گرامی باد یاد و خاطره‌ی حماسه‌سازان قندیل

گرامی باد یاد و خاطره‌ی حماسه‌سازان قندیل

در پنجمین سالگرد شهادت رفقا عگید، ساریا، شاهان و تِکوشَر، یاد و خاطره‌‌ی تمامی شهدای حماسه‌ی قندیل را گرامی‌ می‌داریم. تاریخ جنبش آپویی، لبریز از این فدایی‌هایی است که با شهادت خود، مرحله‌ای نوین از تاریخ مبارزه و تلاش را آفریدند.
پنج سال پیش جمهوری اسلامی با تمامی قوای خود، قلب انقلاب‌های خلق کوردستان،‌ قندیل را هدف قرار داده‌اند. جمهوری اسلامی نه تنها جنبش آزادی‌خواهی خلق کورد در شرق کوردستان،‌ بلکه دستاوردهای خلق کورد در سراسر کوردستان را آماج حملات خویش نموده‌است. حکومت ایران در محاسباتش دچار اشتباه فاحشی گشت و نیروی ذاتی مقاومت‌طلبانه‌ی خلق کورد را ندید. در ادامه‌ی راه کمال و خیری و زیلان و بریتان،‌ آن نیروی فدایی ذاتی قرار داشت که نیروهای ایران در جنگ قندیل را به زانو درآورد و راه‌آورد‌ شکست را به آنان اهداء کردند و پیروزی اراده‌ی آزاد را در مقابل تانک و توپ دشمن به اثبات رسانیدند.
عملیات فدایی زمزیران،‌ بنمایه‌ی دفاع از آن دسته از ارز‌ش‌های مقدس بود که در طی تاریخ انقلاب مقاومتی خلق کورد، به دست آمده بود و اراده‌ی آزاد و شخصیت نوین انقلابی را در تمامی کوردستان برساختند. شهیدان عگید،‌ ساریا، تِکوشَر و شاهان سمبل هویت کورد آزاد هستند. براین اساس گرامیداشت یاد و خاطره‌ی آنان، اراده‌ای نوین است جهت دفاع از هویت کورد آزاد.
عگید به مانند فرمانده‌ای دلیر و سرافراز، ساریا مبارززن آزاد و شاهان و تِکوشَر به مانند دو جوان آپویی، با روحیه‌ای میهن‌دوستانه خط‌مشی نوینی از فدایی بودن را در کوردستان خلق کردند.
در پنجمین سالیاد شهادت این شهدای قهرمان، ما با آرمان‌های انقلابی رفقایمان تجدید پیمان می‌کنیم و ادامه‌ی راهشان را سرلوحه‌ی مبارزات را خویش قرار دهیم.
ala
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان – PJAK
23/7/2016

مطالب مرتبط