گولان فهیم: تنها راه گذار از بحران کنونی، خط سوم می‌باشد
گولان فهیم: تنها راه گذار از بحران کنونی، خط سوم می‌باشد

گولان فهیم: تنها راه گذار از بحران کنونی، خط سوم می‌باشد

در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم عضو شورای مدیریتی  جامعه زنان آزاد شرق کردستان، کژار گفت:” جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد با آزادی و اراده‌ی زنان به واقعیت می پیوندد. خط سوم به معنای کلید چاره‌یابی تمام بحران‌های موجود می‌باشد. خط سوم می‌تواند ایرانی دموکراتیک و آزاد را تحقق بخشد”.
گولان فهیم عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی زنان آزاد شرق کردستان، کژار در برنامه‌ی این هفته‌ی خط سوم از تلویزیون aryen TV به تنش‌‌های میان آمریکا و رژیم استعمارگر ایران و وضعیت کنونی زنان در ایران و شرق کردستان پرداخت.
فهیم در ابتدای گفته های خود افزود:“پروژه‌ی استراتژیک آمریکا در خاورمیانه هر بار یک دولت را مورد هدف قرار داده است. اکنون نیز برای مداخلات بیشتر در خاورمیانه، ایران هدف سیاست‌های استراتژیک آمریکا قرار گرفته است. تحریمات جدید آمریکا فشارهای متعددی بر رژیم استعمارگر ایران برای ایجاد مذاکرات دو جانبه تحمیل می‌کند. از سوی دیگر تنش‌های نظامی میان طرفین نیز پاسخی از سوی رژیم ا ایران به آمریکا می‌باشد”.
وی با توجه به تحولات اخیر به تسلیمیت نظام ایران برای ایجاد تغییرات اساسی و پایه‌ای در نظام اشاره کرد و افزود” سیاست‌های آمریکا در برابر رژیم ایران نه برای چاره‌یابی بحران کنونی می‌باشد بلکه به معنای تسلیمیت نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر نظام سرمایه‌داری و به تسلط بر خلیج فارس بخصوص تنگه‌ی هرمز می‌باشد. ‌شرایط کنونی نیز حاکی از ادامه سرکوب و فشار رژیم استعمارگر ایران بر اراده‌ی خلق‌های ایران و یا دیگر رژیم ایران تاب مقابله با وضعیت کنونی را ندارد”.
گولان در ادامه‌ به هم‌پیمانی میان رژیم استعمارگر ایران و رژیم فاشیتی ترکیه پرداخت و خاطر نشان ساخت:” کُردها مخالفان اصلی نظام‌های موجود هستند و در برابر پروژه های هژمونی‌خواهانه‌ی ترکیه، ایران و آمریکا مبارزه می‌کنند. در چنین میدانی رژیم فاشیست ترکیه در صدد است توسط ایران به نابودی و مقابله علیه کردها بپردازد. هجوم علیه گریلا‌های جنبش آزادیخواه آپویی در شرق و جنوب کردستان، بازداشت فعالین مدنی و سیاسی، سرکوب و فشارهای کنونی نیز بر همین مبنا صورت می‌گیرد. شواهد تاریخ اثباتی بر پیروزی کُردها به دلیل روح و فرهنگ مقاومت و مبارزه‌ در میدان نبرد است”.
عضو شورای مدیریتی کژار تنها راه گذار از بحران کنونی را خط سوم خوانده و افزود” اگر رژیم ایران خواهان عدم ورود به جنگ مسلحانه  و گذار از بحران و فشار‌ها می‌باشد، لازم است که خواسته‌ها و مطالبات خلق‌ها را برآورده سازد. خط سوم پروژه‌ای متعلق به تمامی خلق‌ها  و به معنای کلید چاره‌یابی تمام بحران‌های موجود می‌باشد. خط سوم می‌تواند ضمانت تحقق ایرانی دموکراتیک و آزاد باشد”.
گولان فهیم ضمن اشاره به اتحاد ملی به دیدار PJAK  و PYD  اشاره نمود و گفت“در تمامی نقاط جهان بخصوص در خاورمیانه فشار مضاعفی بر فرد فرد خلق کُرد اعمال و تحمیل می‌شود. از یک سو استعمارگری و از سوی دیگر خیانت‌های داخلی همانند حزب PDK که به دستور رژیم استعمارگر ترکیه انجام می‌پذیرد نشان از تلاش اشغالگران برای نابودی، انکار و نفی خلق کُرد می‌باشد. از این رو اتحاد ملی می‌تواند پاسخی راسخ و محکم به سیاست‌های استعمارگران باشد. دیدار PJAK و PYD  نیز در این چارچوب برای اتحادی ملی و مبارزه و مقاومت تا تحقق اهداف صورت پذیرفت”.
فهیم در ادامه‌ی برنامه‌ به وضعیت کنونی زنان در ایران پرداخت و گفت:” جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد به معنای آزادی و اراده‌ی زنان در جامعه‌ می‌باشد. به نام دموکراسی در برابر اراده‌ی زنان فشار و سیاست‌های سیستما‌تیک اعمال می‌شود. این سیاست‌ها کاملا ایدئولوژیک و هدفمند انجام می‌پذیرد. خود سوزی، خود کشی، قتل زنان و خشونت‌های روزانه در برابر زنان نشان از وضعیت بحرانی آنان در ایران و اعمال سیاست‌های نظامند از سوی دولت ایران می‌باشد. سکوت رژیم در برابر محمد علی نجفی شهردار تهران که همسر خود را به قتل رساند نمود عینی چنین وضعیتی است”.
وی ضمن اشاره به مقاومت و ایستار لیلا گوون خاطر نشان ساخت:” لیلا گوون نمود بارز و عینی زن مقاومت‌گر و مبارز می‌باشد. تمامی زنان و مادران ایران نیز می‌توانند با تدوام راه لیلا و مادران آشتی به مبارزه‌ برای تحقق اهداف بپاخیزند”.
گولان فهیم در پایان برنامه به بیانیه‌ی مشترک کژار و حزب همبستگی افغانستان اشاره کرد و گفت:“مشکلات و معضلات زنان افغانستان متفاوت از مشکلات زنان کُرد نمی‌باشد. تا کنون گام‌هایی برای روابط بیشتر و چاره‌یابی مشکلات زنان میان هر دو طرف برداشته شده است. رسیدن به آزادی و برابری خواست هر دو طرف می‌باشد. بر همین مبنا برنامه های میان ما برای گسترش مبارزات شکل گرفت و در این راستا در آینده نیز گام‌های عملی و موثرتری برداشته خواهد شد”.

مطالب مرتبط