: حمله به کوبانی نشانه ی شکست اردوغان و داعش در برابر نیروهای دمکراتیک و آزاد است

در ابتدا واقعه ی انفجار وحمله ی وحشیانه روز 25 حزیران که منجر به شهید شدن تعداد زیادی از هموطنان مان در کوبانی شد را به همه ی خلق کورد و خانواده های شهیدان تسلیت عرض مینماییم و برای زخمی ها نیز آرزوی بهبودی داریم.

در واقع انجام دادن چنین عملیاتهایی تروریستی و بدور از انسانیت که مردم عادی و مدنی را هدف قرار می دهند تنها می تواند نشان از بیچارگی و اقرار به شکست در برابر نیروهای نظامی YPJوYPG باشد که حتی مجبور می مانند به ماه رمضان نیز بی احترامی کرده و مسلمانیت خود را نیز زیر پایشان لگد کنند. در واقع این حمله با همکاری مستقیم AKP و به منظور یورش به دستاوردهای انقلاب روژآوا که اردوغان به هیچ وجه توان تحمل آن را ندارد و همچنین با نیت انتقام گرفتن و زهر چشمی به پیروزی HDP در انتخابات بود. می خواهند که از این طریق شکست خود را تلافی نمایند. انقلاب در روژآوا و پیروزیهای پی در پی نیروهای گریلا عرصه را بر پیاده کردن سیاستهای AKP در کوردستان و خاورمیانه تنگ نموده و مانع از گسترش اقتدار گری آنان شده است. بدون شک با انجام این گونه عملیاتهای تروریستی نه تنها خلق کورد و نیروهای نظامی مدافع خلق به زانو در نخواهند آمد بلکه روی حقیقی دشمنان کورد برای خلق مان بیشتر از همیشه آشکار شده و از طرف دیگر باعث همبستگی و اتحاد هر چه بیشتر کوردها خواهد شد. هر چند که در این میان برخی از احزاب به اصطلاح کورد نیز هماهنگ با سیاستهای آنان حرکت کنند ولی بدون شک خلق کورد به هوشیاری ملی و سیاسی آنچنانی دست یافته است که با سردمداران این احزاب همراهی نکرده و بیشتر از آنان به آینده ی کوردها و آزادی می اندیشند و نه به منفعت عشیره ای و حزبی.

بنابراین در برابر چنین سیاستهایی که هرگز در خدمت منفعت های ملی مان نخواهد بود و عملیاتهایی که در راستای حمله به دستاوردهای انقلاب روژآوا که با خون هزاران جوان از همه ی بخشهای کوردستان به دست آمده شدیدا دفاع کرده و با راهپیماییها و اعتراضات گوناگون با خلقمان در کوبانی همدردی نموده و پشتیبانی خود را نشان دهیم. ما به عنوان جامعه ی زنان آزاد شرق کوردستان با محکوم کردن این حمله ی غیرانسانی از خلقمان در شرق کوردستان انتظار داریم که مثل همیشه که از کوبانی و انقلاب روژآوا پشتیبانی کرده و در برابر همه ی رویدادهای ملی مان در همه ی کوردستان وظیفه ی اخلاقی، انسانی و ملی خود را به انجام رسانده اند اکنون نیز چه در شرق کوروستان و ایران و چه در اروپا و هر جای جهان که باشند در برابر این حملات که به دستاوردهای روژآوا که در حقیقت دستاوردهای همه ی ماست صدای اعتراض خود را بلند نمایند. باید کوبانی را که هرگز تنها نگذاریم و تا رسیدن به هدفمان که توسعه دادن سیستم کانتونها در همه ی کوردستان و خاورمیانه است از پا ننشینیم.

 

جامعه ی زنان آزادشرق کوردستان ─ KJAR
26.06.2015

مطالب مرتبط