گوران شاهو: مشارکت سیاسی در تمامی عرصه‌ها، لازمه‌ی رسیدن به مطالبات است
گوران شاهو: مشارکت سیاسی در تمامی عرصه‌ها، لازمه‌ی رسیدن به مطالبات است

گوران شاهو: مشارکت سیاسی در تمامی عرصه‌ها، لازمه‌ی رسیدن به مطالبات است

دستگیر‌ی‌های اخیر شرق کردستان نوعی قتل‌عام سیاسی است. در این مقطع مشکلات و سوء‌تفاهم و گمان‌ها با اعتماد به یکدیگر و دیالوگ در میان مردم حل خواهد شد، نه با ارجاع به رژیم ایران و نهادهای وابسته به آن.
عضو شورای مدیریتی کودار در رابطه با دستگیر‌ی‌های اخیر در شرق کردستان اظهار نمود:« دستگیر‌ی‌های اخیر شرق کردستان نوعی قتل‌عام سیاسی است. در این مقطع مشکلات و سوتفاهم و گمان‌ها با اعتماد به یکدیگر و دیالوگ در میان مردم حل خواهد شد، نه با ارجاع به رژیم ایران و نهادهای وابسته به آن».
گوران شاهو عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان«کودار» در برنامه‌ی هفتگی هلی سه از شبکه‌ی تلویزیونی آرین، به دستگیر‌ی‌های اخیر شرق کردستان، سیاست‌های نژادپرستانه در قبال فرهنگ کوردی و وضعیت کولبران پرداخت.
شاهو در ابتدای سخنانش، یاد و خاطره‌ی تمام شهدای راه آزادی و دموکراسی را گرامی و بر تحقق اهداف‌شان مبنی بر برساخت جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد، سوگند یاد نمود و گفت: نظام ارباب – رعیتی حاکم در ایران، هیچ‌گاه به مردم اجازه‌ی اجتماعی بودن و تشکیل یک جامعه‌ی مستقل و سیاست‌گذار را نمی‌دهد. در این نظام با نگاهی رعیتی بە مردم نگریسته می‌شود. رژیم حاکم، خواستار اعمال اجماع توده‌ای بدون شکل و فرم می‌باشد و از جامعه‌ی با فرم و شکل خاص خود، یعنی جامعەای کە در حوزه‌های‌ سیاست، مشارکت در تصمیم گیری، ایجاد سازمان و جامعه‌ای با اندیشه و متفکر فعالیت داشتە باشند، جلوگیری می‌نماید. دستگیر‌ی‌های اخیر شرق کردستان، بخشی از این سیاست رژیم حاکم است که می‌توان آن را قتل‌عام سیاسی نام نهاد.
وی ادامه داد: نباید سیاست و سیاسی بودن را با تفکراتی کلاسیک کە تنها به رژیم‌های حاکم و احزاب محدوداند، تقلیل‌دهی نماییم. باید بدانیم که مشارکت در عرصه‌ی سیاست در تفکر و اندیشه‌ی آزاد و مدرن به معنای مشارکت‌ تمام مردم در حوزه‌‌های زندگی و مدیریت، خود سازماندهی و تنظیم مناسبات زندگی است. در اینجا است که سیاست در بخشی از حوزه‌ی آزادی جای می‌گیرد. از این روست که رژیم استعمارگر ایران در صورت ادای این مسئولیت از طرف هر فرد و یا نهاد و گروهی، آنها را با برچسپ‌های متفاوتی سرکوب می‌نماید. رژیم حاکم با تنگ نمودن تمام عرصه‌ها و حوزه‌ها، مردم را به مسیر چاره‌یابی از طریق سلاح و جنگ مسلحانه وادار می‌نماید. البته راهکار جنگ مسلحانه، مشروعیتی است برای نظام حاکم برای سرکوب و هر نوع رفتار تهاجمی.
گوران شاهو در مورد سیاست‌های نژادپرستانه و شوونیستی در قبال فرهنگ کوردی، خصوصا معتقدان یارسانی، گفت: نمی‌توان توهین و سیاست‌های نژادپرستانه و شوونیستی در قبال فرهنگ کوردی را با دستگیری‌های اخیر در شرق کردستان جدای از هم دانست. این موارد و دیگر رخدادهای اخیر در شرق کردستان در چارچوب جنگ ویژه‌ و به‌شکلی غیراخلاقی، علیە جامعە قرار می‌گیرند. توهین به فرهنگ تمام خلق‌ها و خصوصا خلق کرد به صورتی مداوم در رسانه‌ی شوونیستی رژیم استعمارگر ایران، پیرو گشته است. این نوع سیاست در چارچوب یک‌دست نمودن تمام هویت‌ها، در راستای برساخت دولت-ملت در صد سال اخیر اعمال گشته است.
شاهو به توهین رسانه‌ی نظام ایران به خلق کورد مبنی بر «لباس کردی را به لباس چوپانی قلمداد نمودن» گفت: خلق کرد در طول تاریخ در جست‌وجوی آزادی بوده است. از این رو برای برطرف نمودن نیازهای خود و مطالبات برحق خود، اقدام به تاسیس حزب می‌نماید. خلق کورد با تاسیس حزب، خواستار برطرف شدن نیازها و رسیدن بە مطالبات است. به این دلیل است که خلق کرد، به شیوه‌های متفاوتی مورد هدف سیاست‌های نظام و رسانه‌های رژیم استعمارگر ایران، قرار می‌گیرد. از یاد نبریم که چوپان بودن باارزش‌تر از جیره‌خواری، اختلاس‌گری، جاسوسی و خیانت است. چوپان بودن موجودیتی موثر در راستای تولیدگرایی برای رفاه زندگی و جامعه است، اما دولت‌مداران و جاسوسان همانند انگلی در جامعه، نه‌تنها نقش مصرف‌گرایی را دارند بلکه مانع پیشرفت و ترقی و رفاه جامعه نیز هستند. بایستی بدانیم که هدف از این سیاه‌نمایی‌ها، شرمسارکردن خلق کرد از هویت هزاران سالەاش است. خلق کرد نسبت بە نظام موجود، از لحاظ تفکر و اندیشه و جست‌وجو برای آزادی و دموکراسی بسیار پیشرفته تر و آگاه‌تر است. خلق کرد با توجه به سطح دانایی و آگاهی خود، هیچگاه فریب این سیاه نمایی را نمی‌خورد.
