گرامیداشت شصت و نهمین سالیاد جمهوری کوردستان در کارلستاد، سوئد

گرامیداشت شصت و نهمین سالیاد جمهوری کوردستان در کارلستاد، سوئد

[gdl_gallery title=”salyadi-komari-kurdistan-karlstad-18012015″ width=”120″ height=”120″ galid=”1″ ]

مطالب مرتبط