گوران شاهو: مشارکتی فعالانه در کارزار “بله برای دموکراسی نه به اعدام” اهداف دموکراتیک را تحقق می‌بخشد
گوران شاهو: مشارکتی فعالانه در کارزار “بله برای دموکراسی نه به اعدام” اهداف دموکراتیک را تحقق می‌بخشد

گوران شاهو: مشارکتی فعالانه در کارزار “بله برای دموکراسی نه به اعدام” اهداف دموکراتیک را تحقق می‌بخشد

“رژیم ایران در نبود مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک درصدد است تا با حاکمیت بر پیکره حفظ موجودیت نماید. در این راستا لازمه‌ی مبارزه‌ای همه‌گیر در برابر اعدام، تبعیض و نابرابری قانون‌مند رژيم ایران است”

عضو شورای مدیریتی کودار در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه اظهار نمود:« رژیم ایران در نبود مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک درصدد است تا با حاکمیت بر پیکره حفظ موجودیت نماید. در این راستا لازمه‌ی مبارزه‌ای همه‌گیر در برابر اعدام و تبعیض و نابرابری قانون‌مند رژيم ایران است.»

گوران شاهو عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان«کودار» در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه از شبکه‌ی تلویزیونی آرین تی‌وی به کارزار نه به اعدام، بله برای دموکراسی و روابط ترکیه و ایران و پیمان آشتی میان اسرائیل و کشورهای عربی پرداخت.

گوران ابتدا یاد و خاطره‌ی تمامد شهدایی که در راه دموکراسی، اعدام و به کاروان شهدا پیوسته‌اند را گرامی و بر تحقق آرمان و اهداف شهدای راه دموکراسی و برابری سوگند یاد نمود و گفت: خلق کرد در طول ۴۰ سال اخیر از قربانیان اصلی نظام استبدادی رژیم ایران بوده است که بیشترین آسیب به آن وارد شده است. گفتمان، ساختار و مراکز ایدئولوژیک و سیاسی رژیم حاکم بر ایران با بحران جدی روبرو گشته که دیگر مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک خود را در جامعه‌ از دست داده است. نظریات و تئوری نظام ولایت فقیه به دلیل فساد ساختارین و تبعیض و ناعدالتی که در قانون اساسی مشروع دیده می‌شود، دچار فروپاشی گشته است.

وی ادامه داد: حاکمیت به دلیل آن که با بحران و فروپاشی روبرو گشته، روز به روز مرکزی‌تر و هسته‌ای می‌گردد. رژیم ایران دیگر توان پاسخ به خواست‌ها و مطالبات دموکراتیک خلق‌ها را ندارد و حاکمیت ایدئولوژیکی، ذهنی و اندیشه‌ای خود بر جامعه را از دست داده است. از همین رو  درصدد است تا بر حاکمیت بر پیکره و همراستا با آن افزایش اعدام و شکنجه، فضای خالی موجود را برای خود جبران و تسلط خود را حفظ نماید.

شاهو به ضرورت دموکراسی در ایران و شرق کردستان اشاره و گفت: لازم است دموکراسی در تمام جغرافیای سیاسی ایران و شرق کردستان برقرار گردد. اعدام به هر دلیلی باید از میان برداشته شود. در این راستا لازمه‌ی مبارزه‌ای همه‌گیر در برابر اعدام و تبعیض و نابرابری قانون‌مند رژيم ایران است. همچنین بایستی نسبت به مسئله‌ی خلق‌ها و تمام اقشار و آیین و… دموکراسی راستین را مبدا قرار داد. بدان منظور که تمام خلق‌ها باید از هویت خودویژه‌ی خود در تعریف دموکراسی جای ‌گیرند.

وی در ادامه افزود: دیدگاهی برابر نسبت به فرد فرد جامعه، حق آزادانه و مشارکت یک جامعه‌ در ساختاری سیاسی به معنی دموکراسی راستین است. مباحثی همانند اداره‌ی ذاتی بر اساس ذهنیت نظام موجود در ایران توان چاره‌یابی مشکلاتی هویتی خلق‌ها و دموکراسی راستین را ندارند. اداره‌ی ذاتی نظام ایران هیچ تفاوتی با شیوه‌ی مدیریتی نظام استبدادی نظام ندارد. بازی با کلمات نمی‌تواند تعریف راستین دموکراسی باشد.

