گامی دیگر به سوی برساخت ملت دموکراتیک
گامی دیگر به سوی برساخت ملت دموکراتیک

گامی دیگر به سوی برساخت ملت دموکراتیک

 
پیروزی شکوهمندانه‌ی نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک در زمینه‌ی آزاد سازی و بازپس‌گیری منبج از نیروهای داعش، در عملیات انقلابی موسوم به ابو لیلا را به تمامی آزادی‌خواهان و برابری‌خواهان جهان و بخصوص خلق کورد، یگان‌های مدافع خلق YPG و YPJ و دیگر خلق‌هایی که خویش را در چارچوب ائتلاف سوریه‌ی دموکراتیک تعریف و نمایان می‌نمایند، تبریک و گرامی می‌داریم. این آزادسازی، گام قابل توجهی در راستای گسترش، ایستار و پاسداشت ارزش‌هایی است که شهیدان راه آزادی با نثار جان پاک خویش آفریدند. در واقع می‌توان گفت که عملیات آزادسازی منبج به لحاظ سیاسی و نیز در عرصه‌ی نظامی بسیار راهبردی و مهم می‌باشد و موجبات باز تعریف هویت سیاسی و اجتماعی نوینی را در قالب سوریه‌ی دموکراتیک و صدور این هویت به فرای سوریه و تعمیم و تعمیق آن در میان همه‌ی خلق‌های خاورمیانه می‌گردد. نکته‌ی اساسی در عمق و آینده‌ی هویت و ساختار جدید اجتماعی و-سیاسی نوین دموکراتیک جواب‌گویی به تمامی مولفه‌ها و تفاوتمندی‌های خلق‌های خاورمیانه است که باعث مشارکت گسترده آنها و بازتعریف خویش شده است. از جنبه‌ای دیگر، همکاری و استقبال خلق‌های منطقه سبب به صدا در آمد ناقوس خطر از جانب دولت-ملت‌های مستبد و واپس‌گرای منطقه به خصوص ایران و ترکیه و دول سرمایه‌داری فرامنطقه‌ای گردیده است. چرایی این خصومت را باید در تعارض پارادایمیک میان دو جبهه جستجو نمود.
همزمانی این آزادسازی با سی‌و‌دومین سالروز گام تاریخی 15 آگوست بدان معنایی جدگانه بخشیده است. اگرکه این گام تاریخی و ذهنیت شکل‌گرفته در پس آن به کوردها موجودیت دوباره بخشید به یقین تبعات همان حرکت تاریخ‌ساز امروز خلق کورد را وارد مرحله‌ی برساخت ملت دموکراتیک در خاورمیانه و نمود ملموس آن روژآوای کوردستان نموده است. ۱۵ آگوست، آموزه‌ی دفاع مشروع در کوردستان و پارادایم جامعه‌‌ی دموکراتیک، خلق کورد و به خصوص زنان کورد را به اساسی‌ترین پیشاهنگان دموکراتیزاسیون در خاورمیانه و جهان مبدل کرده است. اندیشه و تفکری که با ۱۵ آگوست آغاز شد و موجودیت کوردها را تثبیت نمود، با گذار از دوره‌ای تکاملی آزادی اجتماعی را برای این خلق به ارمغان آورده است. فدره‌ی دموکراتیک شمال سوریه با حمل تمامی تفاوتمندی‌های خاورمیانه‌ای نه‌تنها الهام‌بخش حیاتی صحیح، زیبا و حقیقت‌مدار برای تمامی کوردهاست بلکه می‌تواند آغازی باشد برای پایان بحرانهای ساختاری موجود در تمامی خاورمیانه و گذار به مرحله‌ای دموکراتیک.
پژاک صیانت از دستاوردها و ارزش‌های شکل‌گرفته‌ی‌ این گام تاریخی و نهادینه نمودن آنها را وظیفه‌ای اخلاقی و سیاسی برمی‌شمرد و با تمام توان از آن حمایت می‌نماید. در همین راستا دگربار یاد و خاطره‌ی تمامی شهدای بیش از سه دهه‌ مبارزه‌ی بی‌امان را گرامی داشته، آزادسازی منبج و گام تاریخی ۱۵ آگوست را به تمامی خلقهای خاورمیانه به خصوص خلق کورد و معمار این آزادی رهبر آپو تبریک عرض می‌نماییم.
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک
۱۴ آگوست ۲۰۱۶

مطالب مرتبط