عضو شورای مدیریتی کودار در چارچوب سیاست‌های کنونی رژیم ایران مبنی بر ایجاد فضای بی‌اعتمادی در میان مردم، گفت: لازم است خلق کرد و فعالان جامعه به یکدیگر اعتماد ورزند و مشکلات را خود حل نمایند. نبایستی به نظام ایران و نهادهای وابسته به آن، برای حل مشکلات روی آورد. نبایستی به دام بازی‌های رژیم استعمارگر ایران افتاد و بایستی آگاهانه و عاقلانه با آن برخورد نمود. اگر به معنای مفهومی دشمن، بە دشمنانمان بنگریم، لازم است که برای حل مشکلات، به آنها روی نیاوریم. مشکلات و سوتفاهم و گمان‌ها با اعتماد به یکدیگر و دیالوگ حل خواهد شد.
شاهو به فیلم کوتاه توکل، ساخته‌ی رژیم استعمارگر ایران اشاره نمود و خاطر نشان ساخت: بارزانی و افراد نزدیک به وی، نماینده تمام خلق کرد نیستند. لازم است خط خیانت بارزانی و خط مقاومت آپوچی(آپوگرایی) را از یکدیگر تفکیک نمود. البته فیلم توکل نیز همانند فیلم‌های عقاب‌ها و دره شلر و… است که در راستای مشروعیت بخشیدن به سرکوب خلق کرد از سوی رژیم استعمارگر ایران ساخته شد، علیە خلقی که دارای نیروی اراده‌، مبارزگری و با روحیه‌ی مقاومت در برابر دشمنانش ایستادگی می‌نماید. فیلم کوتاه توکل که کرد را در وجهەی بارزانی نشان می‌دهد، بدور از واقعیت راستین خلق کرد می‌باشد.
وی ادامه داد: لازم است خاندان بارزانی در رابطه با نقش قاسم سلیمانی در جنگ با داعش در هولیر برای خلق کرد، شفاف‌سازی نمایند. از سوی دیگر از یاد نبریم که چه کسانی در برابر داعش جنگیدند و به شهادت رسیدند؟ آیا این گریلا و نیروهای پیشمرگ کورد نبودند که در برابر داعش شهید گشتند؟ آیا این گریلا نبود که از کرکوک، خانقین، جلولا و مخمور دفاع نمود؟‌ آیا این نیروهای جنبش آزادیخواه آپویی در روژآوا نبود که خلافت داعش را نابود ساختند؟ لازم است واقعیت‌ها سانسور و انکار نگردد. اگر مقاومت گریلا نبود وضعیت دیگری در جنوب کردستان رخ می‌داد.
عضو شورای مدیریتی کودار در رابطه با وضعیت کولبران و خصوصا رخداد اخیر در کوران ارومیه، بە خانواده‌ی جانباختگان تسلیت گفتە و برای بازماندگان طول عمر و سلامتی طلبید و گفت: در واقع مسئله‌ی اصلی به چرایی وجود کولبر در کردستان برمی‌گردد!؟ پدیده‌ی کولبری یکی از سیاست‌های بیواقتدار رژیم اشغالگر در راستای تداوم پاکسازی خلقی است. رژیم استعمارگر با گرسنه نگه‌داشتن مردم، خواستار نبود هیچ ایده‌ئالیسم دیگری برای فرد و رومزه‌ زندگی کردن است. جامعه‌ای که در آن اقتصاد ریشه‌کن شده باشد، مردم آن به ناچار به پدیده‌ی کولبری روی می‌آورند.
گوران شاهو عضو شورای مدیریتی کودار در پایان برنامه‌ی هلی سه در پاسخ به سوال چه باید کرد؟ گفت: لازم است خلق کرد بر مسئولیت تاریخی‌اش در چارچوب پیشاهنگی نمودن برای خاورمیانه‌ای دموکراتیک آگاه باشد. بدون هیچ مبالغه‌ای می‌توان گفت که خلق کرد در سطح خاورمیانه به سمبل مقاومت و تغییرات ریشه‌ای در سطح سیاست و تفکرات سیاسی مبدل گشته است. بایستی اصرار بر خواست‌ها و مطالبات برحق و به همان اندازه خود سازماندهی در جهت ایجاد نظامی نظام مند و دموکراتیک، از اهداف اصلی خلق کرد باشد. جامعه‌ای آزاد و آگاه نظام و ساختار رژیم حاکم را رد و در قبال آن آلترناتیو خود را جایگزین می‌نماید. لازم است بر خلاف تعریف نظام الملک مبنی بر سیاست به معنای تنبیە، خلق ما در تمام عرصه و حوزه‌های زندگی، سیاست دموکراتیکی را پیرو و بر آن اصرار ورزد. البته بایستی نبود وابستگی به نیروهای خارجی و به همان اندازه اتکا بر توان و اراده‌ی ذاتی، برای برساخت نظامی دموکراتیک از اهداف اصلی خلق کرد باشد.

مطالب مرتبط