عضو شورای مدیریتی کودار در رابطه با جنگ ویژه‌ی رژیم ایران در برابر زندان سیاسی شرق کردستان گفت: هر اعدام فعال سیاسی برای رژيم ایران هزینه‌ای سیاسی دربردارد. از همین رو رژیم در کنار اعدام و سرکوب جامعه به سیاست تفرقه‌افکنی و پرونده سازی و اعترافات جعلی میان فعالین سیاسی دامن زده تا ناآگاهانه ضد یکدیگر سخن گفته و در نهایت بذر دشمنی میان آنان پاشیده شود. این نوع جنگ ویژه اکنون در شهرهای سنه، کامیاران و مریوان به شدت به کار برده می‌شود. رژیم در  تلاش است تا با این اقدامات ویروسی سیاسی، بی‌اعتمادی را در جامعه اشاعه دهد و از سازماندهی و اتحاد و فعالیت مردم جلوگیری نماید. در این راستا خلق‌مان بخصوص فعالین مدنی، سیاسی و زیست میحطی باید نسبت به این سیاست رژيم ایران آگاه باشند و در دام این سیاست گرفتار نشوند و در برابر آن ایستادگی نمایند. مردم خصوصا فعالین بایستی مشکلات و خصومت‌های شخصی خود را با یکدیگر حل نمایند و هیچ‌گاه برای حل اختلافات به حاکمیت موجود روی‌ نیاورند.  

گوران شاهو به دلایل پیمان دولت‌های ترکیه و ایران در برابر پ.ک.ک و پژاک پرداخت و خاطر نشان ساخت: فاز نوین جنگ جهانی سوم در آینده دیزاین نوین خاورمیانه از لحاظ جغرافیایی و نظام مدیریتی و حاکمیتی را به همراه دارد. خلق کرد اکنون در این تحولات به صورتی فعال و تاثیرگذار نقش و بیشترین انگیزه را برای تغییر و تحولات دارد. از این رو پیشاهنگان خلق کرد که پ.ک.ک و پژاک به عنوان دو موتور جنبش‌ آزادی‌خواهی خلق کرد فعال هستند و توان واقعی برآورد مطالبات و خواست‌های دموکراتیک و برحق را دارند مورد هدف قرار می‌گیرند. البته نباید از یاد برد که مورد هدف قرار دادن این دو حزب به معنای هدف قرار دادن خلق کرد است. زیرا رهبریت آن یعنی رهبر آپو سمبل واقعی هویت کرد آزاد می‌باشد و هر دو حزب نیز در این راستا مبارزه می‌نمایند.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر پیمان صلح میان اسرائیل و کشورهای عربی نیز بر توافق میان دولت ترکیه و رژیم ایران علیه پ.ک.ک و پژاک تاثیر گذار بوده است. پیمان میان این کشورها رژیم ایران را ایزوله‌تر می‌نماید. سرمایه‌داری جهانی که اسرائیل در منطقه نماینده آن می‌باشد در برابر سرمایه‌‌ی رفاقتی که حاکمیت ایران است، قرار می‌گیرد.  از سوی دیگر در مسئله‌ی قدس و اسرائیل دیگر اعراب عقب‌نشینی نموده و رژيم ایران در میدان تنها باقی می‌ماند. کری‌خوانی و توسعه‌طلبی‌های دولت‌ ترکیه و رژیم ایران سبب آگاهی ملی در میان اعراب در برابر سیاست‌های هر دو حاکمیت گشت. این توافقات سبب می‌گردد که دیگر قدرت‌های هژمونیک بر مسئله‌ی ایران توجه‌ بیشتری نمایند. از این رو است که حاکمیت ایران کشورهای عربی را تهدید می‌نماید. از سوی دیگر توسعه‌طلبی‌های رژیم ترکیه سبب گشته تا این حکومت برای اسرائیل و کشورهای عربی به عنوان تهدیدی جدی برشمرده شود. دولت‌های ایران و ترکیه دیگر توان مقابله با غرب، کشورهای عربی و آمریکا را ندارند. به همین دلیل در پی نقطه‌ای مشترک برای دشمنی مشترک هستند که آن نیز خلق کرد می‌باشد.

گوران شاهو عضو شورای مدیریتی کودار در پایان برنامه گفت: لازم است در این مقطع حساس و در برابر سیاست‌های کنونی دشمنانمان، فرد فرد جامعه در کارزار نه به اعدام و بله برای دموکراسی مشارکتی فعالانه داشته باشند. بایستی جوانان در راستای تحقق خواست‌ها و مطالبات خود به صفوف گریلایی ملحق شوند. لازم است فرهنگ دموکراسی راستین در جامعه و حتی در میان اعضای خانواده جای و گسترش یابد. فریاد و ندای اعتراضی به هر نوع و صورتی در برابر رژیم موجود برای تحقق اهداف دموکراتیک امری الزامی است.

 

مطالب مرتبط